Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

28.11.2017

II konkurs z zakresu nanomedycyny – ERA-NET EuroNanoMed 3

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o uruchomieniu drugiego międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu EuroNanoMed 3. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu nanomedycyny.

Do konkursu można składać wnioski, które dotyczą tematyki: Regenerative medicine Diagnostics Targeted delivery systems Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR, przy czym maksymalny budżet pojedynczego projektu nie może przekroczyć 200 000 EUR, niezależnie od liczby partnerów z Polski w tym projekcie. Nabór wniosków trwa od 14 grudnia 2017 r. do 16 stycznia 2018 r. Więcej informacji znajduje się na stronie NCBR. http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/euronanomed-iii/aktualnosci/art,5697,joint-transnational-call-for-proposals-2018-for-european-innovative-research-technological-development-projects-in-nanomedicine-.html» Czytaj dalej
Programy Badawcze
22.11.2017

Rozpocznij współpracę międzynarodową w ramach konkursu RISE w Horyzoncie 2020

Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków do konkursu Research and Innovation Staff Exchange (RISE) w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie w Horyzoncie 2020.

Program polega na wymianie pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami (naukowcy, w tym doktoranci oraz kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna) pracujących w różnych krajach i sektorach. Ma na celu wymianę wiedzy i pomysłów przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi oraz przyczyniających się tak do rozwoju innowacji, jak i zaawansowania poziomu europejskich badań oraz rozwoju kariery uczestniczących pracowników. Komplementarny maksymalnie 4-letni projekt badawczy i innowacyjny realizowany przez konsorcjum składające się z co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów (w tym minimum 2 kraje członkowskie UE lub stowarzyszone z H2020) jest oparty na oddelegowaniu pracowników na okres od 1 do 12...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
20.11.2017

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otworzyła nabory do programów TEAM

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) otworzyła kolejne nabory wniosków w programach TEAM, TEAM-TECH oraz TEAM-TECH Core Facility i TEAM TECH Core Facility PLUS. Wnioski można składać do 15 stycznia 2018 r.

Program TEAM oferuje granty w wys. 3,5 mln zł. realizowane w zespołach badawczych kierowanych przez wybitnych uczonych z całego świata posiadających uznany na świecie dorobek. Jest on przyznawany na prace B+R przyczyniające się do rozwiązywania problemów naukowych w skali globalnej lub podejmujące istotne wyzwania stojące przed współczesnym społeczeństwem. Więcej informacji na stronie FNP: http://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/ Program TEAM-TECH o propozycja dla firm, w tym startupów, zainteresowanych prowadzeniem działalności B+R oraz dla jednostek naukowych, które chcą nawiązać lub intensyfikować współpracę B+R z biznesem. Program oferuje finansowanie w wysokości ok. 3,5 mln zł na wsparcie najlepszych zespołów badawczych oraz prowadzenie przez nie prac badawczo-rozwojowych...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
14.11.2017

Szkolenie pn. "Jak tworzyć innowacyjne modele biznesowe"

Zapraszamy studentów ZUT do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu projektowania i planowania przedsięwzięć biznesowych w oparciu o narzędzie Business Model Canvas, które odbędzie się już 29 listopada br. w siedzibie RCIiTT.

Podczas wydarzenia uczestnicy dowiedzą się, jak w efektywny sposób rozpocząć działalność gospodarczą oraz jak bez ryzyka zbudować dobrze prosperujący biznes, z dużymi szansami na rozwój. Spotkanie poprowadzi p. Hubert Dyba, konsultant ds. innowacji i transferu technologii w RCIiTT ZUT, zaangażowany w realizację projektu Enterprise Europe Network. Trener nowoczesnych narzędzi biznesowych. Rejestracja oraz program szkolenia dostępne są pod adresem: https://innowacje.zut.edu.pl/wydarzenia/jak-tworzyc-innowacyjne-modele-biznesowe . Zgłoszenia przyjmowane są do 24 listopada br. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: e-mail: Magdalena.Ostrowska@zut.edu.pl lub tel.: 91 449 43 58.» Czytaj dalej
Szkolenia
14.11.2017

E-Rare-3 - konkurs dotyczący chorób rzadkich

7 grudnia br. zostanie ogłoszony IV międzynarodowy konkurs w ramach inicjatywy E-Rare-3, w którym mogą wziąć udział jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa. Finansowanie przeznaczone jest na projekty realizujące zagadnienia z zakresu chorób rzadkich.

Zakres tematyczny konkursu: Combined multi-omics approaches that complement genomics-based gene discovery strategies and that are driven by a lead hypothesis; Functional validation of clinical or biological inferences obtained from “-omics” results; Application of “-omics” approaches to rare diseases for which the gene(s) is/are known to enable insight into disease pathophysiology; Development and application of concepts and methods for pathogenic read-outs of disease groups which can be used as “blue print” to discover new disease genes and inform pathomechanism. Konsorcja, które chcą przystąpić do konkursu powinny być międzynarodowe i składać się z 3 do 6 partnerów, z przynajmniej 3 różnych krajów...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
10.11.2017

Warsztaty: Jak zdobyć 50 000 euro na rozwój biznesu, czyli skuteczny sposób na SME Instrument

Pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego zapraszamy na warsztaty, które pomogą w przygotowaniu wniosków do programu SME Instrument (Instrument dla MŚP). Odbędą się one 30 listopada w RCIiTT.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie ma ogromną przyjemność zaprosić Państwa na warsztaty pt. "Jak zdobyć 50 000 euro na rozwój biznesu, czyli skuteczny sposób na SME Instrument", które odbędą się 30 listopada br. w godz. 8:30-15:30 w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT przy ulicy Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie, w sali 115 („Szwalnia”, I piętro). Celem szkolenia jest przygotowanie firm do aplikowania do 1. fazy SME Instrumentu w ramach Horyzontu 2020. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się, czego oczekuje Komisja Europejska od projektów zgłaszanych do programu oraz jak podejść do zagadnienia, by najtrafniej spełnić te wymagania...» Czytaj dalej
Szkolenia
09.11.2017

Nowe oferty współpracy w H2020

Poszukiwani producenci samochodów osobowych i ciężarowych oraz firmy zajmujące się szkoleniem online w zakresie tzw. umiejętności miękkich.

Poniżej przedstawiamy dwie propozycje współpracy. Prosimy o zwrócenie uwagi na terminy zgłaszania zainteresowania poszczególnymi profilami. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z p. Katarzyną Bartkowiak: kbartkowiak@zut.edu.pl lub 91 449 43 91.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
08.11.2017

Spotkanie informacyjne pt.: „Kto pyta nie błądzi – Praktyczne wskazówki pozyskiwania finansowania w ramach programów ERA-NET”

Potrzebujesz źródła finansowania do zrealizowania swojego pomysłu na projekt B+R? Masz kontakty międzynarodowe i nie wiesz jak je wykorzystać? RCIiTT zaprasza na spotkanie podczas którego zostaną przedstawione zasady aplikowania i realizacji projektów w ramach programów ERA-NET.

Formuła programów grupy ERA-NET zakłada łączenie potencjału finansowego i naukowego państw członkowskich w celu utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area – ERA) oraz podniesienia konkurencyjności europejskiej gospodarki. Program ERA-NET COFUND powstał w ramach Horyzontu 2020 przy dofinansowaniu UE. Spotkanie skierowane jest do naukowców i przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem środków na działalność B+R z międzynarodowych programów. Odbędzie się 16 listopada 2017 r. w godz. 9:00 – 12:30 , sala ‘Szwalnia’ (115, I piętro) w siedzibie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba osób jest ograniczona! Rejestracja oraz program warsztatów dostępny jest pod tym...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
26.10.2017

Trwa nabór wniosków do Consolidator Grant w ramach Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) otworzyła nabór wniosków do Consolidator Grant. Konkurs adresowany jest do osób, które uzyskały swój pierwszy stopień doktora od 7 do 12 lat temu. Kierownik zgłaszanego projektu musi być autorem kilku publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych bez udziału swojego promotora i znacznych osiągnięć w swojej dziedzinie.

Granty ERC przeznaczone są dla indywidualnych naukowców (Principal Investigator), którzy chcą realizować projekty badawcze o pionierskim charakterze na terenie Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonego z Horyzontem 2020. Jedynym kryterium oceny jest doskonałość naukowa, czyli osoba i dorobek lidera projektu oraz wartość naukowa pomysłu. Zgłaszana tematyka może być dowolna. Zgłaszany projekt może trwać do 5 lat. Maksymalny budżet projektu to 2 mln euro. W niektórych przypadkach możliwe jest uzyskanie dodatkowych 750 tys. euro. Nabór wniosków trwa do 15 lutego 2018 r. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z p. Edytą Pazurą-Umecką, tel. 91 449 41 53, e-mail: epazura@zut.edu.pl. Więcej informacji na...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
25.10.2017

ForestValue - konkurs z zakresu gospodarki leśnej

Do 23 stycznia 2018 r. trwa nabór wniosków do I etapu w międzynarodowym konkursie pn. ForestValue, którego celem jest wspieranie innowacyjności i konkurencyjności sektora leśnego w Europie oraz jego przekształcenie w sektor wykorzystujący zasoby leśne w oparciu o zdobycze nauki. Inicjatywa ForestValue ERA-NET Cofund jest współfinansowana przez Komisję Europejską w programie ramowym Horyzont 2020.

Zakres tematyczny konkursu: Innovative sustainable management of multifunctional forests; Innovative industrial production and processing technologies, products, concepts and services. Wnioski mogą składać konsorcja naukowe składające się z co najmniej 3 zespołów badawczych, pochodzących z przynajmniej 3 krajów uczestniczących w konkursie. Procedura aplikacyjna jest dwuetapowa, nabór wniosków wstępnych zakończy się 23 stycznia 2018 r ., a wniosków pełnych w 14 sierpnia 2018 r. Na etapie full proposal wnioskodawcy z Polski powinni zarejestrować projekt w systemie OSF . Webinarium – szansa na znalezienie partnerów do realizacji projektu: 15 listopada 2017 r . ForestValue organizuje webinarium adresowane do wnioskodawców, którzy chcieliby nawiązać współpracę...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
25.10.2017

Trwa nabór wniosków do Innovative Training Networks (ITN) w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie

Chcesz stworzyć międzynarodową sieć szkolącą doktorantów? Złóż wniosek do ITN w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie w Horyzoncie 2020.

Do 18 stycznia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach działań Akcji Marii Skłodowskiej-Curie Innovative Training Networks. Konkurs ma na celu wyszkolenie nowego pokolenia doktorantów w Innowacyjnych Sieciach Szkoleniowych. Budżet konkursu wynosi 442 mln euro. Projekty mogą być realizowane przez co najmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów zaangażowane w prowadzenie badań i innowacje (wyjątkiem jest EID). Instytucje mogą pochodzić z sektora akademickiego (np. państwowe i prywatne uczelnie wyższe, instytuty badawcze itp.) oraz szeroko zdefiniowanego sektora pozaakademickiego (np. przedsiębiorstwa, w tym MŚP, szpitale, muzea, banki, organizacje pozarządowe i charytatywne). Projekty ITN mogą dotyczyć każdej dziedziny wiedzy i tematyki zaproponowanej przez...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
23.10.2017

ERA-NET EuroNanoMed III cofund - konkurs w obszarze nanomedycyny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podało informację o planowanym naborze wniosków do międzynarodowego konkursu w ramach programu ERA-NET EuroNanoMed III cofund. Tematyka programu dotyczy nanomedycyny.

O finansowanie projektów mogą ubiegać się konsorcja naukowe. Warunkiem niezbędny do spełnienia po stronie polskiej jest udział krajowego przedsiębiorstwa. Konsorcjum musi składać się minimum 3 a maksymalnie 5 członków z 3 różnych krajów. Pojedynczy Wnioskodawca może ubiegać się o maksymalne dofinansowanie w wysokości 200 000 euro. Zakres tematyczny konkursu: Regenerative medicine; Diagnostics; Targeted delivery systems. Nabór wniosków wstępnych potrwa od 14.11.2017 r. do 16 stycznia 2018 r. Wnioski pełne będą przyjmowane do 30 maja 2018 r. Polscy wnioskodawcy po otrzymaniu rekomendacji na finansowanie badań, dodatkowo muszą złożyć wniosek do NCBR, który przeznaczył na to działanie budżet w wysokości 700 000...» Czytaj dalej
Programy Badawcze