Badania trójwymiarowych (3D) kompozytów grafen/nanorurki węglowe z odpadów polimerowych, tlenku magnezu i tlenków metali oraz ich właściwości elektorchemicznyych do magazynowania energii

Wartość projektu
1 873 100,00
PLN
Źródło finansowania
SONATA BIS; edycja 5
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab. Xuecheng Chen
Opis

Celem projektu jest poznanie możliwości transformacji odpadów polimerowych (polipropylen, polietylen czy polistyren) w wysokiej jakości trójwymiarowe nanomateriały (3D) grafen/nanorurki węglowe z kompozytu polimer/MgO-tlenek metalu oraz zbadanie ich właściwości elektrochemicznych.
Otrzymane elektrody będą badane jako komponenty baterii litowo-jonowych i superkondensatorów.
W proponowanej metodzie tlenek magnezu o morfologii płatkowej zostanie wykorzystany jako nośnik grafenu, polimer jako źródło węgla, a tlenek metalu jako katalizator wzrostu nanorurek węglowych. Metoda ta umożliwi ograniczenie „białego zanieczyszczenia” i przetworzenie odpadów polimerowych w wartościowe produkty.

Kierownik projektu: dr hab. Xuecheng Chen

Opiekun: