Business English Twoją szansa na sukces

Wartość projektu
42 151,97
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Opis

Poszerzenie wiedzy z zakresu języka angielskiego oraz zdobycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim z zakresu biznesu przez 30 uczestników projektu. Dodatkowo projekt zakładał poprawę umiejętności komunikacyjnych i przełamanie oporów porozumiewania się w języku angielskim, podniesienie motywacji uczestników do dalszego kształcenia się, uwidocznienie uczestnikom projektu korzyści, jakie daje nauka języków obcych. Po zakończeniu działań rekrutacyjnych projekt zakładał rozpoczęcie szkoleń grupowych. Uczestnikom zostało udostępnione 28 godzin szkoleń grupowych, które były realizowane podczas 7 modułów obejmujących po 4 godziny każdy. Każdy moduł zawierał zadania pokrywające wszystkie cztery kompetencje językowe: mówienie, pisanie oraz czytanie i słuchanie z zachowaniem wszystkich etapów lekcji. Partnerem niniejszego projektu był Zespół Szkół Rolniczych w Świdwinie, gdzie odbywały się szkolenia. Projekt skierowany był do studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Świdwinie zamieszkujących obszar powiatu świdwińskiego.

 

Opiekun: