Analiza wpływu wirującego pola magnetycznego na procesy transportowe białek enzymatycznych w membranach celulozowych pochodzenia mikrobiologicznego

Wartość projektu
27 500,00
PLN
Źródło finansowania
Miniatura 2
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Radosław Drozd
Opis

Statyczne pole magnetyczne (PM) wpływa na szybkość dyfuzji naładowanych cząstek przez różnego rodzaju membrany organiczne i syntetyczne. Jednakże w porównaniu do jonów, proces transportu makrocząstek białkowych wydaje się być o wiele bardziej złożony. Białka, które w komórkach pełnią role zarówno strukturalne i katalityczne, charakteryzuje zwykle unikalna struktura determinująca ich właściwości. Obecność w strukturze białek szeregu grup funkcyjnych o różnych wartościach stałych dysocjacji, mogących ulec modyfikacji poprzez interakcje z otaczającymi je innymi aminokwasami czy w wyniku działania innych czynników fizycznych i chemicznych, determinuje ich końcowe właściwości decydujące o roli i sile interakcji z innymi białkami a także może mieć istotny wpływ na ich proces transportu czy adsorpcji i absorpcji (sorpcji) w macierzy polimerowej. Badane dotychczas statyczne pola magnetyczne wpływają prawdopodobnie inaczej na procesy dyfuzji i sorpcji makrocząstek niż analizowane w projekcie wirujące pole magnetyczne (WPM). Analiza wpływu wirującego pola magnetycznego na zagadnie transportu biomakromolekuł w membranach polimerowych pochodzenia mikrobiologicznego (celuloza bakteryjna), pozwoli na pogłębienie wiedzy w zakresie istoty wpływu pola elektromagnetycznego na to zjawisko. W dalszej perspektywie wiedza ta może zostać wykorzystana do projektowania funkcjonalnych biomateriałów, które obecnie zyskują coraz większe zainteresowanie w wielu dziedzinach życia.

Kierownik projektu: dr inż. Radosław Drozd

Opiekun: