Analiza zjawisk elektromagnetycznych maszyny elektrycznej wzbudzanej hybrydowo o topologii kłowej

Wartość projektu
27 500,00
PLN
Źródło finansowania
MINIATURA 2
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Marcin Wardach
Opis

Podstawowym celem działania naukowego będzie wykonanie prac przyczynkowych w kierunku opracowania teorii z zakresu maszyn elektrycznych dotyczących maszyn kłowych o wzbudzeniu hybrydowym. Maszyny tego typu posiadają podwójne źródło wzbudzenia magnetycznego, które realizowane jest przy użyciu magnesów trwałych oraz odpowiednio usytuowanych dodatkowych uzwojeń zasilanych prądem stałym. Złożoność analizowanego problemu wymaga zastosowania trzech metod badawczych, są nimi: symulacje komputerowe metodą elementów skończonych (MES), metoda eksperymentu oraz optymalizacja polowoobwodowa. 

Kierownik projektu: dr inż. Marcin Wardach

Opiekun: