Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

25.05.2017

Szkolenie dla obecnych i przyszłych eksporterów

Obecnych oraz przyszłych eksporterów zapraszamy 12 czerwca br. na unikatowe szkolenie, które pomoże im rozpocząć i rozwinąć działalność na zagranicznych rynkach.

Polski eksport dynamicznie rośnie. Dane za pierwszy kwartał 2017 r. wskazują, że był on wyższy o ok. 9% niż w analogicznym okresie 2016 r. Zachodniopomorscy przedsiębiorcy również aktywnie przyczyniają się do tego wzrostu. Na spotkaniu zaprezentujemy Państwu możliwości dofinansowania, narzędzia dostarczające dane o rynkach docelowych, a także posłuchamy doświadczenia kilku przedsiębiorców z działalności eksportowej. Swoimi doświadczeniami i wiedzą dzielić się będą przedsiębiorcy, konsultanci RCIiTT, eksperci Banku Zachodniego WBK SA oraz projektu Natureef. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Usługi doradcze i szkoleniowe oferowane MŚP w ramach Enterprise Europe Network są finansowane ze środków europejskich przez Komisję Europejską oraz krajowych przez Ministerstwa...» Czytaj dalej
Szkolenia
24.05.2017

Twinning – szansą na zbliżenie się do wiodących ośrodków naukowych w świecie

Komisja Europejska w ramach programu Horyzont 2020 ogłosiła konkurs o nazwie Twinning, który jest dedykowany krajom potrzebującym wsparcia w rozwoju naukowym. W tym gronie znajduje się m.in. Polska.

Twinning polega na tym, że jednostki z mniejszymi osiągnięciami mogą czerpać z doświadczenia tych wiodących na arenie międzynarodowej, aby znacznie wzmocnić swój potencjał badawczy. Rezultatem takiej współpracy mają być wspólne publikacje, mobilność pracowników, szkolenia i działania upowszechniające wiedzę. Jest to doskonała okazja dla Polskich jednostek, aby rozwinąć skrzydła i zaistnieć w Europie. Jednym z warunków, jakie należy spełnić to znalezienie min. 2 zagranicznych partnerów spośród krajów Unii Europejskiej i lub stowarzyszonych z Horyzontem 2020, wiodących w danej dziedzinie. Taki projekt może trwać do 3 lat i można pozyskać 1 mln euro. Udział w programie to szansa na zmniejszenie dystansu do...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
19.05.2017

Advanced Grants Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych już otwarte!

Do 31 sierpnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu ERC Advanced Grants. Konkurs adresowany jest do doświadczonych, samodzielnych naukowców o uznanym dorobku z pionierskimi i przełomowymi pomysłami na badania.

Projekty ERC Advanced Grants mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy. Wniosek projektowy składa „główny badacz”, czyli lider stworzonego przez siebie zespołu badawczego. Liderem może być naukowiec ze stopniem doktora lub wyższym z uznanym w Europie i na świecie dorobkiem z ostatnich 10 lat. W konkursie nie jest potrzebne konsorcjum badawcze. Projekt wykonywany jest w wybranej przez lidera instytucji goszczącej, która musi znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z Horyzontem 2020. Wybraną jednostką może być również instytucja macierzysta badacza. Projekt może trwać do 5 lat. Budżet projektu może wynosić do 2,5 mln euro. Europejska Rada ds. Badań Naukowych finansuje projekty...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
18.05.2017

V konkurs w ramach polsko - tajwańskiej współpracy

16 maja 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministry of Science and Technology (MOST) z Tajwanu ogłosiły otwarcie V konkursu na wspólne projekty bilateralne. Konkurs ma sprzyjać poszerzeniu obecnie istniejących kontaktów badawczych między Polską, a Tajwanem poprzez przygotowanie wspólnych propozycji projektów oraz nawiązaniu nowych partnerstw między badaczami polskimi i tajwańskimi, a przedsiębiorcami.

Nabór wniosków prowadzony jest w dwóch równoległych ścieżkach. Obie ścieżki będą podlegały różnym regułom i kryteriom, opisanym w zasadach. Projekty muszą obejmować co najmniej jednego partnera z Polski i jednego z Tajwanu. Wnioski mogą składać podmioty publiczne i/lub prywatne, zgodnie z przyjętymi kryteriami. Mogą to być publiczne/prywatne instytucje badawcze i jednostki naukowe. Wnioski o dofinansowanie projektów mogą być składane w następujących obszarach tematycznych: Ścieżka 1: Neuroscience, Energy efficiency technologies (including: air conditioning, refrigeration, thermal energy technologies), Materials science and engineering, Agricultural biotechnology and biocatalysis, ICT – Information and Communication Technology; Ścieżka 2: Artificial intelligence. W ścieżce 1 konsorcjum powinno składać...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
16.05.2017

Szkolenie: Marka może więcej – jak sprawnie zabrać się za budowanie silnej marki na rynku europejskim?

Zapraszamy przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego na szkolenie z zakresu budowania marki swojej organizacji, prowadzone przez Pawła Tkaczyka

Budowanie silnej marki (branding) to bardziej inwestycja niż koszt, bardziej konieczność niż luksus, to praca nad przywiązaniem grupy lojalnych klientów do firmy, którzy w przyszłości będą skłonni płacić wyższą cenę w zamian za otrzymaną obietnicę lepszej marki. Nie ma znaczenia, czy prowadzisz dynamicznie rozwijającą się firmę, wielopokoleniowy rodzinny biznes, czy duże przedsiębiorstwo – zawsze budujesz kapitał, jakim jest marka twojej firmy , a jej wartość jest tym większa, im większa i bardziej znacząca jest jej pozycja w świadomości odbiorców. Na szkoleniu, na które zapraszamy zachodniopomorskich przedsiębiorców powiemy, co to znaczy, że marka jest silna oraz jak sprawnie zabrać się za...» Czytaj dalej
Szkolenia
11.05.2017

Eurostars-2 - kolejna edycja konkursu dla małych i średnich przedsiębiorstw na projekty badawcze i innowacyjne

Narodowe Centrum Badań i rozwoju poinformowało o uruchomieniu naboru wniosków na projekty realizowane w ramach programu Eurostars-2 Cut-off 8, którego celem jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. Konkurs adresowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, którzy prowadzą działania B+R.

Składane wnioski mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych , lecz muszą być ukierunkowane rynkowo , czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi o charakterze cywilnym. Projekty powinny być realizowane przez co najmniej 2 niezależne podmioty z różnych państw uczestniczących w programie. Polscy wnioskodawcy po otrzymaniu rekomendacji na dofinansowanie badań, dodatkowo muszą złożyć wniosek do NCBR, który przeznaczył na to działanie budżet w wysokości 750 000 EUR. Nabór trwa do 14 września 2017 r. Szczegółowe informacje oraz lista krajów biorących udział w programie znajdują się na stronie NCBR oraz programu .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
10.05.2017

Doktorat wdrożeniowy – I edycja programu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło nabór wniosków w ramach I edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”.

W ramach konkursu można uzyskać środki na prowadzenie stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018. Kształcenie musi się odbywać we współpracy z pracodawcą doktoranta. Środki finansowe można przeznaczyć na: Dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta; Finansowanie stypendium doktoranckiego w okresie odbywania studiów doktoranckich przewidzianym w ich programie, nie dłuższym niż 4 lata. Wnioskodawca musi spełniać warunki: Posiadanie kategorię naukową A+ lub A; Prowadzenie studia doktoranckie albo posiadać jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie; Prowadzenie udokumentowanej i systematycznej współpracy z przedsiębiorcami lub innymi podmiotami w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. Wnioskodawca zgłasza do udziału w...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
09.05.2017

V polsko-izraelski konkurs na projekty B+R

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu Israel Innovation Authority/ISERD ogłaszają piąty wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, którego celem jest rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.

Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania , mające potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy. Tematyka składanych wniosków może dotyczyć dowolnych obszarów. Projekty, które uzyskają dofinansowanie zostaną zgłoszone do Sekretariatu Eureki w celu dołączenia ich do portfolio EUREKI. Nabór wniosków trwa do 8 sierpnia 2017 r . Szczegółowe zasady znajdują się na stronie NCBR .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
09.05.2017

Oferty współpracy H2020 - maj

Nowe oferty współpracy w ramach programu Horyzont 2020

W oczekiwaniu na kolejne konkursy w Horyzoncie 2020 przedstawiamy poniżej oferty współpracy dotyczące tych jeszcze otwartych. Tym razem propozycje skierowane są głównie do przedsiębiorstw. Prosimy o zwrócenie uwagi na terminy zgłaszania zainteresowania poszczególnymi profilami. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z p. Katarzyną Bartkowiak: kbartkowiak@zut.edu.pl lub 91 449 43 91.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
04.05.2017

Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków do konkursu Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation, którego celem jest realizacja wspólnych innowacyjnych projektów badawczych, wspieranie istniejących partnerstw i tworzenie nowych oraz wymiana wiedzy przez naukowców z Azji Południowo-Wschodniej (SEA) i Europy.

Wniosek o dofinansowanie mogą składać jednostki naukowe oraz MŚP samodzielnie lub zrzeszone w konsorcja utworzone przez MŚP oraz jednostki naukowe. Konsorcjum powinno być złożone z min. 3 podmiotów : 2 partnerów z SEA oraz 1 z krajów UE lub 1 partnera z SEA i 2 członków z krajów z UE. Obszary tematyczne: Health (Anti-microbial drug resistance, Emerging infectious diseases); Climate Change/Environment (Adaptation/Resilience of food production systems, Impacts of Climate Change on Ecosystems/Biodiversity). Przedmiot finansowania: Badania przemysłowe, Prace rozwojowe. Nabór wniosków do konkursu kończy się 30 czerwca 2017 r. Wnioski należy składać poprzez system elektroniczny PT-Outline . Polscy wnioskodawcy po otrzymaniu...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
24.04.2017

Spotkanie informacyjne: "Uczelnie na całym świecie stoją przed Tobą otworem! Napisz doskonały wniosek o stypendium Marii Skłodowskiej-Curie"

Jesteś doświadczonym naukowcem (ze stopniem doktora i/lub czteroletnim doświadczeniem naukowym po uzyskaniu tytułu magistra) i poszukujesz możliwości stypendialnych na prowadzenie badań za granicą? Przyjdź na spotkanie informacyjne na temat stypendiów indywidualnych Marii Skłodowskiej-Curie i dowiedz się jak zrobić krok milowy w twojej karierze naukowej.

Do 14 września 2017 r. trwa nabór wniosków o prestiżowe stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie w Horyzoncie 2020. Ich celem jest rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału doświadczonych naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym na uczelniach lub w przedsiębiorstwach w Europie i/lub poza jej granicami. Okres trwania stypendium może wynosić od 12 do 36 m-cy i może odbywać się we wszystkich jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach na świecie. Otrzymanie stypendium otwiera wiele drzwi w świecie nauki i jest krokiem milowym w karierze naukowej. Więcej informacji na temat stypendiów TUTAJ. Rejestracja i program szkolenia znajduje się TUTAJ. W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
19.04.2017

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia firm w realizacji innowacyjnych projektów. Wydarzenie odbędzie się 11 maja 2017 roku o godzinie 10:00 w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT przy ul. Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie.

W trakcie spotkania poznają Państwo: kompleksową ofertę wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój dla innowacyjnych inwestycji na każdym etapie rozwoju firmy: od startupu, poprzez działalność badawczo-rozwojową, przygotowanie do wdrożenia, inwestycje produktowe, na działaniach powdrożeniowych kończąc, inne formy wsparcia dla innowacyjnych firm m.in. z programu regionalnego, korzyści płynące z innowacyjnego podejścia do biznesu oraz możliwe formy zawiązywania partnerstw pomiędzy biznesem a nauką. Po części prezentacyjnej zapraszamy na konsultacje indywidualne z ekspertami z instytucji, które na co dzień wdrażają Fundusze Europejskie. Spotkanie jest organizowane we współpracy z: Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, PFR Ventures, Fundacją na...» Czytaj dalej
Szkolenia