Badania nad sieciowaniem poliakrylanowych klejów samoprzylepnych w celu otrzymania samoprzylepnego kleju strukturalnego

Wartość projektu
130 000,00
PLN
Źródło finansowania
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki, Program Ventures
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
Agnieszka Butwin
Opis

Projekt obejmował jeden z kluczowy etapów badań realizowanych w ramach pracy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Butwin („Badania nad syntezą i sieciowaniem samoprzylepnych klejów strukturalnych na bazie poliakrylanów”). Praca doktorska realizowana jest w Instytucie Technologii Chemicznej Organicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie pod kierunkiem znanego i cenionego specjalisty w dziedzinie technologii klejów oraz materiałów samoprzylepnych, prof. nadzw. dr hab. inż. Zbigniewa Czecha. Praca doktorska ukierunkowana jest na opracowanie technologii wytwarzania nowatorskich klejów strukturalnych w postaci beznośnikowych taśm samoprzylepnych.
Celem przedstawionego projektu badawczego było opracowanie metody/ metod sieciowania samoprzylepnych klejów poliakrylanowych zawierających grupy funkcyjne, umożliwiających otrzymanie klejów samoprzylepnych w postaci taśmy dwustronnie klejącej, pełniącej funkcję kleju strukturalnego (tzn. kleju, który tworzy spoinę o wytrzymałości wewnętrznej kohezji, przewyższającej wytrzymałość mechaniczną łączonych materiałów głównie szkła, aluminium i stali). Tak otrzymane samoprzylepne taśmy strukturalne znajdą zastosowanie do łączenia materiałów takich jak np. metal i szkło w różnych kombinacjach.
Badania objęły dobór związków sieciujących samoprzylepny klej strukturalny (głównie z grupy utwardzaczy aminowych i innych) oraz warunki prowadzenia procesu sieciowania.

KONTAKT: kierownik projektu: AGNIESZKA BUTWIN

Opiekun: