Akademia Młodego Ichtiologa

Wartość projektu
250 225,00
PLN
Źródło finansowania
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój/Europejski Fundusz Społeczny
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
mgr inż. Kinga Wełyczko
Opis

Projekt AMI przewiduje opracowanie programów nauczania oraz przeprowadzenie zajęć przez nauczycieli akademickich Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT we współpracy z nauczycielami szkół oraz ekspertami z Polskiego Związku Wędkarskiego.
Głównym celem projektu jest opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych na wydziale oraz w podmiotach współpracujących, które posłużą wypełnieniu III misji uczelni poprzez inspirowanie społeczności lokalnej do samodzielnego odkrywania i rozumienia świata oraz podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, wśród uczniów w wieku 6-16 lat. Zakres tematyczny znacznie wykracza poza ramy programów nauczania w szkole podstawowej i średniej i obejmuje biologię organizmów wodnych, bezkręgowców oraz ryb zarówno słodko- jak i słonowodnych.
Grupę docelową stanowić będzie 400 uczniów, ok 20-25 klas z województwa zachodniopomorskiego. Zajęcia trwające jednorazowo 4 godziny lekcyjne i odbędą się na terenie wydziału, w Laboratorium Organizmów Morskich oraz w siedzibach szkół i PZW (w formie ustalonej podczas trwania projektu), z którymi uczelnia nawiąże formalną współpracę.
Efekty kształcenia będą weryfikowanie na podstawie specjalnie ułożonych przez nauczycieli ankiet, każdorazowo po zakończeniu zajęć.
Program wpłynie stymulująco na rozwój intelektualny i społeczny uczestników, rozbudzi w nich chęć uczenia się i oraz poznawania świata poprzez naukę połączona z zabawą. Praktyczna i interakcyjna forma zajęć umożliwia nabycie umiejętności pracy zespołowej, kreatywnego myślenia, rozwiązywania problemów oraz logicznego myślenia i kultury współpracy, ogólnie podniesienia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. Dzięki dostępowi do elektronicznej platformy edukacyjnej AMI, będą mieli okazję skorzystać z innowacyjnych rozwiązań w postaci elektronicznych materiałów dydaktycznych oraz materiałów audiowizualnych.

Kontakt: kierownik projektu: Kinga Wełyczko, pr@zut.edu.pl, 4395

 

Opiekun: