Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

16.01.2018

II konkurs w programie sektorowym IUSER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło terminy naboru wniosków do programu sektorowego (działanie 1.2 POIR) IUSER, który jest przeznaczony na finansowanie krajowego sektora producentów urządzeń i systemów do generowania energii i zarządzania jej dystrybucją.

Program jest istotnym elementem strategii Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji . Dofinansowanie udzielone będzie na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe sektora energetycznego . O wsparcie ubiegać się mogą zarówno pojedyncze przedsiębiorstwa, jak i zrzeszone w konsorcjum. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w zakresie tematycznym konkursu : Obszar badawczy A: Magazynowanie energii w systemach użytkowników końcowych; Obszar badawczy B: Sterowanie generacją i energią w układach rozsianych użytkowników końcowych; Obszar badawczy C: Technologie w obszarze systemów i urządzeń zwiększania efektywności...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
15.01.2018

CORE 2018 – VII konkurs w ramach współpracy polsko-luksemburskiej

Agencja luksemburska Fonds National de la Recherche (FNR) ogłasza nabór wniosków do konkursu CORE 2018, w ramach bilateralnej, polsko-luksemburskiej współpracy. Tematyka konkursu dotyczy innowacji w usługach.

Zakres tematyczny konkursu - obszar Innovation in Services obejmuje następujące zagadnienia: projektowanie usług dla biznesu rozwój i działanie systemów finansowych bezpieczeństwo informacji działanie sieci telekomunikacyjnych i multimediów. Procedura aplikacyjna jest jednoetapowa, wnioski można składać przez system internetowy do 18 kwietnia 2018 r. Wybrane w procedurze konkursowej projekty otrzymają dofinansowanie zarówno z NCBR , jak i FNR , zgodnie z zasadami krajowymi. Dodatkowe informacje o konkursie znajdują się na stronie NCBR oraz FNR» Czytaj dalej
Programy Badawcze
15.01.2018

Centrum Zarządzania Projektami w RCIiTT

Z dniem 1 stycznia 2018 r., w celu kompleksowej obsługi projektów badawczych, projektów z funduszy zewnętrznych oraz projektów i programów międzynarodowych, w strukturze organizacyjnej Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT) utworzone zostało Centrum Zarządzania Projektami (CZP).

Centrum Zarządzania Projektami przejęło zadania istniejącego dotychczas w administracji centralnej Działu Obsługi Funduszy Zewnętrznych oraz zadania Działu Nauki w zakresie obsługi projektów badawczych oraz Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w zakresie obsługi projektów i programów międzynarodowych, w tym z UE. Nadrzędnym zadaniem Centrum jest całościowa organizacja działań w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków finansowych na działalność naukową, badawczą, rozwojową oraz wdrożeniową. Dnia 3 stycznia w Centrum uruchomiony został punkt informacyjny tzw. „one-stop-shop” , gdzie pracownicy uczelni pozyskają informacje nt. dostępnych zewnętrznych źródeł finansowania . Działalność CZP ma ułatwić pracownikom uczelni realizację projektów ze środków zewnętrznych, a także znacznie przyspieszyć wewnętrzne...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
11.01.2018

Konkurs w ramach RPO WZ 1.1.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 2 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej.
Numer konkursu: RPZP.01.01.00-IZ.00-32-004/18

W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej. Konkurs dedykowany jest następującym specjalizacjom: wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe, zaawansowane wyroby metalowe,produkty drzewno-meblarskie, opakowania przyjazne środowisku, produkty inżynierii chemicznej i materiałowej, nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze, multimodalny transport i logistyka, produkty oparte na technologiach informacyjnych. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 5 000 000 zł Szczegółowe warunki konkursu. Nabór wniosków trwa do 02.03.2018 r. Do dnia 10.02.2018 r. należy złożyć z CZP wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy projektu. Osoba kontaktowa: Joanna Wójtowicz, Joanna.Wojtowicz@zut.edu.pl , 91 449 41 18» Czytaj dalej
Programy Badawcze
11.01.2018

RCIiTT ZUT rekrutuje - Konsultant Enterprise Europe Network / Specjalista ds. komercjalizacji

Poszukujemy do swojego zespołu kreatywnej, dynamicznej i doświadczonej osoby na stanowisko "Konsultanta Enterprise Europe Network / Specjalisty ds. komercjalizacji"

Poszukujemy do swojego zespołu nowej osoby, zainteresowanej zatrudnieniem na pełny etat do końca 2018r. z możliwością przedłużenia do końca 2020r. Opis stanowiska, wymagania i wszelkie inne informacje dostępne w ogłoszeniu poniżej oraz w załączniku (PDF) Wszystkim nadsyłającym dokumenty aplikacyjne dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, zastrzegamy sobie jednocześnie możliwość odpowiedzi jedynie na wybrane aplikacje.» Czytaj dalej
Transfer Technologii
09.01.2018

Szkolenie pt.: „Ciekawie o nauce. Sztuka pisania tekstów naukowych dla wszystkich"

Umiejętność promocji swoich osiągnięć naukowych jest obecnie niezwykle ważnym elementem w rozwoju kariery naukowej, dlatego serdecznie zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów na szkolenie podnoszące umiejętność pisania atrakcyjnych publikacji naukowych.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii serdecznie zaprasza na szkolenie „Ciekawie o nauce. Sztuka pisania tekstów naukowych dla wszystkich.” , które odbędzie się 26.01.2018 r. w godzinach 9:00 – 15:00 w siedzibie RCIiTT, przy ulicy Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności pisania atrakcyjnych publikacji naukowych, cechujących się wysoką cytowalnością. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną techniki pisania atrakcyjnych artykułów naukowych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się od czego zacząć pisanie tekstów, skąd czerpać inspiracje oraz w jaki sposób wykorzystać paralele, zasadę kontekstu czy obrazowanie w publikacjach. Zaprezentowane zostaną techniki zwiększające skuteczność tekstów naukowych, formuły copywriterskie oraz sprawdzone recepty na zainteresowanie czytelnika....» Czytaj dalej
Programy Badawcze
09.01.2018

Konkurs dla parterów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Zapraszamy pracowników ZUT na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom ubiegania się o środki w ramach konkursu dla parterów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, które odbędzie się 22 stycznia 2018 r.

Został ogłoszony konkurs dla parterów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018-2019 . Konkurs dotyczy operacji, których zakres tematyczny mieści się w zakresie jednego z następujących działań określonych w Planie działania KSOW na lata 2014–2020, stanowiącym załącznik nr 8 do ogłoszenia, w ramach których można składać wnioski o wybór operacji: działanie 3 „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu”; działanie 4 „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej”; działanie...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
08.01.2018

"STUDIA DUALNE" w programie POWER

Zapraszamy pracowników ZUT na spotkanie poświęcone możliwościom realizacji STUDIÓW DUALNYCH w ramach programu POWER, które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2018 r.

Uczestnicy spotkania otrzymają możliwość poznania zasad ubiegania się o środki w konkursie na STUDIA DUALNE organizowanym w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Dotyczy on opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych pracodawców i przyszłych pracowników, poprzez realizację kształcenia przemiennego, równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy. Najważniejsze informacje związane z przygotowaniem wniosku: Kierunek lub kierunki o profilu praktycznym, na którym/ych będą realizowane działania w ramach projektu, nie mogą posiadać na dzień złożenia wniosku negatywnej lub warunkowej oceny jakości kształcenia PKA....» Czytaj dalej
Programy Badawcze
08.01.2018

I konkurs w ramach polsko-chińskiej współpracy bilateralnej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Ministerstwem Nauki i Technologii Chińskiej Republiki Ludowej (MOST) ogłosiło I konkurs na wspólne projekty badawcze realizowane w ramach polsko-chińskiej współpracy. Konkurs ma na celu nawiązanie kontaktów badawczych między tymi krajami w celu przygotowania wspólnych propozycji projektów oraz nowych partnerstw między polskimi i chińskimi badaczami.

Wnioski mogą składać publiczne i/lub prywatne podmioty, tj.: instytucje badawcze, instytucje szkolnictwa wyższego oraz małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność B + R. Warunkiem kwalifikacji jest zaangażowanie podmiotów z Polski i Chin. Obszary tematyczne: Engineering and technical fields, including mechanical engineering, instrumentation technology, power and electrical engineering, mining engineering, metallurgical engineering and technology; Energy science and technology, including the development of new energy, clean coal utilization, renewable energy utilization; Material science, including bio-materials, nano-materials; Environmental science and technology, including environmental protection engineering, water resource management; preventing pollution and deforestation; Food science and technology, including food processing technology and food safety;...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
05.01.2018

Masz pomysł na biznes? Chcesz założyć firmę? Weź udział w PREINKUBACJI.

Wystarczy wysłać zgłoszenie, aby wziąć udział w procesie preinkubacji i skorzystać z usług Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości RCIiTT ZUT.

Preinkubacja przeznaczona jest dla osób, które myślą o założeniu działalności gospodarczej. W ramach tego procesu oferujemy bezpłatnie: udostępnienie pomieszczeń typu 'open space' wraz z wyposażeniem biurowym i komputerowym, doradztwo z zakresu zakładania firmy, dofinansowania, przygotowania biznes planu, promocji, szkolenia z kreatywnego myślenia, tworzenia modeli biznesowych i współpracy międzynarodowej. Wystarczy wysłać formularz zgłoszeniowy (sprawdź załączniki), aby znaleźć się wśród kreatywnych ludzi. Można to zrobić na kilka sposobów: drogą elektroniczną na adres e-mail RCIiTT ZUT: mostrowska@zut.edu.pl pocztą tradycyjną na adres siedziby RCIiTT ZUT: ul. Jagiellońska 20-21, 70-363 Szczecin, osobiście w siedzibie RCIiTT ZUT, pok. 108 (I piętro), w dni robocze w godz....» Czytaj dalej
Inkubator
05.01.2018

Oferty współpracy w H2020

Dla tych, którzy postanowili już rozpocząć realizację pierwszych noworocznych postanowień, przygotowaliśmy zestawienie ofert współpracy w programie Horyzont 2020.

W załączniku znajdą Państwo propozycje współpracy w ramach międzynarodowych projektów. Prosimy o zwrócenie uwagi na terminy zgłaszania zainteresowania poszczególnymi profilami. Niekiedy są one bardzo krótkie. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z p. Katarzyną Bartkowiak: kbartkowiak@zut.edu.pl lub 91 449 43 91.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
04.01.2018

Spotkanie informacyjne pn. "Zmiany w ochronie danych osobowych – UODO i RODO"

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone zmianom w ochronie danych osobowych (RODO), które odbędzie się 25 stycznia 2018 r.

Od 25 maja 2018r. wejdzie w życie unijne rozporządzenie RODO dotyczące ochrony danych osobowych. Nowa regulacja ma ujednolicić przepisy we wszystkich 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Z jednej strony zwiększy ono kontrolę konsumentów nad ich danymi osobowymi, a z drugiej – nałoży szereg nowych obowiązków na firmy. Warto poznać nowe przepisy, gdyż za ich nieprzestrzeganie przedsiębiorstwom grozić będą kary finansowe. Rejestracja oraz program szkolenia dostępne są pod adresem: https://innowacje.zut.edu.pl/wydarzenia/zmiany-w-ochronie-danych-osobowych-uodo-i-rodo Zgłoszenia przyjmowane są do 22 stycznia 2018 r. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: e-mail: Magdalena.Ostrowska@zut.edu.pl lub tel.: 91 449 43 58.» Czytaj dalej
Szkolenia