Badania korelacji między strukturą nadcząsteczkową a właściwościami funkcjonalnymi nowych kopoliamido-estrów opartych częściowo na surowcach odnawialnych

Wartość projektu
1 036 660,00
PLN
Źródło finansowania
Sonata 14
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Sandra Paszkiewicz
Opis

Celem projektu jest zbadanie  w jaki sposób struktura nadcząsteczkowa wpływa na właściwości funkcjonalne, jak np. właściwości barierowe  oraz właściwości mechaniczne nowych materiałów  polimerowych, kopoli(amino-estrów), opartych częściowo lub w całości na surowcach odnawialnych. Makrocząsteczki są  różnie usytuowane w zbudowanym przez siebie tworzywie, tzn. tworzą różną strukturę nadcząsteczkową. Głównym powodem podjęcia tej tematyki badawczej są malejące zasoby paliw kopalnych, wahające się ceny ropy naftowej, znaczna emisja gazów cieplarnianych oraz ograniczona biodegradowalność tworzyw otrzymywanych z surowców pochodzenia petrochemicznego niosące za sobą konieczność poszukiwania do ich produkcji surowców odnawialnych.

Opiekun: