https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/rss.xml pl RCIiTT rekrutuje! https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/rciitt-rekrutuje <div data-history-node-id="5531" class="view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-node-title field--type-ds field--label-hidden field__item"><h2>RCIiTT rekrutuje!</h2></div> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Do podstawowych obowiązków pracownika należeć będą działania związane z organizowaniem funkcjonowania Uczelni <strong>w zakresie funduszy zewnętrznych w działalności naukowej, badawczej, rozwojowej, wdrożeniowej oraz mobilności</strong>, a w szczególności:<br /> •    informowanie o ogłoszonych konkursach dotyczących naboru wniosków o dofinansowanie projektów,<br /> •    informowanie o procedurach pozyskiwania i rozliczania środków,<br /> •    koordynowanie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, umów oraz raportów.<br /> •    prowadzenie spraw dotyczących m.in.: poświadczenia podpisów, poświadczenia dokumentów, udzielania pełnomocnictw,<br /> •    doradztwo w procesie realizacji projektu,<br /> •    nadzorowanie i opiniowanie  zgodności wydatków ponoszonych w związku z realizowanymi projektami.  </p> <p>Wymagania:<br /> •    biegła obsługa komputera, w tym pakietu Microsoft Office,<br /> •    bardzo dobra organizacja osobista i zarządzania czasem pracy,<br /> •    minimum podstawowa znajomość języka angielskiego,<br /> •    wysoka dbałość o szczegóły.<br /> Dodatkowy atutem będą:<br /> •    doświadczenie w realizacji/obsłudze projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,<br /> •    umiejętność prowadzenia szkoleń i wystąpień publicznych.</p> <p>Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) do 24.06.2018 roku bezpośrednio w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy ul. Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie lub mailowo na adres <a href="mailto:innowacje@zut.edu.pl">innowacje@zut.edu.pl</a>.</p> <p>Składane dokumenty powinny zostać opatrzone<strong> zgodą na przetwarzanie danych osobowych</strong> o treści:<br /><em>Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przez Administratora obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się z <a href="https://innowacje.zut.edu.pl/klauzula-informacyjna-dot-ochrony-danych-osobowych-w-procesie-rekrutacji">Klauzulą informacyjną dot. ochrony danych osobowych</a>.</em></p> <p> </p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-node-link field--type-ds field--label-hidden field__item"><a href="/aktualnosci/rciitt-rekrutuje" hreflang="pl">Zobacz na stronie</a></div> </div> Mon, 18 Jun 2018 13:46:31 +0000 jniemcewicz 5531 at https://innowacje.zut.edu.pl Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/polsko-niemiecka-wymiana-doswiadczen <div data-history-node-id="5521" class="view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-node-title field--type-ds field--label-hidden field__item"><h2>Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń</h2></div> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p class="text-align-justify">Według <em>Manager Magazin </em> ,,innowacja w przedsiębiorstwie ma miejsce wtedy, gdy rządzą nim także kobiety. Kobiety są motorem zmian". Coraz więcej kobiet decyduje się na bycie własną szefową, jednak liczba przedsiębiorczyń odpowiada jedynie połowie działających w biznesie przedsiębiorców. Opowieści przedsiębiorczyń o ich doświadczeniach są nie tylko fascynujące, ale także przekonujące. Nierzadko stają się wzorem i inspiracją dla słuchaczy, zarażających ich bakcylem przedsiębiorczości. Już na samym początku drogi obieramy kierunek, który ma doprowadzić do późniejszego sukcesu, dlatego niezależnie od etapu rozwoju działalności warto przykładać wagę do networkingu i wymiany doświadczeń.</p> <p class="text-align-justify">Chcąc pomóc przedsiębiorcom w podjęciu i pogłębieniu kontaktów oraz w nawiązaniu współpracy z partnerami z Niemiec, Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania w Szczecinie zaprasza do udziału w polsko-niemieckiej wymianie doświadczeń pn. ,,Działalność gospodarcza jako perspektywa na przyszłość - przedsiębiorczynie, które odniosły sukces w powiecie Mecklenburgische Seenplatte''. Spotkanie organizowane jest przez Urząd Miasta Szczecin oraz Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania w Neubrandenburgu i odbędzie się <strong>20 czerwca 2018 r. na terenie powiatu Mecklenburgische Seenplatte</strong>. Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń jest dofinansowana przez Unię Europejską - ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - Program Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska celu ,,Europejska Współpraca Terytorialna" w ramach projektu ,,Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg V A".</p> <p class="text-align-justify">Udział w spotkaniu jest <strong>bezpłatny</strong>. Osoby zainteresowane udziałem w seminarium powinny wypełnić <a href="/sites/default/files/uploads/karta_zgloszeniowa_wymiana_doswiadczen_200618.docx">kartę zgłoszeniową</a> i przesłać ją na adres <a href="mailto:cud.szczecin@um.szczecin.pl?subject=wymiana doświadczeń w Mecklenburgische Seenplatte">cud.szczecin@um.szczecin.pl</a> lub faxem na nr 91 424 51 20 <strong>do dnia 15 czerwca 2018 r. Liczba miejsc jest ograniczona, liczy się więc kolejność zgłoszeń.</strong> W przypadku pytań należy kontaktować się z panią Małgorzatą Przytocką oraz panią Anną Szlesińską, pracownikami Centrum Usługowo-Doradczego w Szczecinie, pod nr telefonu 91 424 52 31 lub drogą elektroniczną <a href="mailto:cud.szczecin@um.szczecin.pl?subject=wymiana doświadczeń w Mecklenburgische Seenplatte">cud.szczecin@um.szczecin.pl</a>.</p> <p class="text-align-justify"><a href="/sites/default/files/uploads/program_seminarium_w_mecklenburgische_seenplatte.pdf">Dojazd i program seminarium</a>.</p> </div> <div class="field field--name-node-link field--type-ds field--label-hidden field__item"><a href="/aktualnosci/polsko-niemiecka-wymiana-doswiadczen" hreflang="pl">Zobacz na stronie</a></div> </div> Thu, 14 Jun 2018 06:00:53 +0000 wjedrzejewski 5521 at https://innowacje.zut.edu.pl VI konkurs w ramach polsko - tajwańskiej współpracy https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/vi-konkurs-w-ramach-polsko-tajwanskiej-wspolpracy <div data-history-node-id="5520" class="view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-node-title field--type-ds field--label-hidden field__item"><h2>VI konkurs w ramach polsko - tajwańskiej współpracy</h2></div> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p class="text-align-justify">Celem konkursu jest poszerzenie istniejących kontaktów badawczych między Polską a Tajwanem poprzez przygotowanie wspólnych projektów oraz nawiązanie nowych partnerstw między badaczami polskimi i tajwańskimi a przedsiębiorcami.</p> <p class="text-align-justify">Nabór wniosków prowadzony jest w dwóch równoległych ścieżkach, które podlegają różnym regułom i kryteriom oceny opisanym w zasadach konkursu. Projekty muszą obejmować co najmniej jednego partnera z Polski i jednego z Tajwanu. Wnioski mogą składać podmioty publiczne i/lub prywatne, zgodnie z przyjętymi kryteriami. Mogą to być publiczne/prywatne instytucje badawcze i jednostki naukowe.</p> <p class="text-align-justify">Zakres tematyczny konkursu:</p> <p class="text-align-justify">Ścieżka 1.:</p> <ul><li class="text-align-justify">neuroscience,</li> <li class="text-align-justify">energy efficiency technologies (including: air conditioning, refrigeration, thermal energy technologies),</li> <li class="text-align-justify">materials science and engineering,</li> <li class="text-align-justify">agricultural biotechnology and biocatalysis,</li> <li class="text-align-justify">ICT – Information and Communication Technology;</li> </ul><p class="text-align-justify">Ścieżka 2.:</p> <ul><li class="text-align-justify">Artificial intelligence.</li> </ul><p class="text-align-justify">W ścieżce 1. konsorcjum powinno składać się z instytucji badawczych zarówno po stronie polskiej jak i tajwańskiej. W ścieżce 2. konsorcjum powinno obejmować obligatoryjnie małe i średnie przedsiębiorstwo oraz opcjonalnie instytucję badawczą po stronie polskiej a po stronie tajwańskiej przedsiębiorstwo i obowiązkowo jeden z poniższych instytutów badawczych:</p> <ol><li class="text-align-justify">Uniwersytety,</li> <li class="text-align-justify">Krajowe Laboratoria Badań Stosowanych (NARLabs),</li> <li class="text-align-justify">Instytucje badawcze uznane za ubiegające się o finansowanie w ramach programu MOST.</li> </ol><p class="text-align-justify">Nabór wniosków trwa do <strong>31 lipca 2018 r.</strong></p> <p class="text-align-justify">Więcej informacji <a href="http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/tajwan/aktualnosci/art,6224,otwarcie-szostego-polsko-tajwanskiego-konkursu-na-wspolne-projekty-bilateralne-w-ramach-wspolpracy-polsko-tajwanskiej-2018.html" target="_blank"> na stronie NCBR </a>.</p> </div> <div class="field field--name-node-link field--type-ds field--label-hidden field__item"><a href="/aktualnosci/vi-konkurs-w-ramach-polsko-tajwanskiej-wspolpracy" hreflang="pl">Zobacz na stronie</a></div> </div> Wed, 13 Jun 2018 07:31:13 +0000 wjedrzejewski 5520 at https://innowacje.zut.edu.pl Granty i stypendia EURAXESS https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/granty-i-stypendia-euraxess-0 <div data-history-node-id="5519" class="view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-node-title field--type-ds field--label-hidden field__item"><h2>Granty i stypendia EURAXESS</h2></div> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Sieć EURAXESS w Polsce <strong>bezpłatnie udziela praktycznych informacji</strong> związanych z:</p> <ul><li>zatrudnianiem i pobytem zagranicznych naukowców w Polsce,</li> <li>przyznawaniem grantów i stypendiów zagranicznych.</li> </ul><p><a href="https://www.euraxess.pl/pl" target="_blank">EURAXESS Polska</a> jest częścią europejskiej sieci wspierającej <strong>międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie</strong>.<br /> Zachęcamy do zapoznania się z <a href="/sites/default/files/uploads/granty_i_stypendia_czerwiec_2018.pdf">aktualnymi ofertami</a> na <strong>czerwiec 2018 r.</strong><br /> Szczegółowych informacji udziela p. Agata Judzińska-Kłodawska: <a href="mailto:ajudzinska@zut.edu.pl?subject=Granty i stypendia EURAXESS">ajudzinska@zut.edu.pl</a> lub 91 449 41 53.</p> </div> <div class="field field--name-node-link field--type-ds field--label-hidden field__item"><a href="/aktualnosci/granty-i-stypendia-euraxess-0" hreflang="pl">Zobacz na stronie</a></div> </div> Wed, 13 Jun 2018 05:41:34 +0000 wjedrzejewski 5519 at https://innowacje.zut.edu.pl Europejskie Forum dotyczące udziału w przetargach publicznych Miasta Görlitz https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/europejskie-forum-dotyczace-udzialu-w-przetargach-publicznych-miasta-gorlitz <div data-history-node-id="5515" class="view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-node-title field--type-ds field--label-hidden field__item"><h2>Europejskie Forum dotyczące udziału w przetargach publicznych Miasta Görlitz</h2></div> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p class="text-align-justify">Zachęcamy do udziału w <strong>bezpłatnej konferencji</strong>, która przybliży zasady udziału w przetargach w trybie zamówień publicznych na roboty budowlane. Wydarzenie będzie miało miejsce już <strong>18. czerwca br.</strong>, o godz. 10:00, w Ratuszu Görlitz.</p> <p class="text-align-justify"><strong>Celem spotkania</strong> będzie omówienie niemieckiego prawa budowlanego i przetargowego z punktu widzenia zagranicznego zleceniobiorcy i wykonawcy. Na spotkanie zaproszeni zostali również pracownicy Urzędu Miasta Görlitz, którzy odpowiedzą na pytania dot. m.in. zasad udziału w przetargu. Jesienią, podczas następnego spotkania, zostaną przedstawione projekty zaplanowane do realizacji w 2019 r.</p> <p class="text-align-justify"><strong>Zgłoszenia</strong> oraz pytania dotyczące prawa budowlanego i przetargowego przyjmowane są <strong>do 8. czerwca br.</strong>, telefonicznie: +49 3581 47 57 12 lub mailowo: <a href="mailto:j.mazur@europastadt-goerlitz.de">j.mazur@europastadt-goerlitz.de</a>. <strong>Konferencja</strong> prowadzona będzie <strong>w języku polskim</strong>.<br /><br /><strong>Program wydarzenia</strong> dostępny jest <a href="https://innowacje.zut.edu.pl/sites/default/files/uploads/program_forum.pdf">tutaj</a>.</p> </div> <div class="field field--name-node-link field--type-ds field--label-hidden field__item"><a href="/aktualnosci/europejskie-forum-dotyczace-udzialu-w-przetargach-publicznych-miasta-gorlitz" hreflang="pl">Zobacz na stronie</a></div> </div> Wed, 06 Jun 2018 10:09:01 +0000 alysiak 5515 at https://innowacje.zut.edu.pl Oferty współpracy w programie HORYZONT 2020 https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/oferty-wspolpracy-w-programie-horyzont-2020-3 <div data-history-node-id="5513" class="view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-node-title field--type-ds field--label-hidden field__item"><h2>Oferty współpracy w programie HORYZONT 2020</h2></div> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p class="text-align-justify">W <a href="https://innowacje.zut.edu.pl/sites/default/files/uploads/06_oferty_wspolpracy_h2020_czerwiec_2018.pdf">załączeniu</a> znajdą Państwo pięć propozycji współpracy <strong>w ramach międzynarodowych projektów</strong>:<br /><br /> 1. H2020-SC1-BHC-10-2019: public procurers and experts in Next Generation Sequencing, genomics, ethics and data protection are sought for routine diagnosis in haematology and oncology<br /> 2. H2020 SU-INFRA01-2018-2019-2020: A Greek Transmission System Operator (TSO) is searching for other TSO partners notably interested in the field of prevention, detection, response and mitigation of combined physical and cyber threats to critical infrastructure<br /> 3. H2020-MSCA-IF-2018: Researcher needed for the development of novel methodologies for analysis and design of steel and timber joints<br /> 4. H2020-MSCA-IF-2018: Researcher needed for analysing the link between Alzheimer’s disease and obesity<br /> 5. H2020-MSCA-IF-2018: Researcher needed for the development of disruptive solutions in the integration of building services and energy systems in architecture and urbanism<br /><br /><strong>Prosimy o zwrócenie uwagi na terminy zgłaszania</strong> <strong>zainteresowania</strong> poszczególnymi profilami. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z p. Katarzyną Bartkowiak: <a href="mailto:kbartkowiak@zut.edu.pl">kbartkowiak@zut.edu.pl</a> lub 91 449 43 91.</p> </div> <div class="field field--name-node-link field--type-ds field--label-hidden field__item"><a href="/aktualnosci/oferty-wspolpracy-w-programie-horyzont-2020-3" hreflang="pl">Zobacz na stronie</a></div> </div> Wed, 06 Jun 2018 09:34:23 +0000 alysiak 5513 at https://innowacje.zut.edu.pl Seminarium chromatografii FPLC (Fast Protein Liquid Chromatography) https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/seminarium-chromatografii-fplc-fast-protein-liquid-chromatography <div data-history-node-id="5512" class="view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-node-title field--type-ds field--label-hidden field__item"><h2>Seminarium chromatografii FPLC (Fast Protein Liquid Chromatography)</h2></div> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p class="text-align-justify"><img alt="ge_healthcare.png" height="214" src="/sites/default/files/uploads/ge_healthcare.png" style="float:left" width="750" /></p> <p class="text-align-justify"> </p> <p class="text-align-justify"> </p> <p class="text-align-justify"> </p> <p class="text-align-justify"> </p> <p class="text-align-justify"> </p> <p class="text-align-justify">Ekspert GE Healthcare, pan Stephan Pötsch Ph.D., przybliży zasady oraz wyzwania techniczne towarzyszące oczyszczaniu białek. Omówione zostaną techniki chromatograficzne, najbardziej popularne złoża chromatograficzne, używanie kolumn oraz rozwiązywanie problemów podczas procesów oczyszczania.</p> <p class="text-align-justify">Agenda:</p> <p class="text-align-justify">10:00 - 11:30 – Omówienie technik chromatograficznych; Dobre praktyki w chromatografii<br /> 11:30 - 11:50 – Przerwa kawowa<br /> 11:50 - 13:20 – Rozwiązywanie problemów – Case Study<br /> 13:20 - 13:40 – Przerwa kawowa<br /> 13:40 - 15:00 – Prezentacja systemu AKTA Pure</p> <p class="text-align-justify">W związku z ograniczoną liczbą miejsc wymagana jest wcześniejsza <a href="http://www.pttz.zut.edu.pl/seminarium_FPLC/rejestracja/" target="_blank">rejestracja elektroniczna</a>.</p> <p class="text-align-justify">Dodatkowe informacje udzielają:<br /> Pracownik GE Healthcare: <a href="mailto:jakub.wielgomas@ge.com?subject=seminarium w Szczecinie (19.06.2018)">jakub.wielgomas@ge.com</a><br /> Koordynator seminarium: <a href="mailto:mariusz.szymczak@zut.edu.pl?subject=seminarium w Szczecinie (19.06.2018)">mariusz.szymczak@zut.edu.pl</a></p> <p style="text-align:center"><img alt="loga_seminarium_geh.jpg" height="130" src="/sites/default/files/uploads/loga_seminarium_geh.jpg" width="600" /></p> </div> <div class="field field--name-node-link field--type-ds field--label-hidden field__item"><a href="/aktualnosci/seminarium-chromatografii-fplc-fast-protein-liquid-chromatography" hreflang="pl">Zobacz na stronie</a></div> </div> Tue, 05 Jun 2018 13:35:35 +0000 wjedrzejewski 5512 at https://innowacje.zut.edu.pl Seminarium: Zmiany w prawie pracy w 2018 r. https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/seminarium-zmiany-w-prawie-pracy-w-2018-r <div data-history-node-id="5508" class="view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-node-title field--type-ds field--label-hidden field__item"><h2>Seminarium: Zmiany w prawie pracy w 2018 r.</h2></div> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p class="text-align-justify">Kodeks pracy to podstawowy akt prawny regulujący prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy, który określa sposób nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, naliczania, wypłacania i dochodzenia świadczeń. Zmiany w kodeksie pracy budzą wiele wątpliwości i pytań, które powstają w codziennej pracy. Celem seminarium jest przedstawienie słuchaczom zagadnień prawa pracy w świetle najnowszych zmian. <a href="/sites/default/files/uploads/program_seminarium_prawo_pracy.pdf">Program spotkania</a> przewiduje omówienie kwestii dotyczących m.in. legalności zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców, przestępstw i wykroczeń przeciw prawom pracownika oraz elementarnych zagadnień z zakresu pracy z uwzględnieniem zmian w stanie prawnym.</p> <p class="text-align-justify">Seminarium adresowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP, osób odpowiedzialnych za obsługę i administrację kadrowo-płacową w firmie oraz osób zajmujących się zarządzaniem personelem.</p> <p class="text-align-justify">Seminarium jest organizowane przez Urząd Miasta Szczecin w ramach projektu ,,Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska Celu ,,Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Odbędzie się ono <strong>12 czerwca 2018 r. w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. Jagiellońska 20-21 w Szczecinie</strong>.</p> <p class="text-align-justify">Udział w seminarium jest bezpłatny i zostanie potwierdzony zaświadczeniem. Osoby zainteresowane udziałem powinny wypełnić <a href="/sites/default/files/uploads/karta_zgloszeniowa_seminarium_120618.docx">kartę zgłoszeniową</a> i odesłać ją na adres <a href="mailto:cud.szczecin@um.szczecin.pl">cud.szczecin@um.szczecin.pl</a> lub faxem na nr 91 424 51 20 <strong>do dnia 7 czerwca 2018 r.</strong> <strong>Liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. </strong>W przypadku pytań należy kontaktować się z panią Małgorzatą Przytocką oraz Panią Anną Szlesińską, pracownikami Centrum Usługowo-Doradczego w Szczecinie, pod nr telefonu 91 424 52 31 lub drogą elektorniczną <a href="mailto:cud.szczecin@um.szczecin.pl">cud.szczecin@um.szczecin.pl</a>.</p> </div> <div class="field field--name-node-link field--type-ds field--label-hidden field__item"><a href="/aktualnosci/seminarium-zmiany-w-prawie-pracy-w-2018-r" hreflang="pl">Zobacz na stronie</a></div> </div> Wed, 30 May 2018 13:15:37 +0000 wjedrzejewski 5508 at https://innowacje.zut.edu.pl Szkolenia dla obecnych i przyszłych eksporterów w Szczecinie, Szczecinku i Wałczu https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/szkolenia-dla-obecnych-i-przyszlych-eksporterow-w-szczecinie-szczecinku-i-walczu <div data-history-node-id="5507" class="view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-node-title field--type-ds field--label-hidden field__item"><h2>Szkolenia dla obecnych i przyszłych eksporterów w Szczecinie, Szczecinku i Wałczu</h2></div> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Tematy szkoleń:</p> <ol><li>„<strong>Sztuka prezentacji w biznesie – jak skutecznie sprzedawać na rynkach zagranicznych?</strong>"<br /><strong>Termin i miejsce szkolenia:</strong> 27 czerwca 2018 w Szczecinie<br /><a href="/sites/default/files/uploads/program_-_sztuka_prezentacji.pdf" target="_blank">Program</a><br />  </li> <li><strong>„Negocjacje biznesowe z zagranicznym partnerem handlowym”<br /> Termin i miejsce szkolenia:</strong> 28 czerwca 2018 w Szczecinku<br /><a href="/sites/default/files/uploads/program_-_negocjacje_biznesowe.pdf" target="_blank">Program</a><br />  </li> <li><strong>„Poszukiwanie kanałów dystrybucji i odbiorców na rynkach zagranicznych”</strong><br /><strong>Termin i miejsce szkolenia:</strong> 29 czerwca 2018 w Wałczu<br /><a href="/sites/default/files/uploads/program_-_kanaly_dystrybucji_i_odbiorcy.pdf" target="_blank">Program</a></li> </ol><p> </p> <p>Korzyści z udziału w szkoleniu: </p> <ul><li>minimum 8 h zajęć prowadzonych przez zespół ekspertów - praktyków </li> <li>komplet materiałów szkoleniowych </li> <li>całodzienne wyżywienie </li> <li>konsultacje indywidualne </li> <li>zaświadczenie o udziale w szkoleniu</li> </ul><p>W celu potwierdzenia udziału należy uzupełnić i odesłać <a href="/sites/default/files/uploads/formularz_zgloszenia.pdf">formularz zgłoszenia</a> na adres <a href="mailto:szkolenia@efszkolenia.pl">szkolenia@efszkolenia.pl</a>.</p> <p>Dodatkowe informacji można uzyskać pod nr telefonu 22 830 13 40 oraz 609 124 124 bądź kontaktując się z <a href="mailto:szkolenia@efszkolenia.pl">szkolenia@efszkolenia.pl</a></p> <p><strong>UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ</strong></p> <p class="text-align-center"><font size="1">Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020</font></p> </div> <div class="field field--name-node-link field--type-ds field--label-hidden field__item"><a href="/aktualnosci/szkolenia-dla-obecnych-i-przyszlych-eksporterow-w-szczecinie-szczecinku-i-walczu" hreflang="pl">Zobacz na stronie</a></div> </div> Tue, 29 May 2018 13:24:18 +0000 wjedrzejewski 5507 at https://innowacje.zut.edu.pl Obowiązek informacyjny RODO https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/obowiazek-informacyjny-rodo <div data-history-node-id="5505" class="view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-node-title field--type-ds field--label-hidden field__item"><h2>Obowiązek informacyjny RODO</h2></div> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p class="text-align-justify">W związku z wejściem w życie w dniu dzisiejszym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), zachęcamy Państwa do zapoznania się z <a href="https://innowacje.zut.edu.pl/klauzula-informacyjna">Klauzulą informacyjną</a><strong> </strong>dotyczącą ochrony danych osobowych udostępnionych Zachodniopomorskiemu Uniwersytetowi Technologicznemu w Szczecinie za pośrednictwem serwisu internetowego Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT oraz zaktualizowaną <a href="https://innowacje.zut.edu.pl/polityka-prywatnosci">Polityką prywatności</a><strong> </strong>tego serwisu.<br /> Zmianie uległy również zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zawarte w <a href="https://innowacje.zut.edu.pl/regulamin-rekrutacji-uczestnikow-wydarzen-organizowanych-przez-rciitt">Regulaminie rekrutacji uczestników wydarzeń organizowanych przez RCIiTT</a>.<br /><br /> Zapraszamy do lektury!</p> </div> <div class="field field--name-node-link field--type-ds field--label-hidden field__item"><a href="/aktualnosci/obowiazek-informacyjny-rodo" hreflang="pl">Zobacz na stronie</a></div> </div> Fri, 25 May 2018 10:29:45 +0000 alysiak 5505 at https://innowacje.zut.edu.pl