Energia

Technologia paneli fotowoltaicznych

Numer referencyjny
99/2016
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Energia słoneczna (ogniwa fotowoltaiczne)
Jednostka naukowa
Katedra Automatyki Przemysłowej i Robotyki

skrót informacji

Areator destrafikacyjny do napowietrzania zbiorników wodnych”

Numer referencyjny
P894
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Inne technologie przemysłowe
Turbiny, urządzenia fluidalne, silniki tłokowe, energia skojarzona
Jednostka naukowa
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Pomiar zawilgocenia izolacji oraz nieinwazyjna identyfikacja osadów w transformatorach energetycznych

Numer referencyjny
1/2011
Typ oferty
Oferta technologiczna
Słowa kluczowe
Przesył i magazynowanie energii
Jednostka naukowa
Wydział Elektryczny

Technologia dotyczy zmiany procesów elektrycznych granicy fazy papier-olej kanałów olejowych transformatorów energetycznych pod wpływem różnej morfologii (zawilgocenie, temperatura, osady)

Badania, pomiary i usługi analityczne Instytutu Elektrotechniki

Numer referencyjny
96/2009
Typ oferty
Usługi analityczno badawcze
Słowa kluczowe
Elektronika, Mikroelektronika
Inżynieria elektroniczna
Materiały magnetyczny i nadprzewodzące
Materiały elektryczne
Przesył elektryczności
Racjonalizacja zużycia energii
Zarządzanie energią
Optymalizacja procesów
Urządzenia pomiarowe
Techniki elektryczne
Jednostka naukowa
Wydział Elektryczny

Badania, pomiary i usługi analityczne oferowane przez Instytut Elektrotechniki

Ekspertyzy przyłączeniowe odnawialnych źródeł energii do krajowego systemu elektroenergetycznego

Numer referencyjny
97/2009
Typ oferty
Ekspertyzy
Słowa kluczowe
Odnawialne źródła energii
Zarządzanie energią
Jednostka naukowa
Wydział Elektryczny

Ekspertyzy przyłączeniowe odnawialnych źródeł energii do krajowego systemu elektroenergetycznego

Ocena parametrów cieplno-wilgotnościowych jednorodnych materiałów budowlanych

Numer referencyjny
84/2009
Typ oferty
Ekspertyzy
Słowa kluczowe
Izolacje termiczne, Wydajność energetyczna w budownictwie
Jednostka naukowa
Wydział Budownictwa i Architektury

Ocena parametrów cieplno-wilgotnościowych jednorodnych materiałów budowlanych.

Ocena dotycząca charakterystyk energetycznych budynków oraz audyty energetyczne budynków

Numer referencyjny
83/2009
Typ oferty
Ekspertyzy
Słowa kluczowe
Właściwości materiałów, Odporność, Korozja
Izolacje termiczne, Wydajność energetyczna w budownictwie
Jednostka naukowa
Wydział Budownictwa i Architektury

Ocena dotycząca charakterystyk energetycznych budynków oraz audyty energetyczne budynków

Analiza rynku w zakresie wykorzystania biomasy na cele energetyczne

Numer referencyjny
62/2009
Typ oferty
Ekspertyzy
Słowa kluczowe
Odnawialne źródła energii
Płynna biomasa
Inne związane z energią
Modele rozwoju socjo-ekonomicznego
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Analiza rynku w zakresie wykorzystania biomasy na cele energetyczne

Analiza rynku w zakresie produkcji energii odnawialnej

Numer referencyjny
60/2009
Typ oferty
Ekspertyzy
Słowa kluczowe
Odnawialne źródła energii
Modele rozwoju socjo-ekonomicznego
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Analiza rynku w zakresie produkcji energii odnawialnej

Ekspertyzy w zakresie biopaliw i ich efektywności

Numer referencyjny
34/2009
Typ oferty
Ekspertyzy
Słowa kluczowe
Paliwa
Jednostka naukowa
Wydział Ekonomiczny

Ekspertyzy w zakresie biopaliw i ich efektywności oraz inwestycji w biopaliwa