Badanie wpływu nieregularności i deformacji struktury metapowierzchni na ich właściwości odbiciowe dla fal elektromagnetycznych w mikrofalowym i terahercowym pasmie częstotliwości

Wartość projektu
23 430,00
PLN
Źródło finansowania
MINIATURA 2
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. inż. Przemysław Łopato
Opis

Głównym celem projektu są badania wstępne dotyczące sztucznych, wytwarzanych przez człowieka materiałów - metamateriałów (a właściwie ich planarnych wersji - metapowierzchni) zawierających defekty lub deformacje struktury wewnętrznej. W ramach działania opracowane zostaną modele numeryczne różnych metapowierzchni. W tym celu zastosowane zostanie środowisko Comsol Multiphysics wykorzystujące metodę elementów skończonych.

Badania symulacyjne dotyczyć będą:
•    defektów struktury – zmian wymiarów, położenia, rotacji i kształtu elementów
strukturalnych rozmieszczonych planarnie;
•    deformacji struktury – odkształceń metapowierzchni powodujących, że przestaje być płaska.

Opiekun: