Doktorat wdrożeniowy

Wartość projektu
3 069 360,00
PLN
Źródło finansowania
MNiSW
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Rafał Rakoczy prof. nadzw.
Opis

Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach studiów doktoranckich oraz wprowadzenie możliwości kształcenia uczestnika studiów doktoranckich we współpracy z zatrudniającym go przedsiębiorcą.
Doktorat otrzymuje z projektu stypendium w wysokości 2450 zł oraz zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w przedsiębiorstwie na okres max 4 lat.
Projekt obejmuje 18 doktorantów, którzy podjęli studia doktoranckie na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie, a jego efektem ma być przedłożenie pracy dyplomowej o charakterze wdrożeniowym.

Kierownik projektu dr hab. inż. Rafał Rakoczy prof. nadzw.

Opiekun: