Doktorat wdrożeniowy II

Wartość projektu
1 534 680,00
PLN
Źródło finansowania
MNISW
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Rafał Rakoczy prof. nadzw.
Opis

Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach studiów doktoranckich oraz wprowadzenie możliwości kształcenia uczestnika studiów doktoranckich we współpracy zatrudniającym go przedsiębiorcą.
Doktorant otrzymuje z projektu stypendium w wysokości 2450 zł oraz zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w przedsiębiorstwie na okres max 4 lat.
Projekt obejmuje 10 doktorantów, którzy podjęli studia doktoranckie na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie, a jego efektem ma być przedłożenie pracy dyplomowej o charakterze wdrożeniowym.
 

Opiekun: