Dissemination and fostering of plasma based technological innovation for environment protection In BSR – PlasTEP

Wartość projektu
267 100,00
EURO
Źródło finansowania
Program Regionu Morza Bałtyckiego Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab inż. Marcin Hołub, prof. ZUT
Opis

Rozpowszechnienie w krajach nadbałtyckich wiedzy na temat możliwości stosowania technologii plazmowych do oczyszczania gazów spalinowych i innych gazów odlotowych ze szkodliwych tlenków azotu, tlenków siarki i lotnych związków organicznych oraz usuwania plam ropy z wody morskiej. Promowanie technologii plazmowych było realizowane w dwojaki sposób: poprzez działania marketingowe skierowane do społeczeństwa, władz lokalnych i firm oraz budowę demonstracyjnych urządzeń plazmowych. Jednym z celów projektu było również zachęcenie firm wdrożeniowych z regionu Morza Bałtyckiego do produkcji urządzeń plazmowych stosowanych w ochronie środowiska. Podjęcie produkcji przez polskie firmy może zwiększyć konkurencyjność Polski na rynku światowym w dziedzinie technologii służących ochronie środowiska.
Do zadań głównych zespołu pracowników oraz doktorantów Wydziału Elektrycznego ZUT należała synteza, badania symulacyjne, konstrukcja prototypów układów zasilających oraz sterujących. Dodatkowo, korzystając z wieloletnich doświadczeń w promowaniu i popularyzacji technologii oraz z szerokich kontaktów z sektorem przemysłowym istotna była rola koordynacji i nadzorowania badań stosowanych u zainteresowanych klientów oraz organizacji staży kadry technicznej.
Międzynarodowy projekt PlasTEP był realizowany przez sieć kompetencyjną BalticNet-PlasmaTec e.V. z siedzibą w Greifswaldzie, Niemcy.

KONTAKT: kierownik projektu: dr inż. MARCIN HOŁUB

Opiekun: