Badania nad syntezą, charakterystyką właściwości fizykochemicznych i fotokatalitycznych fotokatalizatorów opartych na grafitowym azotku węgla do wytwarzania wodoru z wody

Wartość projektu
683 600,00
PLN
Źródło finansowania
SONATA; edycja 10
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr Małgorzata Aleksandrzak
Opis

Celem projektu są badania nad właściwościami fizykochemicznymi i fotokatalitycznymi grafitowego azotku węgla (g-C3N4) modyfikowanego nanocząstkami grafenu, grafenowymi kropkami kwantowymi i nanocząstkami metali lub związków metali (takich jak tlenki, wodorotlenki i siarczki). W ramach projektu badany będzie wpływ metody modyfikacji na właściwości fizykochemiczne otrzymywanych nanokompozytów oraz właściwości fotokatalityczne w procesie fotokatalitycznego rozkładu wody z wytworzeniem wodoru w sztucznym świetle słonecznym. Ostatnim celem projektu będzie badanie wpływu parametrów procesu fotokatalitycznego na wydajność rozkładu wody z wydzieleniem wodoru.
Opracowanie fotokatalizatora opartego na g-C3N4, aktywnego w świetle słonecznym może przyczynić się do rozwiązania problemu dotyczącego eksploatacji paliw kopalnianych, które powodują emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Wpływają one na przyspieszenie wzrostu średniej temperatury ziemi. Oprócz tego istnieje zagrożenie wyczerpania się paliw kopalnianych. Problemy te zmuszają ludzkość do poszukiwania odnawialnych źródeł energii. Doskonale nadaje się do tego celu wodór otrzymywany z odnawialnego źródła, jakim jest woda, w procesie fotokatalitycznego rozkładu wody wykorzystując promieniowanie słoneczne.

Kierownik projektu: dr Małgorzata Ewa Aleksandrzak

Opiekun: