https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/rss.xml pl Rozpocznij współpracę międzynarodową w ramach konkursu RISE w Horyzoncie 2020 https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/rozpocznij-wspolprace-miedzynarodowa-w-ramach-konkursu-rise-w-horyzoncie-2020 <div data-history-node-id="5041" class="view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-node-title field--type-ds field--label-hidden field__item"><h2>Rozpocznij współpracę międzynarodową w ramach konkursu RISE w Horyzoncie 2020</h2></div> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Program polega na <strong>wymianie pracowników</strong> zajmujących się badaniami i innowacjami (naukowcy, w tym doktoranci oraz kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna) pracujących w różnych krajach i sektorach. Ma na celu wymianę wiedzy i pomysłów przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi oraz przyczyniających się tak do rozwoju innowacji, jak i zaawansowania poziomu europejskich badań oraz rozwoju kariery uczestniczących pracowników.</p> <p>Komplementarny maksymalnie 4-letni projekt badawczy i innowacyjny realizowany przez konsorcjum składające się z co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów (w tym minimum 2 kraje członkowskie UE lub stowarzyszone z H2020) jest oparty na oddelegowaniu pracowników na okres <strong>od 1 do 12 miesięcy</strong> do członków konsorcjum. Wyjazdy zaangażowanych osób nie muszą być przeprowadzone ciągiem, mogą one być w trakcie całego projektu dzielone na krótsze okresy. Pracownik może być oddelegowany, jeśli pracował lub był związany z macierzystą instytucją wysyłającą co najmniej przez 6 miesięcy przed wyjazdem. Realizacja projektu, oprócz prowadzenia badań, powinna obejmować także organizację szkoleń i konferencji. Unijne fundusze wspierają projekty:</p> <ul><li><strong>wymiany międzysektorowej</strong>, która polega na wymianie pracowników w ramach sektora akademickiego i pozaakadamickiego (np. przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, szpitale, banki itp.) zarówno pomiędzy krajami członkowskimi i stowarzyszonymi, jak i z krajami trzecimi (ale nie w obrębie tego samego kraju),</li> <li><strong>wymiany międzynarodowej</strong>, która polega na wymianie pracowników jednego sektora, ale tylko pomiędzy Europą i krajami trzecimi,</li> <li><strong>kombinację obu powyższych możliwości.</strong></li> </ul><p>Nabór do programu RISE potrwa do<strong> 21 marca 2018 r. </strong>Dokumentacja programowa dostępna jest na Participant Portal: <a href="https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2018.html">https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2018.html </a><br /><br /> Osoby zainteresowane programem zapraszamy do konsultacji z p. Edytą Pazurą-Umecką, tel. 91 449 41 53, e-mail: <a href="mailto:epazura@zut.edu.pl">epazura@zut.edu.pl</a></p> </div> <div class="field field--name-node-link field--type-ds field--label-hidden field__item"><a href="/aktualnosci/rozpocznij-wspolprace-miedzynarodowa-w-ramach-konkursu-rise-w-horyzoncie-2020" hreflang="pl">Zobacz na stronie</a></div> </div> Wed, 22 Nov 2017 08:04:05 +0000 epazura 5041 at https://innowacje.zut.edu.pl Oferta dla Naukowców Oferta dla Przedsiębiorców Programy Badawcze https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/rozpocznij-wspolprace-miedzynarodowa-w-ramach-konkursu-rise-w-horyzoncie-2020#comments Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otworzyła nabory do programów TEAM https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/fundacja-na-rzecz-nauki-polskiej-otworzyla-nabory-do-programow-team <div data-history-node-id="5039" class="view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-node-title field--type-ds field--label-hidden field__item"><h2>Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otworzyła nabory do programów TEAM</h2></div> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Program TEAM</strong> oferuje granty w wys. 3,5 mln zł. realizowane w zespołach badawczych kierowanych przez wybitnych uczonych z całego świata posiadających uznany na świecie dorobek. Jest on przyznawany na prace B+R przyczyniające się do rozwiązywania problemów naukowych w skali globalnej lub podejmujące istotne wyzwania stojące przed współczesnym społeczeństwem. Więcej informacji na stronie FNP: <a href="http://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/ ">http://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/ </a></p> <p><strong>Program TEAM-TECH</strong> o propozycja dla firm, w tym startupów, zainteresowanych prowadzeniem działalności B+R oraz dla jednostek naukowych, które chcą nawiązać lub intensyfikować współpracę B+R z biznesem. Program oferuje finansowanie w wysokości <strong>ok. 3,5 mln zł</strong> na wsparcie najlepszych zespołów badawczych oraz prowadzenie przez nie prac badawczo-rozwojowych związanych z rozwojem technologii, powstawaniem produktu lub opracowaniem procesu o dużym znaczeniu dla gospodarki. Więcej informacji na stronie FNP: <a href="http://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/ ">http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech/</a></p> <p>Celem programów <strong>TEAM-TECH Core Facility</strong> oraz <strong>TEAM-TECH Core Facility PLUS</strong> jest finansowanie zespołów badawczych prowadzonych przez uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem, rozwojem i wprowadzeniem na rynek usług badawczych na rzecz odbiorców biznesowych lub innych odbiorców w tym również innych jednostek naukowo-badawczych. W zależności od programu można ubiegać się o środki <strong>ok. 3,5 mln zł</strong> na projekty trwające do 36 miesięcy (moduł Core Facility) lub o środki w wysokości <strong>ok. 1,5 mln zł</strong> na projekty trwające do 18 miesięcy (moduł Core Facility PLUS). Wnioski mogą składać naukowcy ze stopniem doktora, którzy posiadają doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe poparte osiągnięciami. Projekty mogą być realizowane zarówno przez jednostki naukowe, jak i przedsiębiorstwa. Więcej informacji o TEAM-TECH Core Facility: <a href="http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech-core-facility/">http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech-core-facility/</a> i TEAM-TECH Core Facility PLUS: <a href="https://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech-core-facility-plus/">https://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech-core-facility-plus/</a></p> </div> <div class="field field--name-node-link field--type-ds field--label-hidden field__item"><a href="/aktualnosci/fundacja-na-rzecz-nauki-polskiej-otworzyla-nabory-do-programow-team" hreflang="pl">Zobacz na stronie</a></div> </div> Mon, 20 Nov 2017 07:35:08 +0000 epazura 5039 at https://innowacje.zut.edu.pl Szkolenie pn. "Jak tworzyć innowacyjne modele biznesowe" https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/szkolenie-pn-jak-tworzyc-innowacyjne-modele-biznesowe <div data-history-node-id="5037" class="view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-node-title field--type-ds field--label-hidden field__item"><h2>Szkolenie pn. &quot;Jak tworzyć innowacyjne modele biznesowe&quot;</h2></div> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p class="text-align-justify">Podczas wydarzenia uczestnicy dowiedzą się, jak w efektywny sposób rozpocząć działalność gospodarczą oraz jak bez ryzyka zbudować dobrze prosperujący biznes, z dużymi szansami na rozwój.<br /><br /> Spotkanie poprowadzi p. Hubert Dyba, konsultant ds. innowacji i transferu technologii w RCIiTT ZUT, zaangażowany w realizację projektu Enterprise Europe Network. Trener nowoczesnych narzędzi biznesowych.<br /><br /> Rejestracja oraz program szkolenia dostępne są pod adresem: <a href="https://innowacje.zut.edu.pl/wydarzenia/jak-tworzyc-innowacyjne-modele-biznesowe">https://innowacje.zut.edu.pl/wydarzenia/jak-tworzyc-innowacyjne-modele-biznesowe</a>. <strong>Zgłoszenia</strong> przyjmowane są <strong>do</strong> <strong>24 listopada br. </strong>W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: e-mail: <a href="mailto:Magdalena.Ostrowska@zut.edu.pl">Magdalena.Ostrowska@zut.edu.pl</a> lub tel.: 91 449 43 58.</p> </div> <div class="field field--name-node-link field--type-ds field--label-hidden field__item"><a href="/aktualnosci/szkolenie-pn-jak-tworzyc-innowacyjne-modele-biznesowe" hreflang="pl">Zobacz na stronie</a></div> </div> Tue, 14 Nov 2017 17:58:02 +0000 alysiak 5037 at https://innowacje.zut.edu.pl E-Rare-3 - konkurs dotyczący chorób rzadkich https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/e-rare-3-konkurs-dotyczacy-chorob-rzadkich-0 <div data-history-node-id="5036" class="view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-node-title field--type-ds field--label-hidden field__item"><h2>E-Rare-3 - konkurs dotyczący chorób rzadkich</h2></div> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Zakres tematyczny konkursu:</strong></p> <ul><li>Combined multi-omics approaches that complement genomics-based gene discovery strategies and that are driven by a lead hypothesis;</li> <li>Functional validation of clinical or biological inferences obtained from “-omics” results;</li> <li>Application of “-omics” approaches to rare diseases for which the gene(s) is/are known to enable insight into disease pathophysiology;</li> <li>Development and application of concepts and methods for pathogenic read-outs of disease groups which can be used as “blue print” to discover new disease genes and inform pathomechanism.</li> </ul><p>Konsorcja, które chcą przystąpić do konkursu powinny być międzynarodowe i składać się z <strong>3 do 6 partnerów,<br /> z przynajmniej 3 różnych krajów</strong> uczestniczących w programie. W konsorcjum może być tylko 2 partnerów z tego samego kraju.</p> <p>Procedura aplikacyjna jest <strong>dwuetapowa</strong>, nabór wniosków <strong>wstępnych</strong> potrwa do <strong>6 lutego 2018 r</strong>. Wnioski pełne będą przyjmowane od połowy maja do 19 czerwca 2018 r.</p> <p>Bliższe informacje na temat procedury aplikacyjnej oraz terminów będą zaktualizowane po ogłoszeniu konkursu.</p> <p>Szczegółowe zasady oraz lista krajów mogących przystąpić do programu znajduje się na stronie <strong><a href="http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/e-rare-3/aktualnosci/art,5675,e-rare-3-planowane-ogloszenie-iv-konkursu.html">NCBR</a> </strong>oraz <a href="http://www.erare.eu/joint-call/10th-joint-call-european-research-projects-rare-diseases-jtc-2018"><strong>konkursu</strong></a>.</p> </div> <div class="field field--name-node-link field--type-ds field--label-hidden field__item"><a href="/aktualnosci/e-rare-3-konkurs-dotyczacy-chorob-rzadkich-0" hreflang="pl">Zobacz na stronie</a></div> </div> Tue, 14 Nov 2017 14:59:46 +0000 askrobek 5036 at https://innowacje.zut.edu.pl Warsztaty: Jak zdobyć 50 000 euro na rozwój biznesu, czyli skuteczny sposób na SME Instrument https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/warsztaty-jak-zdobyc-50-000-euro-na-rozwoj-biznesu-czyli-skuteczny-sposob-na-sme-instrument-0 <div data-history-node-id="5035" class="view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-node-title field--type-ds field--label-hidden field__item"><h2>Warsztaty: Jak zdobyć 50 000 euro na rozwój biznesu, czyli skuteczny sposób na SME Instrument</h2></div> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie ma ogromną przyjemność zaprosić Państwa na warsztaty pt. "Jak zdobyć 50 000 euro na rozwój biznesu, czyli skuteczny sposób na SME Instrument", które odbędą się <strong>30 listopada br. w godz. 8:30-15:30</strong> w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT przy ulicy Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie, w sali 115 („Szwalnia”, I piętro).</p> <p><strong>Celem szkolenia jest przygotowanie firm do aplikowania do 1. fazy SME Instrumentu w ramach Horyzontu 2020. </strong>Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się, czego oczekuje Komisja Europejska od projektów zgłaszanych do programu oraz jak podejść do zagadnienia, by najtrafniej spełnić te wymagania i otrzymać dofinansowanie. Przedstawione zostaną zasady SME Instrumentu, kryteria oceny projektów oraz czynniki decydujące o sukcesie bądź porażce w aplikowaniu. Ponadto zaprezentowane zostaną narzędzia, które pomogą w wypełnieniu wniosku oraz zakres wsparcia ze strony RCIiTT w ramach przygotowania do SME Instrumentu i późniejszej realizacji projektu.</p> <p>Szkolenie poprowadzi ekspertka Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Szczecinie, pani Katarzyna Bartkowiak.</p> <p>SME Instrument, inaczej Instrument dla MŚP, to mechanizm finansowania najbardziej innowacyjnych przedsięwzięć realizowanych przez europejskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. W jego ramach firma może otrzymać nawet 2,5 mln euro na udoskonalenie prototypu rozwiązania (produktu, usługi, procesu, modelu biznesowego) i pilotażowe wprowadzenie go na co najmniej europejski rynek. Najważniejszymi warunkami otrzymania finansowania są innowacyjność, posiadanie przez firmę prototypu oraz umiejętność przekonania ewaluatorów do swojej wizji komercjalizacji pomysłu. Mechanizm składa się z 3 faz. Zadaniem pierwszej jest sfinansowanie przygotowania studium wykonalności i szczegółowego biznesplanu przedsięwzięcia. Firma dostaje na to z Komisji Europejskiej 50 tysięcy euro. W fazie drugiej zostaje przetestowany i udoskonalony prototyp rozwiązania przy maksymalnym dofinansowaniu w wysokości 2,5 mln euro. Ostatnia faza wspiera wejście na rynek. Wnioski o dofinansowanie w języku angielskim składane są do dwóch pierwszych faz, przy czym Komisja rekomenduje rozpoczęcie od fazy pierwszej.</p> <p><strong>Więcej informacji na temat SME Instrumentu można znaleźć w załączniku. </strong>Program szkolenia oraz rejestracja dostępne są <a href="https://innowacje.zut.edu.pl/wydarzenia/jak-zdobyc-50-000-euro-na-rozwoj-biznesu-czyli-skuteczny-sposob-na-sme-instrument-0">TUTAJ</a>.</p> <p> </p> <p>O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: e-mail: <a href="mailto:kbartkowiak@zut.edu.pl">kbartkowiak@zut.edu.pl</a> lub tel.: 91 449 43 91.</p> <p> </p> <p class="text-align-center"><em>Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w szkoleniu jest bezpłatny.</em></p> </div> <div class="field field--name-node-link field--type-ds field--label-hidden field__item"><a href="/aktualnosci/warsztaty-jak-zdobyc-50-000-euro-na-rozwoj-biznesu-czyli-skuteczny-sposob-na-sme-instrument-0" hreflang="pl">Zobacz na stronie</a></div> </div> Fri, 10 Nov 2017 08:19:06 +0000 kbartkowiak 5035 at https://innowacje.zut.edu.pl Nowe oferty współpracy w H2020 https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/nowe-oferty-wspolpracy-w-h2020 <div data-history-node-id="5033" class="view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-node-title field--type-ds field--label-hidden field__item"><h2>Nowe oferty współpracy w H2020</h2></div> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Poniżej przedstawiamy dwie propozycje współpracy. Prosimy o zwrócenie uwagi na terminy zgłaszania zainteresowania poszczególnymi profilami. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z p. Katarzyną Bartkowiak: kbartkowiak@zut.edu.pl lub 91 449 43 91.</p> </div> <div class="field field--name-node-link field--type-ds field--label-hidden field__item"><a href="/aktualnosci/nowe-oferty-wspolpracy-w-h2020" hreflang="pl">Zobacz na stronie</a></div> </div> Thu, 09 Nov 2017 08:34:57 +0000 kbartkowiak 5033 at https://innowacje.zut.edu.pl Spotkanie informacyjne pt.: „Kto pyta nie błądzi – Praktyczne wskazówki pozyskiwania finansowania w ramach programów ERA-NET” https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/spotkanie-informacyjne-pt-kto-pyta-nie-bladzi-praktyczne-wskazowki-pozyskiwania-finansowania-w-ramach-programow-era-net <div data-history-node-id="5031" class="view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-node-title field--type-ds field--label-hidden field__item"><h2>Spotkanie informacyjne pt.: „Kto pyta nie błądzi – Praktyczne wskazówki pozyskiwania finansowania w ramach programów ERA-NET”</h2></div> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Formuła programów grupy ERA-NET zakłada łączenie potencjału finansowego i naukowego państw członkowskich w celu utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area – ERA) oraz podniesienia konkurencyjności europejskiej gospodarki. Program ERA-NET COFUND powstał w ramach Horyzontu 2020 przy dofinansowaniu UE.</p> <p>Spotkanie skierowane jest do naukowców i przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem środków na działalność B+R z międzynarodowych programów. Odbędzie się <strong>16 listopada 2017 r. w godz. 9:00 – 12:30</strong>, sala ‘Szwalnia’ (115, I piętro) w siedzibie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba osób jest ograniczona!</p> <p>Rejestracja oraz program warsztatów dostępny jest pod tym linkiem: <a href="https://innowacje.zut.edu.pl/wydarzenia/kto-pyta-nie-bladzi-praktyczne-wskazowki-pozyskiwania-finansowania-w-ramach-programow-era-net">https://innowacje.zut.edu.pl/wydarzenia/kto-pyta-nie-bladzi-praktyczne-wskazowki-pozyskiwania-finansowania-w-ramach-programow-era-net</a>  </p> <p>Spotkanie poprowadzi nasza konsultantka zajmująca się finansowaniem badań z międzynarodowych programów – Agata Skrobek. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: e-mail: <a href="mailto:Agata.Skrobek@zut.edu.pl">Agata.Skrobek@zut.edu.pl</a>, tel. 91 449 49 44.</p> <p class="text-align-center"><em>Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego udział w szkoleniu jest bezpłatny.</em></p> <p class="text-align-center"><img alt="era.jpg" height="222" src="/sites/default/files/uploads/era.jpg" width="169" /></p> </div> <div class="field field--name-node-link field--type-ds field--label-hidden field__item"><a href="/aktualnosci/spotkanie-informacyjne-pt-kto-pyta-nie-bladzi-praktyczne-wskazowki-pozyskiwania-finansowania-w-ramach-programow-era-net" hreflang="pl">Zobacz na stronie</a></div> </div> Wed, 08 Nov 2017 10:05:22 +0000 askrobek 5031 at https://innowacje.zut.edu.pl Trwa nabór wniosków do Consolidator Grant w ramach Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/trwa-nabor-wnioskow-do-consolidator-grant-w-ramach-europejskiej-rady-ds-badan-naukowych <div data-history-node-id="5026" class="view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-node-title field--type-ds field--label-hidden field__item"><h2>Trwa nabór wniosków do Consolidator Grant w ramach Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych</h2></div> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Granty ERC przeznaczone są dla indywidualnych naukowców (Principal Investigator), którzy chcą realizować projekty badawcze o pionierskim charakterze na terenie Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonego z Horyzontem 2020. Jedynym kryterium oceny jest doskonałość naukowa, czyli osoba i dorobek lidera projektu oraz wartość naukowa pomysłu. Zgłaszana tematyka może być dowolna. Zgłaszany projekt może trwać do 5 lat. Maksymalny budżet projektu to 2 mln euro. W niektórych przypadkach możliwe jest uzyskanie dodatkowych 750 tys. euro.</p> <p>Nabór wniosków trwa do <strong>15 lutego 2018 r. </strong>W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z p. Edytą Pazurą-Umecką, tel. 91 449 41 53, e-mail: epazura@zut.edu.pl.</p> <p>Więcej informacji na <a href="https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2018-cog.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2018-COG/1/1/1/default-group&amp;callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&amp;callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&amp;callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&amp;+identifier/desc ">Participant Portal.</a></p> </div> <div class="field field--name-node-link field--type-ds field--label-hidden field__item"><a href="/aktualnosci/trwa-nabor-wnioskow-do-consolidator-grant-w-ramach-europejskiej-rady-ds-badan-naukowych" hreflang="pl">Zobacz na stronie</a></div> </div> Thu, 26 Oct 2017 12:57:24 +0000 epazura 5026 at https://innowacje.zut.edu.pl ForestValue - konkurs z zakresu gospodarki leśnej https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/forestvalue-konkurs-z-zakresu-gospodarki-lesnej <div data-history-node-id="5024" class="view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-node-title field--type-ds field--label-hidden field__item"><h2>ForestValue - konkurs z zakresu gospodarki leśnej</h2></div> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Zakres tematyczny konkursu:</p> <ul><li>Innovative sustainable management of multifunctional forests;</li> <li>Innovative industrial production and processing technologies, products, concepts and services.</li> </ul><p>Wnioski mogą składać konsorcja naukowe składające się z co najmniej 3 zespołów badawczych, pochodzących z przynajmniej 3 krajów uczestniczących w konkursie.</p> <p>Procedura aplikacyjna jest dwuetapowa, <strong>nabór wniosków wstępnych zakończy się 23 stycznia 2018 r</strong>., a wniosków pełnych w 14 sierpnia 2018 r. Na etapie <em>full proposal</em> wnioskodawcy z Polski powinni zarejestrować projekt w <a href="https://osf.opi.org.pl/app/adm/start" target="_blank">systemie OSF</a>. </p> <p><strong>Webinarium – szansa na znalezienie partnerów do realizacji projektu:<br /> 15 listopada 2017 r</strong>. ForestValue organizuje webinarium adresowane do wnioskodawców, którzy chcieliby nawiązać współpracę z potencjalnym partnerami do realizacji projektów. Aby wziąć udział w webinarium, należy przesłać 3 slajdy w programie Power Point zawierające informacje o pomyśle badawczym, partnerach zaangażowanych w projekt oraz profilu poszukiwanych partnerów do realizacji projektu do Cariny Lemke (<a href="mailto:c.lemke@fnr.de">c.lemke@fnr.de</a>), koordynującej konkurs ForestValue, do 9 listopada 2017 r. Link do webinarium będzie przesłany zarejestrowanym uczestnikom 13 listopada 2017 r.</p> <p>Szczegółowe zasady oraz lista krajów mogących przystąpić do konkursu znajdują się na stronie <a href="https://ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-forestvalue"><strong>NCN</strong></a> oraz <a href="https://forestvalue.org/joint-calls/joint-call-2017-jc-2017/"><strong>programu</strong></a>.</p> </div> <div class="field field--name-node-link field--type-ds field--label-hidden field__item"><a href="/aktualnosci/forestvalue-konkurs-z-zakresu-gospodarki-lesnej" hreflang="pl">Zobacz na stronie</a></div> </div> Wed, 25 Oct 2017 09:18:49 +0000 askrobek 5024 at https://innowacje.zut.edu.pl Trwa nabór wniosków do Innovative Training Networks (ITN) w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/trwa-nabor-wnioskow-do-innovative-training-networks-itn-w-ramach-akcji-marii-sklodowskiej-curie <div data-history-node-id="5023" class="view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-node-title field--type-ds field--label-hidden field__item"><h2>Trwa nabór wniosków do Innovative Training Networks (ITN) w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie</h2></div> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Do <strong>18 stycznia 2018 r. </strong>trwa nabór wniosków w ramach działań Akcji Marii Skłodowskiej-Curie Innovative Training Networks. Konkurs ma na celu wyszkolenie nowego pokolenia doktorantów w Innowacyjnych Sieciach Szkoleniowych. Budżet konkursu wynosi <strong>442 mln euro.</strong></p> <p>Projekty mogą być realizowane przez co najmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów zaangażowane w prowadzenie badań i innowacje (wyjątkiem jest EID). Instytucje mogą pochodzić z sektora akademickiego (np. państwowe i prywatne uczelnie wyższe, instytuty badawcze itp.) oraz szeroko zdefiniowanego sektora pozaakademickiego (np. przedsiębiorstwa, w tym MŚP, szpitale, muzea, banki, organizacje pozarządowe i charytatywne).</p> <p>Projekty ITN mogą dotyczyć każdej dziedziny wiedzy i tematyki zaproponowanej przez wnioskodawców, przy czym wysoko cenione są projekty inter- i wielodyscyplinarne. Ich podstawą jest opracowanie przez międzynarodowe konsorcjum wspólnego programu badawczo-szkoleniowego dla grupy początkujących naukowców rekrutowanych z całego świata.</p> <p>ITN może mieć jedną z trzech form:</p> <ul><li><strong>European Training Networks (ETN)</strong> – Kształcenie poprzez badania realizowane wspólnie przez co najmniej 3 partnerów naukowych i biznesowych z krajów UE i stowarzyszonych. Sieć ma na celu szkolenie wysoko wykwalifikowanych doktorantów i pobudzanie w nich przedsiębiorczości, kreatywności i innowacji w Europie.</li> <li><strong>European Industrial Doctorates (EID) </strong>– wspólne studia doktoranckie organizowane przez co najmniej jedną instytucję akademicką, która uprawniona jest do nadawania stopni doktorskich oraz co najmniej jednego partnera, który nie jest uczelnią, przede wszystkim przedsiębiorstwa. Doktoranci uczestniczą w programie, który jest nadzorowany wspólnie przez jednostki z obu typów instytucji, przy czym muszą spędzić 50% czasu trwania studiów w przedsiębiorstwie.</li> <li><strong>European Joint Doctorates (EJD) –</strong> wspólne studia doktoranckie organizowane przez minimum 3 organizacje akademickie, które mają prawo nadawania stopni doktorskich. Konsorcjum tworzy wspólne programy doktoranckie, które skutkują uzyskaniem wspólnych, podwójnych lub wielokrotnych stopni doktorskich. EJD składa się z co najmniej 3 partnerów uprawnionych do nadawania stopnia doktora z trzech państw członkowskich lub stowarzyszonych.</li> </ul><p>W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Edytą Pazurą-Umecką, tel. 91 449 41 53, e-mail: <a href="mailto:epazura@zut.edu.pl">epazura@zut.edu.pl</a></p> </div> <div class="field field--name-node-link field--type-ds field--label-hidden field__item"><a href="/aktualnosci/trwa-nabor-wnioskow-do-innovative-training-networks-itn-w-ramach-akcji-marii-sklodowskiej-curie" hreflang="pl">Zobacz na stronie</a></div> </div> Wed, 25 Oct 2017 08:20:43 +0000 epazura 5023 at https://innowacje.zut.edu.pl