Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

11.01.2017

JPND – konkurs z zakresu chorób neurodegeneracyjnych

Trwa nabór wniosków do międzynarodowego programu JPND, który skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia dotyczące chorób neurodegeneracyjnych.

Zakres tematyczny konkursu: The aim of the call is to establish a limited number of ambitious, innovative, multi-national and multi-disciplinary collaborative research projects that: combine experimental approaches from fundamental, pre-clinical and/or clinical Research perform network analyses in different neurodegenerative and/or other chronic diseases to elucidate the underlying common and differing mechanisms between the investigated diseases add value to existing research by analysing diseases across traditional clinical boundaries, technologies and disciplines, thereby gaining deeper understanding of the patho-physiological mechanisms of neurodegenerative diseases. The following neurodegenerative diseases are included in the call: Alzheimer’s disease and other dementias Parkinson’s disease and PD‐related disorders...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
10.01.2017

Otwarto nabór wniosków do II konkursu w ramach programu ERA-NET FACCE SURPLUS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło nabór wniosków do II konkursu w ramach inicjatywy ERA-NET Co-Fund FACCE SURPLUS: ,,Sustainable and Resilient agriculture for food and non-food systems”.

Tematyka zgłaszanych projektów badawczych powinna obejmować następujące zagadnienia: Sustainable intensification of food and non-food biomass production and decentralised transformation systems, in particular small scale multi-input, multi-product biorefinery concepts . O finansowanie mogą ubiegać się międzynarodowe konsorcja naukowe , składające się z instytucji naukowych oraz firm z co najmniej 2 krajów partnerskich. Nabór wniosków wstępnych trwa do 7 marca 2017 r. Szczegółowe zasady oraz lista krajów mogących przystąpić do programu znajduje się na stronie NCBR oraz konkursu .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
10.01.2017

Aktualnie trwające nabory wniosków

Przypominamy, że aktualnie trwają nabory wniosków do wielu programów badawczych – zachęcamy do zajrzenia i przygotowywania wniosków!

W najbliższym czasie zamykają się nabory do: EuroNanoMed III – nanomedycyna – 16. 01. 2017 CHIST-ERA – technologie informacyjne i komunikacyjne – 17. 01. 2017 ERA-NET Bioenergy – bioenergia – 23. 01. 2017 E-Rare – choroby rzadkie – 1. 02. 2017 Electric Mobility Europe – elektromobilność – 6. 02. 2017 TRANSCAN-2 – onkologia – 13. 02. 2017 SOLAR-ERA.NET – fotowoltaika – 20. 02. 2017 Współpraca V4-Korea – 22. 02. 2017 EU-LAC Health – zdrowie – 28. 02. 2017 CORE Organic – żywność i rolnictwo ekologiczne – 1. 03. 2017 CoBioTech – biotechnologia – 2. 03. 2017 FACCE SURPLUS – zrównoważone...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
10.01.2017

Collaborative Doctoral Partnerships – nowy program Wspólnotowego Centrum Badawczego

Wspólnotowe Centrum Badawcze (Joint Research Centre) ogłosiło pilotażowy projekt pt. „Collaborative Doctoral Partnerships” adresowany do instytucji kształcących doktorantów.

Celem jest nawiązanie strategicznej współpracy między JRC a uczelniami, instytutami z krajów UE w zakresie wspólnego szkolenia doktorantów w wyznaczonych obszarach nauki, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia europejskiej polityki w zakresie badań oraz z wykorzystaniem tzw. umiejętności miękkich. Termin na zgłaszanie przez instytucje chęci udziału w projekcie upływa 15 marca 2017 r. Zgłoszenia można przesyłać w sześciu obszarach tematycznych (ang.): Energy and transport modelling Soil and land use change Bioeconomy and forests Machine learning Genomics and bioinformatics Nuclear decommissioning and waste management Szczegóły współpracy pomiędzy JRC a wybraną jednostką: Collaborative Doctoral Partnerships nie pociąga za sobą wymiany funduszy pomiędzy JRC a...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
10.01.2017

Ruszył nabór wniosków do Premii na Horyzoncie

Ponownie został uruchomiony w trybie ciągłym nabór wniosków w ramach programu Premia na Horyzoncie.

Celem konkursu jest udzielenie wsparcia jednostkom naukowym realizującym projekty w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom. W ramach konkursu można ubiegać się o środki na dodatki do wynagrodzeń dla osób, które są zaangażowane w realizacje ww. projektów w następującej wysokości: 20% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na wnioskodawcę wynosi do 1 mln euro, 25% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
09.01.2017

Successful R&I in Europe - konferencja służąca poszukiwaniu partnerów do projektów

2-3 marca br. w Düsseldorfie odbędzie się konferencja pn. Successful R&I in Europe, poświęcona poszukiwaniu partnerów do projektów badawczych w ramach programu Horyzont 2020. Organizatorami wydarzenia są Ministerstwo Innowacji, Nauki i Badań Kraju Związkowego Nadrenii Północnej i Westfalii oraz sieć Enterprise Europe Network, przy wsparciu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej.

Konferencja skierowana jest zarówno do naukowców jak i przedsiębiorców . Tematyka wydarzenia będzie się koncentrować wokół siedmiu dziedzin: teleinformatyka, energia, nanotechnologia/materiały, zrównoważona gospodarka, nauki o życiu, transport, SME Instrument. Rejestracja trwa do 22 lutego br . Opłata konferencyjna wynosi 120 euro. Osoby, które zechcą się zaprezentować podczas warsztatów tematycznych mogą wziąć udział w tzw. Call for Presentations , który zwalnia z opłaty konferencyjnej. 8 lutego br. mija termin składania propozycji swoich wystąpień. Udział w spotkaniu będzie doskonałą okazją do nawiązania międzynarodowej współpracy z badaczami, z takich krajów jak Niemcy, Holandia, Belgia, Finlandia, Francja oraz Izrael. Podczas sesji głównych zostaną zaprezentowane...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
09.01.2017

Oceń Horyzont 2020 do 15 stycznia!

Zbliża się termin zakończenia konsultacji społecznych ogłoszonych przez Komisję Europejską dotyczących oceny programu Horyzont 2020 oraz programu EURATOM. Do wzięcia udziału w konsultacjach zaproszeni są wszyscy zainteresowani, zarówno indywidualni naukowcy, przedsiębiorcy oraz eksperci, jak i instytucje uczestniczące w procesie aplikowania, oceny i realizacji projektów. Śródokresowa ocena ma przyczynić się do poprawy funkcjonowania programów do roku 2020. Będzie też istotnym elementem w przygotowaniach kolejnego programu ramowego Unii Europejskiej.

Gorąco zachęcamy do wyrażenia swojej opinii do 15 stycznia br. za pośrednictwem ankiet dostępnych pod linkami (ich wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 20 minut): http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/consultation_en.htm (Horyzont 2020) http://ec.europa.eu/research/consultations/euratom_rt_programme/consultation_en.htm (EURATOM) Horyzont 2020 to program zorientowany na innowacje i wdrażanie ich na rynek, charakteryzujący się mnogością różnych instrumentów. Do września 2016 r. KE podpisała ponad 9 tys. umów grantowych na kwotę prawie 16 mld € finansujących projekty realizowane w ramach konkursów zamkniętych w latach 2014-15. Podobnie jak w 7. Programie Ramowym, obserwuje się w nim znaczącą geograficzną i instytucjonalną koncentrację uczestników . Trzynastka nowych krajów UE uzyskuje niecałe 5% z całości...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
05.01.2017

Harmonogram stypendiów zagranicznych na 2017 rok

Znajdź stypendium lub grant na swoją miarę – wyjedź na stypendium i nadaj tempa swojej karierze!

W załączniku znajduje się harmonogram stypendiów zagranicznych na rok 2017. W publikacji znajdą również Państwo wybrane możliwości prowadzenia badań w kraju. Oferty skierowane są do studentów studiów magisterskich, doktoranckich, absolwentów oraz do naukowców. W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Edytą Pazura-Umecką, e-mail: epazura@zut.edu.pl , tel, 91 449 41 53.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
04.01.2017

ZUT odznaczony prestiżowym Logiem HR Excellence in Research!

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie dołączył do elitarnego grona 35 instytucji w Polsce, które mogą poszczycić się logiem HR Excellence in Research. Obecnie w grupie tej jest tylko 9 uczelni wyższych (na 434 obecnie działające w Polsce).

Logo HR Excellence in Research nadawane jest przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażając zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, tworzą przyjazne środowisko pracy i rozwoju oraz posiadają przejrzyste procesy rekrutacji pracowników naukowych . Logo nadawane jest jednostkom, które stają się wzorem w związku z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Inicjatorem ubiegania się o te prestiżowe odznaczenie było Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT , które koordynowało wszystkie działania. Jednakże, do otrzymania Logo HR Excellence in Research przyczyniła się współpraca i zaangażowanie wielu osób z całej uczelni. Przede wszystkim wymienić należy olbrzymi odzew ze strony pracowników naukowych,...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
03.01.2017

Oferty współpracy w H2020 - styczeń

Zrealizuj pierwsze noworoczne postanowienie - dołącz do projektu w Horyzoncie 2020.

W załączniku znajdziecie Państwo propozycje współpracy w ramach programu Horyzont 2020. Oferty skierowane są zarówno do przedsiębiorstw, jak i jednostek badawczych oraz innych organizacji zainteresowanych udziałem w tego typu przedsięwzięciach. Prosimy o zwrócenie uwagi na terminy zgłaszania zainteresowania poszczególnymi profilami – w niektórych przypadkach jest on bardzo krótki. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z p. Katarzyną Bartkowiak: kbartkowiak@zut.edu.pl lub 91 449 43 91.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
02.01.2017

Mobilność Plus – nabór wniosków

Od 2 stycznia do 15 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach V edycji konkursu Mobilność Plus.

Celem konkursu jest finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu, w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych przez młodych badaczy, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Zagraniczny wyjazd może trwać od 6 do 36 miesięcy. Laureaci konkursu będą mieli zapewnione pokrycie kosztów podróży do zagranicznego ośrodka naukowego. Termin rozpoczęcia zagranicznego pobytu uczestnika programu powinien przypadać nie wcześniej niż na dzień 1 stycznia 2018 r. W ramach konkursu można pozyskać środki w wysokości: 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu 2 000 zł na każdy miesiąc pobytu małżonka uczestnika programu jeśli nie będzie otrzymywać...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
27.12.2016

QuantERA 2017 konkurs w obszarze technologii kwantowych

Zapraszamy do udziału w nowym konkursie QuantERA 2017 z obszaru technologii kwantowych, który zostanie ogłoszony w styczniu 2017 r. Tematyka konkursu to new technologies facilitated by specific quantum phenomena such as superposition states, the no cloning rule, or entanglement to achieve new or radically enhanced functionalities. Program koordynuje Narodowe Centrum Nauki.

Zakres tematyczny konkursu: Quantum communication; Quantum simulation; Quantum computation; Quantum information sciences; Quantum metrology sensing and imaging; Novel ideas and applications in quantum science and technologies. W programie mogą wziąć udział konsorcja składające się z przynajmniej 3 partnerów, z 3 różnych krajów uczestniczących w programie QuantERA 2017. Procedura aplikacyjna jest dwuetapowa, do 15 marca 2017 r. trwa nabór wniosków wstępnych. Wnioski pełne będą przyjmowane do 30 czerwca 2017 r. 16 lutego 2017 r. na Malcie odbędzie się dzień informacyjny dla wnioskodawców zainteresowanych aplikowaniem do konkursu QuantERA Co-funded Call 2017. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i programu wydarzenia zostaną wkrótce udostępnione. Szczegółowe...» Czytaj dalej
Programy Badawcze