Doposażenie Środowiskowego Laboratorium Miernictwa WIMIM ZUT w Szczecinie

Wartość projektu
3 184 328,59
PLN
Źródło finansowania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 1.3
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Agnieszka Terelak-Tymczyna
Opis

Głównym celem projektu jest rozwój bazy badawczej WIMIM ZUT, które obejmuje dwa niezależne laboratoria funkcjonujące w strukturach Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki (WIMiM). Są to: Laboratorium Badań Maszyn i Urządzeń Mechanicznych (LBMiUM) oraz Laboratorium Wytrzymałości Materiałów (LWM). Program badawczy WIMiM ukierunkowany jest m.in. na specyficzne potrzeby przemysłu lokalnego. Szacuje się, że zwiększenie spektrum możliwości badawczych laboratorium spowoduje wzrost zainteresowania ofertą badawczą wydziału, a to przełoży się na wzrost współpracy pomiędzy uczelnią i partnerami z przemysłu oraz zwiększeniem liczby wspólnie prowadzonych badań i przygotowanych publikacji naukowych.

Dodatkowym celem jest zwiększenie świadomości przedsiębiorstw o posiadanej bazie laboratoryjnej uczelni i możliwościach współpracy naukowo-badawczej.

Kierownik projektu dr inż. Agnieszka Terelak-Tymczyna

Opiekun: