DUTEK - Dziecięcy Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wartość projektu
483 110,24
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój/Europejski Fundusz Społeczny
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr inż. Kinga Wełyczko
Opis

Projekt DUTEK przewiduje opracowanie programów nauczania oraz przeprowadzenie zajęć przez nauczycieli akademickich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Programy zostaną opracowane w oparciu o konsultację z nauczycielami szkół podstawowych oraz ekspertami z Fundacji rozwoju edukacji regionu zachodniopomorskiego - Fabryka Języka. Efektem opracowanych programów i przeprowadzenia zajęć będzie podniesienie poziomu wiedzy, kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, wśród uczniów w wieku 7-15 lat.
Planowaną grupę docelową stanowi 620 uczniów z czego 320 zamieszkuje tereny wiejskie.
Zajęcia odbędą na 10 wydziałach ZUT, w jednostkach ogólnouczelnianych oraz w siedzibach 3 szkół i fundacji, z którymi uczelnia nawiąże formalną współpracę.
Program obejmuje moduły:
- 12 godzinne: entomologiczny, przedsiębiorczości, programowania, przyrodniczy, artystyczny, modelowania i technologii 3D;
- 2 godzinne: budownictwa i architektury, biotechnologii i hodowli zwierząt, informatyczny, inżynierii materiałowej i mechatroniki, automatyki i robotyki, ekonomiczny, przyrodniczy, nauk o żywności, techniki morskiej, chemiczny.
Program wpłynie stymulująco na rozwój intelektualny i społeczny uczestników, rozbudzi w nich chęć uczenia się i oraz poznawania świata poprzez naukę połączona z zabawą. Praktyczna i interakcyjna forma zajęć umożliwia nabycie umiejętności pracy zespołowej, kreatywnego myślenia, rozwiązywania problemów oraz logicznego myślenia i kultury współpracy. Dzięki dostępowi do elektronicznej platformy edukacyjnej DUTEK, będą mieli okazję skorzystać z innowacyjnych rozwiązań w postaci elektronicznych materiałów dydaktycznych oraz materiałów audiowizualnych. Projekt odpowiada na zapotrzebowania dotyczące wsparcia w zakresie edukacji pozaszkolnej zarówno w małych miejscowościach jaki w mieście metropolitarnym.

Kontakt: kierownik projektu: Kinga Wełyczko, pr@zut.edu.pl, 4395

Opiekun: