Aktywacja powierzchni podłoża w procesach osadzania cienkich powłok na stali austenitycznej

Wartość projektu
49 940,00
PLN
Źródło finansowania
Miniatura 1
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. Sebastian Fryska
Opis

Efektem zrealizowanego działania naukowego  było poszerzenie istniejącego stanu wiedzy w zakresie osadzania cienkich powłok na podłożu ze stali austenitycznej. Stwierdzono, że proces oczyszczania jonowego w zakresie zastosowanych parametrów nie powoduje całkowitego usunięcia tlenków obecnych na powierzchni stali, a prowadzi do ich silnego zdefektowania co pozwala na wystarczającą aktywację procesu dyfuzji azotu. Zaobserwowano także, ze możliwe jest powstanie azotków lub tlenoazotków na powierzchni podłoża w początkowym etapie osadzania powłoki. Zmiana składu atmosfery roboczej w czasie oczyszczania jonowego poprzez dodanie dużej ilości wodoru (ponad 50 % obj.), zmniejsza przyczepność osadzanej powłoki do podłoża , a ponadto zwiększa kruchość samej powłoki. Natomiast dodanie do atmosfery w czasie oczyszczania azotu, zwiększa jego zawartość w podłożu poniżej powłoki, co może skutkować większą twardością układu podłoże-powłoka. Nie powoduje przy tym pogorszenia przyczepności powłoki do podłoża. Stosowanie węglowodorów w procesie oczyszczania jonowego może, w niektórych przypadkach w drastyczny sposób obniżać przyczepność powłoki do podłoża austenitycznego.

 

Opiekun: