Dzień owada 2017. Polsko-niemieckie spotkanie edukacyjne

Wartość projektu
12 522,00
EURO
Źródło finansowania
Interreg VA/FMP/ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr Adrianna Gudzowska
Opis

Celem głównym projektu jest edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych, polegająca na zapoznaniu ich ze światem entomofauny, jej roli w przyrodzie i życiu człowieka oraz walka z entomofobia. Projekt jest kierowany do mieszkańców Euroregionu Pomerania, zakłada udział min. 400 osób z Euroregionu Pomerania, w tym 200 osób narodowości niemieckiej. Termin realizacji głównego wydarzenia, tj. "Dnia Owada" planowany jest na 6 czerwca 2017 r., miejsce realizacji: teren Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, ZUT w Szczecinie.

Strona projektu

Kierownik: mgr Adrianna Gudzowska, tel. 091 449 4120: e-mail: Adrianna.Gudzowska@zut.edu.pl

Opiekun: