Ruszył nabór wniosków do Premii na Horyzoncie 2

Od 15 kwietnia 2019 w trybie ciągłym został uruchomiony nabór wniosków w ramach programu Premia na Horyzoncie 2.

Program Premia na Horyzoncie 2 polega na udzieleniu wsparcia finansowego podmiotom szkolnictwa wyższego i nauki w związku z realizacją przez nie projektów w ramach:

  1. programu ramowego Horyzont 2020, z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach konkursu „Teaming of excellent research institutions and low performing RDI regions”,
  2. programu Euratom,
  3. innych schematów wsparcia badań i innowacji wdrażanych przez Komisję Europejską lub jej agencje wykonawcze, pod warunkiem wykorzystywania w tych schematach zasad obowiązujących w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom.

W ramach konkursu można otrzymać:

  • 20% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na podmiot uprawniony – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na podmiot uprawniony wynosi do 1 000 000 euro,
  • 25% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na podmiot uprawniony – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na podmiot uprawniony przekracza 1 000 000 euro
  • oraz dodatkowo 10% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na podmiot uprawniony w przypadku, gdy podmiot uprawniony pełni jednocześnie funkcję koordynatora projektu lub jest podmiotem, w którym jest realizowany grant Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych przyznany w ramach programu Horyzont 2020.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.