Badania trójwymiarowych (3D) kompozytów grafen/nanorurki węglowe z odpadów polimerowych, tlenku magnezu i tlenków metali oraz ich właściwości elektorchemicznyych do magazynowania energii

Wartość projektu
1 873 100,00
PLN
Źródło finansowania
SONATA BIS; edycja 5
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Opis

Kierownik projektu: dr hab. Xuecheng Chen

Opiekun: