Dziecięcy Uniwersytet Technologiczny - DUTEK

Wartość projektu
40 000,00
PLN
Źródło finansowania
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr inż. Kinga Wełyczko
Opis

Celem projektu jest promowanie nauki oraz promocja i zapoznanie się z zasobami Zachodniopomorskiego Uniwersytet Technologicznego w Szczecinie (dorobkiem i osiągnięciami naukowymi, bazą dydaktyczną oraz ofertą kształcenia na wielu poziomach.Celem pośrednim jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań, szczególnie naukami ścisłymi, jak również inspirowanie do kreatywnego myślenia, pracy w zespole, szukania innowacyjnych rozwiązań oraz zasad kultury i funkcjonowania w środowisku akademickim.

Projekt obejmuje uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

KONTAKT: Koordynator projektu - Kinga Wełyczko, tel. 091 449 43 95, e-mail: pr@zut.edu.pl

Opiekun: