Attracting investments in plasma - based air and water cleaning technologies, PlasTEP+

Wartość projektu
27 600,00
EURO
Źródło finansowania
Program Regionu Morza Bałtyckiego Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr hab inż. Marcin Hołub, prof. ZUT
Opis

Rozpowszechnienie w krajach nadbałtyckich wiedzy na temat możliwości stosowania technologii plazmowych do oczyszczania gazów spalinowych i innych gazów odlotowych ze szkodliwych tlenków azotu, tlenków siarki i lotnych związków organicznych oraz usuwania plam ropy z wody morskiej. Promowanie technologii plazmowych będzie realizowane w dwojaki sposób: poprzez działania marketingowe skierowane do społeczeństwa, władz lokalnych i firm, oraz budowę demonstracyjnych urządzeń plazmowych. Dalekosiężnym celem projektu jest uczynienie regionu Morza Bałtyckiego europejskim centrum pro-ekologicznych technologii plazmowych. Międzynarodowy projekt PlasTEP jest realizowany przez sieć kompetencyjną BalticNet-PlasmaTec e.V. z siedzibą w Greifswaldzie, Niemcy, a zrzeszającą jednostki naukowo-badawcze i małe firmy posiadające doświadczenie w zastosowaniach technologii plazmowych związanych m.in. z ochroną środowiska.
Jednym z celów projektu jest zachęcenie firm wdrożeniowych z regionu Morza Bałtyckiego do produkcji urządzeń plazmowych stosowanych w ochronie środowiska. Podjęcie produkcji przez polskie firmy może zwiększyć konkurencyjność Polski na rynku światowym w dziedzinie technologii służących ochronie środowiska.

KONTAKT: kierownik projektu: dr inż. MARCIN HOŁUB

Opiekun: