Akademia Kształtowania Przestrzeni Dostępnej

Wartość projektu
2 448 518,48
PLN
Źródło finansowania
POWER
Okres realizacji od
Okres realizacji do
Kierownik projektu w ZUT
dr inż. arch. Katarzyna Krasowska
Opis

Głównym celem projektu jest stworzenie unikalnego Symulatorium Dostępności oraz powołanie Zespołu ds. projektowania uniwersalnego. Ponadto podniesienie jakości kształcenia z zakresu projektowania uniwersalnego na wybranych kierunkach ZUT. Wprowadzenie w programach studiów zajęć obowiązkowych obejmujących projektowanie uniwersalne, opracowanych w oparciu o modelowe rozwiązania i wdrażanych w projekcie na studiach I stopnia i II stopnia oraz podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry w zakresie nauczania projektowania uniwersalnego.

Opiekun: