Doposażenie Hali Technologicznej w Laboratorium e-Produkcji realizujące koncepcję Przemysłu 4.0

Wartość projektu
17 815 425,53
PLN
Źródło finansowania
RPO WZ/Działanie 1.3
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Agnieszka Terelak-Tymczyna
Opis

W ramach realizacji projektu przewiduje się doposażenie istniejącej Hali technologicznej funkcjonującej w strukturze Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki w Laboratorium „e-Produkcji”. Projekt wpisuje się w inteligentne specjalizacje Pomorza Zachodniego, w szczególności zaawansowane wyroby metalowe oraz produkty oparte na technologiach informacyjnych w zakresie: automatyzacja i robotyka procesów technologicznych. Ponadto wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, realizując KIS 17. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych.

Planowane doposażenie Hali Technologicznej w Laboratorium "e-Produkcji" obejmuje stworzenie następujących pracowni: 1.E-produkcja 2.Pracownia hydrauliki olejowej i wodnej. 3.Pracownia Industrial Internet of Things (IIoT), usługi “w chmurze” 4.Pracownia badań i certyfikacji EMC 5.Pracownia inteligentnych systemów wizyjnych i interfejsów użytkownika. Program badawczy ukierunkowany jest m.in. na specyficzne potrzeby przemysłu lokalnego. Zakupiona infrastruktura B+R posłuży do prac badawczych związanych m.in. z projektowaniem i optymalizacją procesów produkcyjnych, ich automatyzacją i robotyzacją, diagnostyką i monitorowaniem procesów, maszyn, urządzeń z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji i systemów ekspertowych, systemami pomiaru i kontroli jakości procesów, produktów w systemach produkcyjnych, systemami sterowania maszyn i urządzeń, procesów wytwórczych, zwiększających ich efektywność i odporność na zakłócenia, systemami wizyjnymi wykorzystywanymi w automatyzacji i robotyzacji procesów wytwórczych oraz w pomiarach i kontroli jakości wyrobów, wirtualną weryfikacją i walidacją procesów i produktów, zastosowaniem rozszerzonej rzeczywistości w automatyzacji i robotyzacji, kooperacja robotów i ludzi w ramach procesów produkcyjnych, zastosowaniem technologii IIoT. Zakupy zostaną zrealizowane w ciągu dwóch pierwszych latach trwania projektu.

Opiekun: