Badanie warunków występowania pozytywnego efektu hybrydowego w termoplastycznych kompozytach polimerowych

Wartość projektu
54 900,00
PLN
Źródło finansowania
PRELUDIUM; edycja 8
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr inż. Piotr Franciszczak
Opis

Projekt badawczy miał za zadanie określenie wpływu hybrydyzacji wzmocnienia na główne właściwości mechaniczne kompozytów termoplastycznych wzmacnianych włóknami krótkimi. Do tego celu wykonano i zbadano różne kompozyty o osnowie polipropylenowej ze wzmocnieniem szklanym i celulozowym, które charakteryzują się odmienną charakterystyką naprężenie-odkształcenie. Udziały objętościowe wzmocnień i kompatyblizatora były
utrzymywane na zadanych poziomach pozwalając na korelację stopnia napełnienia i geometrii cząstek wzmcaniających z charakterystyką mechaniczną wytworzonych kompozytów hybrydowych. Prace badawcze przeprowadzone w ramach projektu pozwoliły na lepsze przewidywanie właściwości mechanicznych wytwarzanych kompozytów hybrydowych i
dają wskazówki do przeprowadzania efektywnych hybrydyzacji wzmocnień poprzez wykazanie podstawowych zależności. Dowiedziono, że zwłaszcza wytrzymałość na zginanie może zostać poprawiona poprzez dodanie drugiego napełniacza do wzmocnienia w postaci włókien krótkich poprzez podniesienie odporności na naprężenia ściskające występujące w czasie zginania, jeżeli tylko jego sztywność jest wyższa lub na poziomie zastosowanych we wzmocnieniu włókien krótkich, posiada on podobną charakterystykę naprężenie-odkształcenie i zapewniona jest jego dobra adhezja do osnowy. Ponadto hybrydyzacja włókien krótkich z mikronapełniaczami zmniejsza ilość jam skurczowych i obniża stopień zniszczenia włókien w czasie przetwórstwa, zwłaszcza przy wyższych stopniach napełnienia.

Kierownik projektu: mgr inż. Piotr Franciszczak

Opiekun: