Badania właściwości hydrofobowych polipropylenowych membran zastosowanych w kontaktorze membranowym do rozdzielania solanek zanieczyszczonych substancjami organicznymi

Wartość projektu
799 500,00
PLN
Źródło finansowania
OPUS 15
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. Marek Gryta
Opis

Celem badań jest uzyskanie membran odpornych na zwilżanie przez rozdzielane zaolejone ścieki, co stworzy możliwość ich oczyszczania w instalacji przemysłowej. Obiecujące rezultaty dla kontaktorów membranowych uzyskano stosując kapilarne membrany z polipropylenu (PP). Podczas krótkoterminowych badań wykazały one dobrą odporność na zwilżanie przez ścieki zaolejone. W projekcie odporność tą zaplanowano potwierdzić prowadząc separację ścieków zaolejonych (wzorcowych i rzeczywistych- o różnym składzie) przez okres kilku miesięcy, z użyciem procesu destylacji membranowej oraz naturalnego odparowania membranowego (nowego wariantu kontaktora membranowego). Wykonane zostaną badania możliwości zwiększenia odporności membran PP na zwilżanie przez olej stosując powierzchniową hydrofilizację membran (utlenianie w plazmie) oraz przez zastosowanie dodatkowej warstwy oplatającej powierzchnię membran. Struktura membran oraz skład powstających na niej osadów analizowany będzie z wykorzystaniem mikroskopów (SEMEDS) i AFM oraz analizatora ATR-FTIR. Ponadto w celu określenia zjawisk zachodzących w/na membranie i w ściekach badany będzie także rozkład wielkości kropel oleju, kąt zwilżania, potencjał zeta oraz napięcie powierzchniowe cieczy. Skład roztworów analizowany będzie z wykorzystaniem chromatografów (IC i HPLC) oraz spektrofotometru ICP-AES. Zawartość oleju określana będzie analizatorem OCMA (Horiba).
 

Opiekun: