Badania wewnętrznej struktury genetycznej odmian żyta oraz dziedzicznego podłoża efektu heterozji

Wartość projektu
180 000,00
PLN
Źródło finansowania
MRiRW -badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. Stefan Stojałowski, prof. ZUT
Opis

Celem ogólnym badań jest określenie przy zastosowaniu technologii markerowych struktury populacji w tradycyjnych i mieszańcowych odmianach żyta, próba identyfikacji regionów genomu mających kluczowe znaczenie dla plonowania odmian i opracowanie systemu markerów molekularnych przydatnego przy rozszerzeniu zmienności genetycznej w obrębie pul heterotycznych. Dodatkowo planowane jest podjęcie prób utworzenia zestawu linii introgresyjnych, które mogą przyczynić się do lepszego poznania genetycznych mechanizmów kształtujących cechy użytkowe o złożonym dziedziczeniu.

Opiekun: