Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

16.05.2018

Nowe oferty współpracy z branży IT

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi ofertami opublikowanymi w bazie Enterprise Europe Network

UK company seeks partners who posses or are interested in researching advanced image processing technology for crime sector The UK company have developed an image processing platform that helps law enforcement agencies with victim identification investigations in online child exploitation cases. The company are seeking partners who have advanced image processing technology or internet investigation technology. Types of partnership considered are joint venture, technical and research cooperation agreements. Całe zapytanie: truk20180122001.pdf Audiovisual company is seeking for a technical partner with expertise in software development for robotic cameras German-Spanish SME with extensive expertise in the audiovisual market is looking for a...» Czytaj dalej
Transfer Technologii
11.05.2018

Granty i stypendia EURAXESS

Zapraszamy do zapoznania się z nową porcją grantów i stypendiów EURAXESS na maj 2018 r.

Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z: - zatrudnianiem i pobytem zagranicznych naukowców w Polsce, - przyznawaniem grantów i stypendiów zagranicznych. EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie . Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami na maj 2018 r. Szczegółowych informacji udziela p. Agata Judzińska-Kłodawska: ajudzinska@zut.edu.pl lub 91 449 41 53.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
09.05.2018

Konkurs na Zintegrowane Programy Uczelni

ŚCIEŻKA I i ŚCIEŻKA II w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Najważniejsze informacje związane z przygotowaniem wniosku: 1. Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek w konkursie w ramach wybranej ścieżki. 2. Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym co najmniej 3 ze wskazanych poniżej modułów: - Moduł programów kształcenia - Moduł podnoszenia kompetencji - Moduł programów stażowych - Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy - Moduł studiów doktoranckich - Moduł zarzadzania w instytucjach szkolnictwa wyższego 3. W przypadku wyboru ŚCIEŻKI II, wnioskodawca musi zrealizować w ramach projektu, w wymiarze nieprzekraczającym 10% wartości budżetu projektu, działania restrukturyzacyjne prowadzące do wdrożenia trwałych zmian...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
09.05.2018

Nawet do 50 tys. zł dofinansowania na usługi doradcze

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa zachodniopomorskiego do skorzystania z dotacji na usługi doradcze w ramach projektu pt. „Dofinansowanie usług doradczych wspierających innowacje w MŚP”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.16 RPO WZ 2014-2020.

Usługi, na które można uzyskać dofinansowanie, dotyczą doradztwa świadczonego przez Instytucje Otoczenia Biznesu , w szczególności w zakresie: - transferu technologii, - ochrony własności intelektualnej, - kojarzenia partnerów gospodarczych i jednostek naukowych do współpracy w zakresie B+R, - wprowadzania nowych modeli biznesowych, nowych produktów i usług (w tym m.in. analizy rynkowe, badania marketingowe, analizy FTO), - jakości (projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania, certyfikacja zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu), - korzystania z finansowania zewnętrznego, m.in. przygotowanie biznes planów i teaserów inwestycyjnych, doradztwo prawne i biznesowe w negocjacjach z finansującymi, - ekoinnowacji i...» Czytaj dalej
Transfer Technologii
09.05.2018

Szkolenie: „Umiędzynaradawianie badań jako droga do poprawy sytuacji finansowej naukowca, katedry, wydziału, uczelni"

Zapraszamy na szkolenie z pozyskiwania grantów międzynarodowych na działalność naukową, które odbędzie się 23 maja 2018 r.

Finanse bywają jedną z głównych barier blokujących rozwój naukowy. Często jedynym rozwiązaniem na brak środków jest umiejętne planowanie kariery naukowej i działalności danej katedry czy zakładu. Z tego względu zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego dowiedzą się Państwo: jak urzeczywistnić proces umiędzynaradawiania badań w jednostce, jak projekty międzynarodowe wpływają na sytuację finansową jednostki badawczej, jakie są najlepsze praktyki tych, którym udało się przeprowadzić proces umiędzynarodowienia badań w jednostce (jak tworzyć w jednostce przyjazne warunki ułatwiające udział w projektach międzynarodowych, ocena pracownicza, systemy wynagrodzenia pracowników, logo HR, narzędzia wspierające nawiązywanie kontaktów zagranicznych, kształtowanie kierunków badań, kto jest kim w Komisji Europejskiej...» Czytaj dalej
Szkolenia
08.05.2018

Warsztaty: „Design Thinking - jak tworzyć produkty, które klienci pokochają?"

Zapraszamy przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego na warsztaty poświęcone tworzeniu innowacyjnych produktów, które odbędą się w dniach 17-18 maja 2018 r.

Uczestnicy warsztatów dowiedzą się czym jest Design Thinking , z jakich elementów się składa, jak dobrze go przeprowadzić i dlaczego korzystają z niego takie firmy jak Apple, Google, Shimano czy...Browar Łomża :) Warsztaty są skierowane do osób, które dotychczas nie miały kontaktu z metodyką Design Thinking i które są gotowe uczestniczyć w całym cyklu szkoleniowym tj. w obydwu dniach (17-18 maja 2018 r.). Nie jest możliwa rejestracja na tylko jeden dzień warsztatów. Osoby zaakceptowane powinny przyjść z własnym komputerem. Warsztaty poprowadzi Paweł Żebrowski , kierownik Centrum Transferu Technologii w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii, metodyk i trener DT, odpowiedzialny...» Czytaj dalej
Szkolenia
08.05.2018

Oferty współpracy w programie HORYZONT 2020

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami w ramach programu H2020.

W załączeniu znajdą Państwo dwie propozycje współpracy w ramach międzynarodowych projektów: 1. H2020 CE-SFS-24-2019 - Innovative and attractive French urban agglomeration is searching partners notably interested in the field of sustainable alimentary supply for setting up novel urban food-chains 2. H2020 / MSCA / Individual Fellowships: researcher (MD or PHD) in biomedicine / biotechnology with technical skills for the development of a mini mobile laboratory to perform toxicological testing of substances, chemicals, ingredients, etc. on site Termin zgłaszania zainteresowania poszczególnymi profilami upływa odpowiednio : 30.09.2018 i 30.06.2018 . W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z p. Katarzyną Bartkowiak: kbartkowiak@zut.edu.pl...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
08.05.2018

Spotkanie informacyjne: "Konkurs PRELUDIUM 15"

Zapraszamy osoby rozpoczynające karierę naukową w ZUT na spotkanie informacyjne dotyczące możliwościom aplikowania w 15. edycji konkursu PRELUDIUM, które odbędzie się w dniu 18 maja 2018 r.

PRELUDIUM jest konkursem na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową: skierowany jest do osób nieposiadających stopnia naukowego doktora, realizowany grant nie musi być związany z przygotowywaną pracą doktorską; zespół badawczy: max 3 wykonawców, wśród których może być tylko 1 samodzielny pracownik naukowy (promotor lub opiekun naukowy); projekty obejmować powinny tylko badania podstawowe; okres realizacji projektu 12, 24 lub 36 miesięcy; finansowanie: 70, 140, 210 tys. zł w zależności od czasu trwania projektu; aparatura: max. 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu; kryteria oceny: osiągnięcia naukowe kierownika projektu oraz opiekuna naukowego, poziom naukowy planowanych badań, nowatorski charakter projektu i...» Czytaj dalej
Szkolenia
08.05.2018

Dyżur ekspercki: "Konkurs OPUS 15"

Zapraszamy pracowników naukowych na dyżur ekspercki dotyczący możliwości aplikowania w 15. edycji konkursu OPUS, który odbędzie się w dniu 17 maja 2018 r.

OPUS jest konkursem na projekty badawcze, w tym na finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji projektu: skierowany jest do wszystkich naukowców, niezależnie od posiadanego stopnia naukowego; projekty badawcze mogą być realizowane indywidualnie przez kierownika projektu lub przez zespół badawczy, w skład którego wchodzi kierownik projektu oraz dowolna liczba wykonawców, bądź przez konsorcjum naukowe; projekty obejmować powinny tylko badania podstawowe; okres realizacji projektu 12, 24 lub 36 miesięcy; aparatura: koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekroczyć wartości 500 tys. zł dla ST i NZ oraz 150 tys. zł dla HS kryteria oceny: osiągnięcia naukowe kierownika projektu, poziom...» Czytaj dalej
Szkolenia
27.04.2018

Warsztaty: Wykorzystanie bezpłatnych narzędzi internetowych do zarządzania projektami naukowymi

Zapraszamy wszystkich naukowców na warsztaty przybliżające możliwości wykorzystania programów do zarządzania projektami w pracy badawczej, które odbędą się 11 maja 2018 r. w siedzibie RCIiTT.

Projekty badawcze, planowanie, dydaktyka czy wyjazdy to codzienność każdego naukowca. Organizacja tych wszystkich zadań jest trudną jednakże niezwykle istotną umiejętnością, bez której osiągnięcie sukcesu jest właściwie niemożliwe. Obecnie na rynku istnieje bardzo wiele rozwiązań ułatwiających nam zarządzanie czasem, zarządzanie projektami, delegowanie zadań. Część z nich jest płatna ale jest także sporo narzędzi bezpłatnych, które doskonale spełniają swoją funkcję i z których warto skorzystać. Realizacja projektów wiąże się z pracą grupy ludzi, którzy potrzebują sprawnego zarządzania aby wszystkim usprawnić pracę. Dlatego też serdecznie zapraszamy na warsztaty, które są skierowane do naukowców, realizujących projekty naukowe i potrzebują praktycznych narzędzi do zarządzania nimi...» Czytaj dalej
Szkolenia
25.04.2018

Warsztaty: Jak zdobyć 50 000 euro na rozwój biznesu, czyli skuteczny sposób na SME Instrument

Zapraszamy pracowników i właścicieli mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego na warsztaty, które pomogą w przygotowaniu wniosków do programu SME Instrument (Instrument dla MŚP), które odbędą się 22 maja 2018 r. w siedzibie RCIiTT.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie ma ogromną przyjemność zaprosić Państwa na warsztaty pt. "Jak zdobyć 50 000 euro na rozwój biznesu, czyli skuteczny sposób na SME Instrument", które odbędą się 22 maja br. w godz. 8:30-15:30 w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT przy ulicy Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie, w sali Szwalnia (115, I piętro). Celem warsztatów jest przygotowanie firm do aplikowania do 1. fazy SME Instrumentu w ramach Horyzontu 2020. Podczas wydarzenia uczestnicy dowiedzą się, czego oczekuje Komisja Europejska od projektów zgłaszanych do programu oraz jak podejść do zagadnienia, by najtrafniej spełnić te wymagania...» Czytaj dalej
Szkolenia
25.04.2018

Efektywna rekrutacja online? Tylko z Hrick!

Hrick to nowoczesne narządzie, które w sposób intuicyjny pomaga w sprawnej i szybkiej rekrutacji. Od sierpnia 2017 r. Michał Olejniczak i Łukasz Lis pracowali nad projektem platformy internetowej w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości RCIiTT i już po miesiącu działalności zarejestrowali firmę MM Creation, w dalszym ciągu rozwijając swój pomysł w procesie inkubacji.

Młodzi przedsiębiorcy skorzystali ze wsparcia jakie udziela RCIiTT m.in. z kompleksowo wyposażonego miejsca do pracy i z doradztwa oferowanego przez specjalistów. Inkubowani pracowali początkowo nad stworzeniem podstawowej wersji platformy, a gdy etap projektu został wykonany postanowili poszukać inwestorów aby dalej rozwijać biznes na większą skalę. Proces ten zajął pół roku i obecnie firma pozyskała dwóch inwestorów: Akquinet Polska – część międzynarodowej grupy IT akquinet AG oraz Aniołowie Konsultingu Sp. z o.o. Po podpisaniu umowy spółki firma MM Creation przekształciła się w Hrick Sp z o.o. i wraz z partnerami rozpoczęła pierwszy etap wspólnych prac. - Hrick będzie się rozwijał o...» Czytaj dalej
Inkubator