Budowa chemiczna, struktura fizyczna i zużycie ścierne multiblokowych elastomerów uretanowych

Wartość projektu
66 352,00
PLN
Źródło finansowania
ETIUDA; edycja 4
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
Małgorzata Nachman
Opis

Uzyskane wyniki badań, posłużyły do potwierdzenia tezy, że decydującym czynnikiem wpływającym na odporność na zużycie ścierne multiblokowych elastomerów uretanowych nie jest ich makroskopowa twardość lecz budowa chemiczna i struktura fizyczna. Wykazano, ze badane poliuretany pomimo wykazywania tej samej twardości, mogą zdecydowanie różnić się odpornością na zużycie ścierne. Dowiedziono, że dla materiałów jakimi są  elastomery uretanowe , nie powinno się wiązać  twardości z odpornością na ścieranie. Wykazano, że największy wpływ na odporność na zużycie ścierne, wśród badanych czynników  ma nadmiar zastosowanego izocyjanianu. Udowodniono, że zdecydowany wpływ na zużycie ścierne mają oddziaływania międzycząsteczkowe, w szczególności wiązania wodorowe występujące pomiędzy segmentami sztywnymi a giętkimi na granicy faz. Struktura  fazowa EPUR charakteryzująca się drobnymi wydzieleniami fazy twardej ma korzystny wpływ na odporność na zużycie ścierne.

Kierownik projektu: Małgorzata Nachman

Opiekun: