Badanie wzorców doskonałości w nauce i sztuce

Wartość projektu
2 000 000,00
PLN
Źródło finansowania
DIALOG
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Przemysław Korytkowski
Opis

Celem projektu jest analiza wzorców doskonałości naukowej i artystycznej realizowanych przez polskich naukowców w latach 2009–2016. Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznych we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika oraz Akademią Sztuki w Szczecinie ze środków konkursu grantowego DIALOG Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Prace rozpoczęły się w październiku 2017 r. i potrwają do października 2019 r.
Szczegółowe cele projektu:

  • Zbadanie i opisanie wzorców doskonałości w nauce i sztuce w oparciu o dane z kategoryzacji jednostek naukowych z lat 2009–2016,
  • Identyfikacja wyzwań nowego modelu instytucjonalnej oceny nauki, która ma być prowadzona w ramach oceny dyscyplin naukowych i artystycznych,
  • Przedstawienie efektywnych sposobów wdrażania cyfrowego ekosystemu publikacji naukowych (permanentne identyfikatory, wymiana metadanych),
  • Analiza rozwoju polskich czasopism naukowych oraz przystosowania ich do nowego cyfrowego ekosystemu publikacji naukowych,
  • Stworzenie modelu automatyzacji przepływu danych o dorobku naukowych uczelni na potrzeby instytucjonalnej ewaluacji nauki i sztuki w Polsce,
  • Przeprowadzenie badań pilotażowych procedury oceny eksperckiej wpływu społecznego, która uwzględnia różnice dziedzinowe w nauce i sztuce.

Zespół projektowy, kierowany przez dra hab. inż. Przemysława Korytkowskiego, posiada wieloletnie doświadczenie badawcze w analizach naukometrycznych, bibliometrycznych oraz w rozwijaniu i wspieraniu czasopism naukowych. Punktem wyjścia dla szczegółowych celów projektu są wyniki badań oraz publikacje zrealizowane przez zespół w ramach wcześniejszych wspólnych przedsięwzięć badawczych.

Opiekun: