Doradztwo w realizacji projektów z Horyzontu 2020

Wszystkie osoby realizujące projekty z Horyzontu 2020 w woj. zachodniopomorskim mogą skorzystać z doradztwa obejmującego swym zakresem kwestie techniczne i administracyjne.

Udzielamy wsparcia w zakresie m.in. zawierania Umów Grantowych i Umów Konsorcjum, funkcjonowania elektronicznego systemu do obsługi grantów Komisji Europejskiej, aspektów finansowych na tle wymogów Komisji Europejskiej i przepisów polskich, zasad krajowego wsparcia w ramach konkursu MNiSW: Premia na Horyzoncie, raportowania projektów (począwszy od udzielania podstawowych informacji na temat formy, zasad i sposobu składania raportów, po sprawdzenie ich poprawności i kompletności), dokumentowania działań projektu w sposób zgodny z Umową Grantową, czy sprawnego rozpowszechniania wyników projektu.

Osoba kontaktowa

Podobne usługi

Zamówienia publiczne w Niemczech

Prowadzimy doradztwo dla firm chcących uczestniczyć niemieckich zamówieniach publicznych.

Zobacz

INKUBACJA

Jesteś młodym przedsiębiorcą i potrzebujesz wsparcia w prowadzeniu działalności gospodarczej?…

Zobacz

Opinie o innowacyjności

Przygotowujemy opinie o innowacyjności dot. technologii, produktów, usług i procesów.

Zobacz

EURAXESS

EURAXESS – Researchers in Motion jest siecią centrów zlokalizowanych na całym świecie. Naszym celem…

Zobacz

Audyt technologiczny

Audyt technologiczny to identyfikacja słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa, przeprowadzona w…

Zobacz

Analizy rynków

Funkcjonujący w ramach RCIiTT ośrodek Enterprise Europe Network oferuje opracowanie analiz rynków…

Zobacz

Rozwój Modelu Biznesowego

Konsultujemy i pomagamy rozwijać modele biznesowe naszych klientów.

Zobacz

Biura dla mlodych firm

Od 2014 roku Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości dysponuje przestrzeniami biurowymi, które w…

Zobacz

Poszukiwanie partnerów badawczych

Chęć uczestnictwa w programach międzynarodowych w przeważającej części wiąże się z koniecznością…

Zobacz