Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

05.12.2016

I konkurs w ramach programu ERA-Net Cofund on Biotechnologies

Trwa nabór wniosków do konkursu w ramach międzynarodowego programu ERA CoBioTech, którego tematem jest Biotechnology for a sustainable bioeconomy.

Zgłoszone propozycje projektów badawczych muszą być multidyscyplinarne i zawierać co najmniej jeden z następujących tematów: Synthetic biology for the design and construction of new biological parts, devices, and systems, or re-design of existing, natural biological systems for useful purposes by use of e.g. (but not limited to) orthogonal bio-systems, regulatory circuits, minimal genome approaches and protocells. Systems biology for optimisation of biological processes, including investigation of regulatory mechanisms in intra- and intercellular processes for bio-production, modelling, development of new computational methods and other new methodologies. Use of bioinformatic tools (e.g. data standardisation, modelling, open repositories) for the identification and utilisation...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
05.12.2016

II konkurs w ramach programu ERA-NET FACCE SURPLUS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło II konkurs w ramach inicjatywy ERA-NET Co-Fund FACCE SURPLUS: ,,Sustainable and Resilient agriculture for food and non-food systems”.

Tematyka zgłaszanych projektów badawczych powinna obejmować następujące zagadnienia: Sustainable intensification of food and non-food biomass production and decentralised transformation systems, in particular small scale multi-input, multi-product biorefinery concepts . O finansowanie mogą ubiegać się międzynarodowe konsorcja naukowe , składające się z instytucji naukowych oraz firm z co najmniej 2 krajów partnerskich. Nabór wniosków wstępnych rozpocznie się 5 stycznia 2017 r. i potrwa do 7 marca 2017 r. Szczegółowe zasady oraz lista krajów mogących przystąpić do programu znajduje się na stronie NCBR oraz konkursu .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
02.12.2016

Zgłoś swój pomysł na aplikację, twórz z nami Samsung LABO

Zapraszamy firmy, jednostki administracji publicznej i organizacje pozarządowe do współtworzenia innowacyjnego programu edukacyjnego dla studentów ZUT.

W tym miesiącu rozpoczęła się w Szczecinie już III edycja kursu Samsung LABO. Jest to wspólna inicjatywa firmy Samsung Electronics Polska i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie , unikatowa w skali kraju. W ramach kursu studenci Wydziału Informatyki i Wydziału Elektrycznego, przechodząc ścieżki edukacyjne dotyczące technologii i biznesu, nabywają szereg umiejętności związanych z nowoczesną przedsiębiorczością technologiczną. Kurs Samsung LABO jest zorientowany na rezultaty. Zaliczeniem kursu jest wystąpienie przed zaproszonym jury, w czasie którego prezentowany opracowany przez studentów produkt / aplikacja. Projekty oceniane są przez pryzmat ich rynkowego potencjału oraz szans na osiągnięcie sukcesu . Najlepsze z nich natychmiast trafiają do...» Czytaj dalej
Szkolenia
01.12.2016

Oferty współpracy w H2020 - grudzień

Sprawdź kogo szukają koordynatorzy projektów.

W załączniku znajdziecie Państwo propozycje współpracy w ramach programu Horyzont 2020. Oferty skierowane są zarówno do przedsiębiorstw, jak i jednostek badawczych oraz innych organizacji zainteresowanych udziałem w tego typu przedsięwzięciach. Prosimy o zwrócenie uwagi na terminy zgłaszania zainteresowania poszczególnymi profilami – w niektórych przypadkach jest on bardzo krótki. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z p. Katarzyną Bartkowiak: kbartkowiak@zut.edu.pl lub 91 449 43 91.» Czytaj dalej
Transfer Technologii
01.12.2016

VIII konkurs w programie LIDER

Od 16 stycznia 2017 r. do 17 marca 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu LIDER VIII, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia i stopień doktora uzyskali nie wcześniej niż 5 lat temu. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy . Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 mln zł. Program adresowany jest do osób, które: w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat, posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera bądź lekarza medycyny (tj. ukończone studia II stopnia), lub posiadają...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
30.11.2016

CORE Organic Cofund – program wspierający badania nad żywnością ekologiczną

5 grudnia 2016 r. zostanie otwarty konkurs na projekty badawcze w ramach inicjatywy CORE Organic Cofund. CORE Organic to akronim dla „Koordynacji europejskich badań ponadnarodowych w zakresie ekologicznej żywności i rolnictwa ekologicznego”. Program jest kontynuacją ERA-NET CORE Organic Plus oraz Core Oganic I i II, które były prowadzone od 2007 roku.

Tematyka wniosków projektowych do pierwszego konkursu powinna skupić się wokół: zrównoważonego systemu ekologicznej produkcji rolnej, przetwórstwa żywności, podwyższania jej jakości poprzez dalszy rozwój produktów ekologicznych i spełnienia rosnącego zapotrzebowania na produkty ekologiczne, wsparcia dla wspólnej polityki rolnej i hodowli ekologicznych, regulacji w innych istotnych obszarach polityki, np. zdrowia, handlu i zatrudnienia. Projekty opracowane w ramach proponowanych działań COFUND powinny przyczynić się do: zwiększenia potencjału produkcyjnego na podstawie przepisów ekologicznych; poprawy stabilności produkcji rolnej; poprawy dobrostanu zwierząt i efektywności wykorzystywania zasobów; odwoływania się do potrzeb innowacyjnych europejskiego partnerstwa innowacyjnego grup operacyjnych. Zakres tematyczny: Topic 1: Ecological support in specialised and intensive...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
23.11.2016

ERA-NET EuroNanoMed III cofund - konkurs w obszarze nanomedycyny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło informacje o planowanym otwarciu naboru wniosków do międzynarodowego do międzynarodowego konkursu w ramach programu ERA-NET EuroNanoMed III cofund. Tematyka programu dotyczy nanomedycyny.

O finansowanie projektów mogą ubiegać się jednostki naukowe, konsorcja naukowe oraz przedsiębiorcy . Konsorcjum musi składać się minimum 3 a maksymalnie 5 członków z 3 różnych krajów. Pojedynczy Wnioskodawca może ubiegać się o maksymalne dofinansowanie w wysokości 200 000 euro. Zakres tematyczny konkursu: Regenerative medicine; Diagnostics; Targeted delivery systems. Nabór wniosków wstępnych potrwa od 28.11.2016 r. do 16 stycznia 2017 r. Wnioski pełne będą przyjmowane do 9 czerwca 2017 r. Polscy wnioskodawcy po otrzymaniu rekomendacji na finansowanie badań, dodatkowo muszą złożyć wniosek do NCBR, który przeznaczył na to działanie budżet w wysokości 700 000 euro. Szczegółowe zasady oraz lista krajów...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
16.11.2016

Świadczenie usług w Unii Europejskiej - zapraszamy na szkolenie!

Już 30 listopada 2016 r. Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT (RCIiTT) zaprasza na szkolenie pn. "Świadczenie usług w Unii Europejskiej"

Swoboda świadczenia usług jest jedną z podstawowych zasad obowiązujących w krajach Unii. Jednak do realizacji usług za granicą niezbędne jest spełnienie podstawowych wymagań prawnych. Jakich? O tym opowie Państwu Pani Sylwia Jeżowska , doświadczony radca prawny oraz Pani Anna Pustułka , aplikant radcowski. Uczestnikami warsztatu mogą być przedsiębiorcy spełniający poniższe warunki: mających siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego; oraz działających w jednej z następujących branż: ICT, rolnictwo i branża spożywcza, górnictwo, energia i gaz, produkcja i sprzedaż wyrobów tytoniowych, produkcja papieru i wyrobów papierowych, branża stalowa i metalowa, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, motoryzacja, gastronomia i hotelarstwo, transport i logistyka, nieruchomości,...» Czytaj dalej
Szkolenia
15.11.2016

Współpraca państw V4 – Korea – otwarty nabór wniosków do konkursu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o otworzeniu naboru wniosków do pierwszego międzynarodowego konkursu w ramach współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Korei Południowej.

Zakres tematyki konkursu: chemistry and chemical engineering including IT, BT, NT based on the chemistry and Chemical engineering. Wsparciem mogą zostać objęte badania podstawowe (wyłącznie jednostki naukowe), przemysłowe oraz prace rozwojowe. Wnioskodawcami mogą być jednostki naukowe, mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowe (przedsiębiorstwo+jednostka naukowa). Nabór wniosków trwa do 22 lutego 2017 r. W imieniu całego konsorcjum wniosek składa tylko strona koreańska . Nabór wniosków międzynarodowych prowadzony jest przez sekretariat konkursu (National Research Foundation of Korea) poprzez system elektroniczny ERND (ernd.nrf.re.kr). Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu, NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 EUR. Natomiast dofinansowanie...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
10.11.2016

Otwarty nabór wniosków do ERC Consolidator Grant

Do 9 lutego 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu ERC Consolidator Grant, którego organizatorem jest Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ang. European Research Council).

Konkurs skierowany jest do naukowców, którzy posiadają od 7 do 12 lat doświadczenia naukowego po uzyskaniu stopnia doktora. Ponadto wnioskodawca musi być autorem kilku publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych bez udziału swojego promotora. Oprócz tego powinien posiadać bogaty dorobek naukowy związany m.in. z innymi publikacjami, wystąpieniami na konferencjach międzynarodowych, patentami i nagrodami naukowymi. Tematyka proponowana we wniosku może dotyczyć każdej dziedziny nauki, ważne jest natomiast, aby pomysł był pionierski. Jedynym kryterium według, których oceniane są wnioski jest doskonałość. Czas trwania proponowanego projektu: maksymalnie 5 lat Budżet: do 2 mln EUR + 750 tys. EUR w wyjątkowych przypadkach Więcej informacji oraz...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
10.11.2016

EU-LAC Health – otwarty nabór wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o otwarciu naboru wniosków w konkursie EU-LAC Health. Celem konkursu jest rozwój współpracy badawczej w zakresie badań dotyczących zdrowia pomiędzy krajami z Unii Europejskiej a krajami Ameryki Łacińskiej.

Obszary tematyczne konkursu: Topic 1: Neurodegeneration - Healthy aging to combat neurodegeneration. Topic 2: Infectious diseases - Research in promotion of well-being: prevention of infectious diseases, emerging food-, water- and vector-borne diseases. Nabór trwa od 2 grudnia br. do 28 lutego 2017 r. Więcej informacji na stronie NCBR.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
10.11.2016

Nabór wniosków do Electric Mobility Europe

Do 6 lutego 2017 r. trwa nabór wniosków wstępnych w międzynarodowym konkursie Electric Mobility Europe. Skupia się on na finansowaniu projektów B+R obejmujących zagadnienia z zakresu elektromobilności i pojazdów elektrycznych.

Zakres tematyczny konkursu: System integration (transport, urban and sub-urban areas) Integration of urban freight and city logistics in e-mobility Smart Mobility concepts and ICT applications Public Transport Consumer behaviour and societal trends Więcej informacji na stronie NCBR.» Czytaj dalej
Programy Badawcze