Budowa Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii

Wartość projektu
46 452 807,36
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr inż. Jarosław Potaczek
Opis

Budowa nowego obiektu, stanowiącego bazę dydaktyczno-badawczą dla intensywnego rozwoju interdyscyplinarnej dziedziny nauki jaką jest nanotechnologia. Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie będzie zespołem 72 laboratoriów dydaktycznych, w ramach których będą prowadzone zajęcia (wykłady, seminaria i laboratoria) z zakresu nanotechnologii dla kierunków: technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, fizyka techniczna, inżynieria materiałowa, biotechnologia, ochrona środowiska, budownictwo. Będzie to nowoczesna baza dla prowadzenia studiów międzykierunkowych: nanotechnologia, które zostały uruchomione w roku akademickim 2010/11.

W Centrum, jako nowoczesnym obiekcie dydaktycznym, będzie zlokalizowana sala wykładowa na 500 osób, pomieszczenia dydaktyczne dla studentów, czytelnia i sala komputerowa. Dzięki wyposażeniu obiektu w centralne instalacje gazów technicznych i mediów oraz specjalistycznych pomieszczeń o najwyższych standardach czystości będzie można prowadzić prace dydaktyczne i badawcze z zakresu nanotechnologii, nano-biotechnologii przemysłowej i nano-biomateriałów na najwyższym poziomie. W Centrum zostaną również wdrożone najnowsze rozwiązania ICT pozwalające na prowadzenie telekonferencji i stworzenie platformy e-learningowej.

Film z otwarcia Centrum

KONTAKT: kierownik projektu: mgr inż. JAROSŁAW POTACZEK

Strona internetowa Centrum

Opiekun: