Badanie przemian fazowych nanokrystalicznych azotków żelaza o określonej wielkości krystalitów

Wartość projektu
220 000,00
PLN
Źródło finansowania
Diamentowy Grant
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr inż. Aleksander Albrecht
Opis

Projekt dotyczy procesu azotowania żelaza o strukturze nanokrystalicznej. Wcześniejsze badania dotyczące układu Fe-N wskazują, że zmiana wielkości krystalitów nanometrycznego żelaza skutkuje przesunięciem wartości granicznych potencjału azotującego niezbędnego do zainicjowania przejść fazowych alfa-Fe - gamma'-Fe4N oraz gamma'-Fe4N - epsilon-Fe3N. Jednak po dziś dzień brakuje szczegółowych badań opisujących relację pomiędzy rozkładem wielkości cząstek żelaza, a parametrami termodynamicznymi przejść fazowych w układzie Fe-N.

Głównym celem naukowym projektu jest analiza parametrów termodynamicznych przejścia fazowego alfa-Fe - gamma'-Fe4N zachodzącego w próbkach żelaza nanoktrystalicznego o ściśle zdefiniowanym rozkładzie wielkości cząstek. Pierwszym krokiem na tej drodze będzie przygotowanie próbek nanocząstek żelaza o określonej wielkości krystalitów. Następnie otrzymany materiał poddany zostanie działaniu zmiennego potencjału azotującego w różnych temperaturach. Zebrane dane zostaną porównane z badaniami przeprowadzonymi dla żelaza o gruboziarnistej strukturze. Pozwoli to na przedstawienie zależności łączących temperaturę, potencjał azotowy oraz parametry rozkładu wielkości cząstek dla tego układu fazowego. Zależność ta będzie mogła mieć zastosowanie dla przejść fazowych innych układów typu Me-N. Na tej podstawie możliwe będzie opracowanie procedur azotowania nanoktrystaliczego żelaza o sprecyzowanej zawartości poszczególnych faz.

 

Opiekun: