Badanie procesów zachodzących w układzie nanokrystaliczne żelazo / amoniak / wodór

Wartość projektu
1 414 100,00
PLN
Źródło finansowania
OPUS 14
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. inż. Walerian Arabczyk
Opis

Celem projektu jest poznanie kinetyki i termodynamiki procesów, które zachodzą w układzie nanokrystaliczne żelazo/amoniak/wodór poprzez wykonanie pomiarów: in situ właściwości elektrycznych próbek, zmiany masy, szybkości procesów azotowania i redukcji projektów azotowania, rekrystalizacji nanokrystalicznego żelaza, katalitycznego rozkładu amoniaku w zależności od składu chemicznego fazy gazowej.
Brak wiedzy w zakresie termodynamiki nanomateriałów uniemożliwia świadome prowadzenie syntezy tych materiałów w sposób kontrolowany. Według aktualnej praktyki badawczej, zależności pomiędzy właściwościami otrzymanych nanomateriałów a parametrami określającymi  proces ich otrzymywania ustalane są w sposób empiryczny. W ramach tego projektu po raz pierwszy zostaną podjęte badania mające na celu oznaczenie wielkości termodynamicznych dla materiałów nanokrystalicznych na przykładzie układu NC-Fe/NH3/H2. Projektowane prace badawcze pozwolą na otwarcie na nowego działu: termodynamika nanomateriałów w dyscyplinie chemia fizyczna.

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Walerian Arabczyk

Opiekun: