Demonstracja procesu wytworzenia płyt fotopolimerowych o zwiększonych możliwościach transferu farby na podłoża elastyczne za pomocą instalacji pilotażowej

Wartość projektu
744 194,00
PLN
Źródło finansowania
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1.5 systemowy
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
Opis

Celem projektu, którego podjęło się Konsorcjum naukowe w składzie: Partner przemysłowy firma Drukpol.Flexo Sp. z o. o. sp. k. oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, jest wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Firmę. Przedmiotem zadania realizowanego przez ZUT w Szczecinie jest przeprowadzenie badań na materiale dostarczonym przez Firmę. 
Szczegółowymi czynnościami wykonywanymi w ramach tego zadania są badania starzenia się wytworzonej przez Drukpol.Flexo płyty pod wpływem czynników zewnętrznych jak działanie światła w zakresie UV i światła widzialnego w zakresie temperaturowym odpowiadającym warunkom pracy płyty. Dodatkowo przeprowadzone będą obserwacje powierzchni wybranych płyt i tym samym określenie zmian morfologicznych badanego materiału. Rezultatem przeprowadzonego przez ZUT w Szczecinie zadania badawczego będzie potwierdzenie trwałości płyty fotopolimerowej o najlepszych parametrach użytkowych - stabilności twardości oraz erozji mechanicznej płyty poddanej działaniu światła.

KONTAKT: prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak

Opiekun: