Doposażenie infrastruktury badawczej Zakładu Spawalnictwa ZUT w Szczecinie w nowoczesny system symulacji cykli termiczno-odkształceniowych procesów spawania

Wartość projektu
3 864 338,08
PLN
Źródło finansowania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 1.3
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Sławomir Krajewski
Opis

Jest to projekt inwestycyjny mający na celu zakup urządzenia do symulacji cykli termicznych spawania. Wykonywane będą na nim badania dylatometryczne oraz symulacje cykli cieplnych spawania. Zakupiona aparatura badawczo-rozwojowa przyczyni się do zwiększenia poziomu jakości badań świadczonych przez Zakład Spawalnictwa i laboratorium PoliTEST oraz umożliwi wprowadzenie na rynek nowych metod badawczych, co wpłynie pozytywnie na konkurencyjność gospodarczą miasta Szczecina i Regionu Zachodniopomorskiego. W woj. zachodniopomorskim wnioskowana aparatura nie występuje. Najbliższy ośrodek to Politechnika Śląska, AGH w Krakowie oraz Politechnika Warszawska.

Efektem zrealizowanego projektu będą wykonywane badania określające spawalność materiałów, które przyczynią się do lepszego wykorzystania zasobów firm wykonujących konstrukcje metalowe, polepszą możliwości wykorzystania innowacyjnych materiałów do spawania i skrócenie czasu spawania. Wskaźnikami realizacji projektu będzie ilość zleceń, publikacje, prace magisterskie i doktoranckie. Przedsięwzięcie znajduje się
w kontrakcie terytorialnym woj. Zachodniopomorskiego i zostało wpisane na Zachodniopomorską Listę Infrastruktury Badawczej na rzecz przedsiębiorstw. Podstawowym celem projektu jest podniesienie jakości i zakresu badań materiałowych, które stymuluje: wzrost poziomu technicznego firm oraz ich personelu i rozwój Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, jako ośrodka naukowego, transfer technologii - współpracę nauki z przemysłem.

Kierownik projektu dr inż. Sławomir Krajewski

Opiekun: