Energia odnawialna w każdym domu

Wartość projektu
585 908,14
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr inż. Patrycja Rogalska
Opis

Pomoc w realizowaniu założeń dotyczących zwiększenia wykorzystania OZE poprzez m.in.  instalację pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych w budynkach już istniejących, jak i nowopowstających. Pomoc ta była realizowana w skali regionalnej poprzez szkolenia i usługi doradcze dla osób przygotowujących nowe inwestycje budowlane m.in. w budownictwie mieszkaniowym, oraz dla osób zarządzających istniejącymi już budynkami.
Szkolenia kierowane były do pracowników i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego w zakresie projektowania budynków, usług deweloperskich, spółdzielni mieszkaniowych, firm zarządzających wspólnotami mieszkaniowymi i osób odpowiedzialnych za administrowanie budynkami. Trzydniowy program szkoleniowy realizowany był w Ośrodku Szkoleniowo-Badawczym w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi.

KONTAKT: kierownik projektu: mgr inż. PATRYCJA ROGALSKA

Opiekun: