Funkcjonalizowane mezoporowate nanopłatki krzemionkowe - biocharakterystyka i właściwości fizykochemiczne

Wartość projektu
147 800,00
PLN
Źródło finansowania
PRELUDIUM; edycja 11
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
Martyna Turkawka
Opis

Ideą projektu jest zbadanie właściwości fizykochemicznych i biocharakterystyka poszczególnych hybryd opartych na nanopłatkach krzemionkowych. Planowane są zatem multidyscyplinarne badania w zakresie syntezy i charakterystyki nanomateriałów, a ich cytotoksyczność, biokompatybilność i selektywność zostanie zweryfikowania na drodze badań in vitro. Będzie to zakres badań podstawowych weryfikujących możliwość wykorzystania opisanych nanostruktur do walki z nowotworami, łączącą w sobie skuteczność terapeutyczną leków cytostatycznych oraz selektywność względem komórek nowotworowych.
Od wielu lat naukowcy poszukują biokompatybilnych nanonośników leków antynowotworowych tak, żeby ograniczyć niepożądane skutki uboczne wynikające z chemioterapii. Stworzenie nanostruktury, która będzie oddziaływać jedynie z komórkami nowotworowymi i tylko do nich dostarczy i uwolni optymalne ilości leku, może stać się jedną ze skuteczniejszych alternatywnych i niekonwencjonalnych metod leczenia tej choroby.

Kierownik projektu: Martyna Aleksandra Turkawka

Opiekun: