Budowa i wyposażenie Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych

Wartość projektu
23 439 004,71
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
Opis

Stworzenie wspólnej infrastruktury badawczej służącej współpracy naukowej między różnymi krajowymi ośrodkami badawczymi poprzez budowę i wyposażenie Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych dysponującego bogatą ofertą akredytowanych usług badawczych dla przedsiębiorstw MŚP oraz stwarzającego możliwości prowadzenia unikalnych w skali kraju i Europy badań naukowych.
Projekt realizowany był w ramach Konsorcjum naukowo-przemysłowego i bezpośrednio związany był z budową i wyposażeniem Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych materiałów Opakowaniowych w kompleksie budynków ZUT przy ulicy Janickiego/Wernyhory.
Zakres użytkowania inwestycji określa się na krajowy oraz ponadnarodowy.

KONTAKT: kierownik projektu: prof. dr hab. inż.ARTUR BARTKOWIAK, prof. zw.

Opiekun: