Elastomery uretanowe: Wpływ budowy chemicznej i struktury fizycznej na zużycie ścierne

Wartość projektu
49 600,00
PLN
Źródło finansowania
PRELUDIUM; edycja 10
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
Małgorzata Nachman
Opis

Celem naukowym projektu było ustalenie zależności pomiędzy odmienną budową chemiczną, strukturą fizyczną a zużyciem ściernym multiblokowych elastomerów uretanowych wytworzonych z najpowszechniej stosowanych do ich syntezy surowców. Ponadto wykazanie, iż makroskopowa twardość, a tym samym zawartość segmentów sztywnych w poliuretanie, nie jest decydującym czynnikiem wpływającym na zużycie ścierne. Oba cele zostały w pełni zrealizowane. Wszystkie zaplanowane w projekcie badania zostały wykonane a postawiona hipoteza badawcza (hipoteza- decydującym czynnikiem wpływającym na odporność na zużycie ścierne multiblokowych elastomerów uretanowych nie jest ich makroskopowa twardość lecz budowa chemiczna i struktura fizyczna) potwierdzona.

Kierownik projektu: Małgorzata Nachman

Opiekun: