https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/rss.xml pl "Dyplom z wyoB+Raźni" - konkurs na najlepszą pracę dyplomową https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/dyplom-z-wyobrazni-konkurs-na-najlepsza-prace-dyplomowa <div data-history-node-id="4994" class="view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-node-title field--type-ds field--label-hidden field__item"><h2>&quot;Dyplom z wyoB+Raźni&quot; - konkurs na najlepszą pracę dyplomową</h2></div> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową (poniżej).</p> <p>Dodatkowych informacji nt. konkursu udziela p. Magdalena Ostrowska pod nr tel. 91 449 43 58 lub e-mail: mostrowska@zut.edu.pl.</p> </div> <div class="field field--name-node-link field--type-ds field--label-hidden field__item"><a href="/aktualnosci/dyplom-z-wyobrazni-konkurs-na-najlepsza-prace-dyplomowa" hreflang="pl">Zobacz na stronie</a></div> </div> Mon, 11 Sep 2017 07:07:54 +0000 mzieba 4994 at https://innowacje.zut.edu.pl Oferta dla Studentów i Absolwentów Inkubator https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/dyplom-z-wyobrazni-konkurs-na-najlepsza-prace-dyplomowa#comments START 2018 – nabór wniosków do konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/start-2018-nabor-wnioskow-do-konkursu-fundacji-na-rzecz-nauki-polskiej <div data-history-node-id="4992" class="view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-node-title field--type-ds field--label-hidden field__item"><h2>START 2018 – nabór wniosków do konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej</h2></div> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p class="text-align-justify"><strong>Od połowy września do 31 października 2017 r.</strong> będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu START, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców – przed lub po uzyskaniu stopnia doktora – którzy nie ukończyli 30. roku życia. Kluczowy przy ocenie jest dorobek naukowy wnioskodawcy. Laureaci konkursu otrzymają stypendia w wysokości <strong>28 000 zł.</strong></p> <p class="text-align-justify">O stypendia mogą się ubiegać młodzi uczeni, którzy:</p> <ul><li class="text-align-justify">Mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);</li> <li class="text-align-justify">Są doktorantami lub doktorami w Polsce, lub wykonują prace B+R w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;</li> <li>Nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku.<br /><br /> Więcej informacji na stronie <a href="http://www.fnp.org.pl/stypendia-start-rejestracja-online-od-polowy-wrzesnia-2/">Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.</a></li> </ul></div> <div class="field field--name-node-link field--type-ds field--label-hidden field__item"><a href="/aktualnosci/start-2018-nabor-wnioskow-do-konkursu-fundacji-na-rzecz-nauki-polskiej" hreflang="pl">Zobacz na stronie</a></div> </div> Wed, 06 Sep 2017 06:09:26 +0000 epazura 4992 at https://innowacje.zut.edu.pl Oferta dla Naukowców Programy Badawcze https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/start-2018-nabor-wnioskow-do-konkursu-fundacji-na-rzecz-nauki-polskiej#comments Wyniki konkursu na inkubacje nr 1/AIP-IP/2017 https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/wyniki-konkursu-na-inkubacje-nr-1aip-ip2017 <div data-history-node-id="4991" class="view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-node-title field--type-ds field--label-hidden field__item"><h2>Wyniki konkursu na inkubacje nr 1/AIP-IP/2017</h2></div> <div class="field field--name-node-link field--type-ds field--label-hidden field__item"><a href="/aktualnosci/wyniki-konkursu-na-inkubacje-nr-1aip-ip2017" hreflang="pl">Zobacz na stronie</a></div> </div> Tue, 05 Sep 2017 11:41:22 +0000 wjedrzejewski 4991 at https://innowacje.zut.edu.pl Inkubator https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/wyniki-konkursu-na-inkubacje-nr-1aip-ip2017#comments Programy B+R w pigułce! https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/programy-br-w-pigulce <div data-history-node-id="4989" class="view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-node-title field--type-ds field--label-hidden field__item"><h2>Programy B+R w pigułce!</h2></div> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>W <strong><a href="/sites/default/files/uploads/przewodnik_po_wybranych_funduszach_na_prace_br_-_wrzesien_2017.pdf">Przewodniku po wybranych funduszach na prace badawczo-rozwojowe</a></strong> zebraliśmy i opisaliśmy <strong>ponad</strong> <strong>30 programów</strong> poza Horyzontem 2020, wspierających naukę oraz łączących naukę z biznesem. Są tam informacje takie jak: założenia konkursu, warunki uczestnictwa, poziom dofinansowania i aktualne terminy naborów. Przedstawione informacje dotyczą zarówno krajowych jak i międzynarodowych konkursów, takich jak m.in.: ERA-NET, strategiczne, o współpracy bilateralnej, POIR w tym programy sektorowe itp. To wszystko w jednym miejscu!</p> <p>Zapraszamy do lektury!</p> <p class="text-align-center"><a href="/sites/default/files/uploads/przewodnik_po_wybranych_funduszach_na_prace_br_-_wrzesien_2017.pdf"><img alt="booklet_wrzesien_2017.jpg" height="326" src="/sites/default/files/uploads/booklet_wrzesien_2017.jpg" width="215" /></a><span title="Kliknij i przeciągnij, by zmienić rozmiar.">​</span></p> </div> <div class="field field--name-node-link field--type-ds field--label-hidden field__item"><a href="/aktualnosci/programy-br-w-pigulce" hreflang="pl">Zobacz na stronie</a></div> </div> Mon, 04 Sep 2017 09:36:07 +0000 askrobek 4989 at https://innowacje.zut.edu.pl Oferta dla Naukowców Oferta dla Przedsiębiorców Programy Badawcze https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/programy-br-w-pigulce#comments INNOSBZ – program sektorowy obejmujący systemy bezzałogowe https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/innosbz-program-sektorowy-obejmujacy-systemy-bezzalogowe <div data-history-node-id="4779" class="view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-node-title field--type-ds field--label-hidden field__item"><h2>INNOSBZ – program sektorowy obejmujący systemy bezzałogowe</h2></div> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Wnioski mogą składać zarówno pojedyncze przedsiębiorstwa jak i zrzeszone w konsorcja. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się nie tylko o dofinansowanie prac B+R (badania przemysłowe i prace rozwojowe), ale także prac przedwdrożeniowych. To czynności poprzedzające wdrożenie rezultatów prac B+R w działalności gospodarczej, takie jak na przykład opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy czy badania rynku.</p> <p>Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w <a href="http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/innosbz_2017/4_zakres_tematyczny_konkursu_innosbz.pdf"><strong>Zakresie tematycznym konkursu</strong></a>:<br /> OBSZAR TEMATYCZNY A: Bezzałogowe statki powietrzne BSP,<br /> OBSZAR TEMATYCZNY B: Bezzałogowe platformy lądowe BPL,<br /> OBSZAR TEMATYCZNY C: Bezzałogowe platformy operujące w środowisku wodnym BPW,<br /> OBSZAR TEMATYCZNY D: Podsystemy, podzespoły i technologie dla platform bezzałogowych BSP, BPL i BPW,<br /> OBSZAR TEMATYCZNY E: Aplikacje przemysłowe.</p> <p>Zgodnie z regulaminem konkursu, minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 2 mln zł, maksymalna zaś 20 mln zł. </p> <p>Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie dla Programu sektorowego INNOSBZ wynosi 50 mln PLN.</p> <p>Wnioski będą przyjmowane od <strong> 16 października do 18 grudnia 2017 r</strong>.</p> <p>Szczegółowe zasady aplikowania oraz <a href="http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/innosbz_2017/4_zakres_tematyczny_konkursu_innosbz.pdf"><strong>zakres merytoryczny konkursu</strong></a> znajduje się na stronie <a href="http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs8122017innosbz/"><strong>NCBR</strong></a>.</p> </div> <div class="field field--name-node-link field--type-ds field--label-hidden field__item"><a href="/aktualnosci/innosbz-program-sektorowy-obejmujacy-systemy-bezzalogowe" hreflang="pl">Zobacz na stronie</a></div> </div> Fri, 18 Aug 2017 11:34:51 +0000 askrobek 4779 at https://innowacje.zut.edu.pl Oferta dla Przedsiębiorców Programy Badawcze https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/innosbz-program-sektorowy-obejmujacy-systemy-bezzalogowe#comments Konkurs Synthesis w ramach programu BONUS-185 https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/konkurs-synthesis-w-ramach-programu-bonus-185 <div data-history-node-id="4771" class="view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-node-title field--type-ds field--label-hidden field__item"><h2>Konkurs Synthesis w ramach programu BONUS-185</h2></div> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><a href="http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/bonus---185/aktualnosci/art,5422,otwarcie-konkursu-synthesis-w-ramach-programu-bonus-185.html">http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/bonus---185/aktualnosci/art,5422,otwarcie-konkursu-synthesis-w-ramach-programu-bonus-185.html</a>W konkursie mogą wziąć udział konsorcja składające się z co najmniej 3 podmiotów prawnych, z których każdy ma siedzibę w innym kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym, a przynajmniej 2 spośród tych krajów są krajami członkowskimi programu BONUS-185 (Finlandia, Dania, Estonia, Niemcy, Litwa, Łotwa, Szwecja, Polska).</p> <p>Zakres tematyczny konkursu (szczegółowe rozwinięcie tematów w <a href="https://www.bonusportal.org/files/5802/BONUS_Briefing_28_Synthesis.pdf">Call fact sheet BONUS call 2017: Synthesis</a>):</p> <ol><li>Sustainable marine and freshwater aquaculture development perspectives in the Baltic Sea region</li> <li>A synthesis of knowledge on the Baltic Sea food webs including an outlook for priority future studies</li> <li>Towards improved environmental status assessment and monitoring systems for the Baltic Sea</li> <li>Policy instruments and institutions for nutrient abatement</li> <li>High frequency automated in situ observations in the Baltic</li> <li>Development of a unified access point for science-based virtual decision support tools for ecosystem-based management in the Baltic Sea and its drainage</li> <li>Non-monetary values of the Baltic Sea ecosystem goods and services provided to human lifestyles and well-being</li> <li>Improved maritime risk analysis and mitigation</li> <li>Cumulative effects of human activities: linear and non-linear interactions and knowledge gaps</li> </ol><p>Konkurs jest dwuetapowy. Nabór wniosków wstępnych trwa do <strong>9 października 2017 r.</strong> a pełnych wniosków do 9 listopada 2017 r.</p> <p>Polscy wnioskodawcy po otrzymaniu zgody na finansowanie badań, dodatkowo muszą złożyć wniosek do NCBR, który przeznaczył na to działanie budżet w wysokości 500 000 euro.</p> <p>Szczegółowe zasady oraz lista krajów mogących przystąpić do programu znajduje się na stronie <a href="http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/bonus---185/aktualnosci/art,5422,otwarcie-konkursu-synthesis-w-ramach-programu-bonus-185.html"><strong>NCBR</strong></a> oraz <strong><a href="https://www.bonusportal.org/">programu</a></strong>.</p> <p class="text-align-center"><img alt="bonus_logo.png" height="171" src="/sites/default/files/uploads/bonus_logo.png" width="370" /></p> </div> <div class="field field--name-node-link field--type-ds field--label-hidden field__item"><a href="/aktualnosci/konkurs-synthesis-w-ramach-programu-bonus-185" hreflang="pl">Zobacz na stronie</a></div> </div> Thu, 17 Aug 2017 06:36:37 +0000 askrobek 4771 at https://innowacje.zut.edu.pl Oferta dla Przedsiębiorców Oferta dla Naukowców Programy Badawcze https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/konkurs-synthesis-w-ramach-programu-bonus-185#comments INNOSTAL - konkurs na innowacyjne projekty branży hutniczej i stalowej https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/innostal-konkurs-na-innowacyjne-projekty-branzy-hutniczej-i-stalowej <div data-history-node-id="4769" class="view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-node-title field--type-ds field--label-hidden field__item"><h2>INNOSTAL - konkurs na innowacyjne projekty branży hutniczej i stalowej</h2></div> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Wnioski mogą składać zarówno pojedyncze przedsiębiorstwa jak i zrzeszone w konsorcja. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się nie tylko o dofinansowanie prac B+R (badania przemysłowe i prace rozwojowe), ale także prac przedwdrożeniowych. To czynności poprzedzające wdrożenie rezultatów prac B+R w działalności gospodarczej, takie jak na przykład opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy czy badania rynku.</p> <p>Cele szczegółowe Programu to:</p> <ol><li>Pobudzenie aktywności badawczej sektora stalowego;</li> <li>Zwiększenie liczby innowacji sektora stalowego;</li> <li>Zmniejszenie negatywnego oddziaływania sektora stalowego na środowisko.</li> </ol><p>Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w <strong><a href="http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/innostal2017/dokumenty_konkursowe/4_zakres_merytoryczny_pl_innostal.pdf">Zakresie tematycznym konkursu</a></strong>:</p> <ul><li>Nowych i ulepszonych wyrobów stalowych oraz technologii ich wytwarzania,</li> <li>Nowych i ulepszonych materiałów wsadowych i stopów do produkcji hutniczej,</li> <li>Odzysku i recyklingu surowców z odpadów metalurgicznych i złomu,</li> <li>Optymalizacji zużycia energii, materiałów wsadowych, mediów oraz narzędzi i osprzętu hutniczego,</li> <li>Innowacyjnych systemów i technologii zmniejszających szkodliwe emisje do środowiska,</li> <li>Innowacyjnych rozwiązań unowocześniających i wspomagających hutnicze procesy technologiczne.</li> </ul><p>Zgodnie z regulaminem konkursu, minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 2 mln zł, maksymalna zaś 30 mln zł. Okres realizacji projektów może wynosić do 3 lat. </p> <p>Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie dla Programu sektorowego INNOSTAL wynosi 95 mln PLN.</p> <p>Wnioski będą przyjmowane od <strong> 9 października do 8 grudnia 2017 r</strong>.</p> <p>Szczegółowe zasady aplikowania oraz <strong><a href="http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/innostal2017/dokumenty_konkursowe/4_zakres_merytoryczny_pl_innostal.pdf">zakres merytoryczny konkursu</a></strong> znajduje się na stronie <strong><a href="http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs7122017innostal/">NCBR</a></strong>.</p> <p class="text-align-center"><img alt="innostal.jpg" height="250" src="/sites/default/files/uploads/innostal.jpg" width="370" /></p> </div> <div class="field field--name-node-link field--type-ds field--label-hidden field__item"><a href="/aktualnosci/innostal-konkurs-na-innowacyjne-projekty-branzy-hutniczej-i-stalowej" hreflang="pl">Zobacz na stronie</a></div> </div> Tue, 08 Aug 2017 09:37:43 +0000 askrobek 4769 at https://innowacje.zut.edu.pl Oferta dla Przedsiębiorców Programy Badawcze https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/innostal-konkurs-na-innowacyjne-projekty-branzy-hutniczej-i-stalowej#comments Konkurs 2/2017 w ramach Inicjatywy EUREKA https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/konkurs-22017-w-ramach-inicjatywy-eureka <div data-history-node-id="4767" class="view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-node-title field--type-ds field--label-hidden field__item"><h2>Konkurs 2/2017 w ramach Inicjatywy EUREKA</h2></div> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>EUREKA jest to program, który wspiera konkurencyjność Europy dzięki realizacji projektów, których efektem są innowacyjne produkty, procesy i usługi. Projekty powinny charakteryzować się nowoczesnością, realną możliwością opracowania i podjęcia nowego wyrobu, wdrożenia nowej technologii lub usługi oraz szansą na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu.</p> <p>W konkursach EUREKA mogą wziąć udział przedsiębiorstwa (MŚP i duże przedsiębiorstwa) oraz uniwersytety i jednostki badawcze. Konsorcjum powinno się składać z co najmniej 2 partnerów, z 2 różnych państw członkowskich EUREKI (jest ich w tej chwili 41), najlepiej w oparciu o porozumienie biznesowe.</p> <p>Dofinansowanie przyznane wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 tys zł, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie realizacji projektu przez konsorcjum może wnieść maksymalnie 1 mln zł . Budżet konkursu wynosi 2 mln zł.</p> <p>Nabór 2/2017 wniosków o dofinansowanie trwa do <strong>9 października 2017 r.</strong></p> <p>Szczegółowe zasady oraz lista krajów mogących przystąpić do programu znajduje się na stronie <strong><a href="http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/eureka/aktualnosci/art,5412,otwarcie-naboru-wnioskow-inicjatywy-eureka-konkurs-22017.html">NCBR</a></strong> oraz <strong><a href="http://www.eurekanetwork.org/">konkursu</a></strong>.</p> <p class="text-align-center"><img alt="eureka.jpg" height="162" src="/sites/default/files/uploads/eureka.jpg" width="326" /></p> </div> <div class="field field--name-node-link field--type-ds field--label-hidden field__item"><a href="/aktualnosci/konkurs-22017-w-ramach-inicjatywy-eureka" hreflang="pl">Zobacz na stronie</a></div> </div> Tue, 08 Aug 2017 05:48:57 +0000 askrobek 4767 at https://innowacje.zut.edu.pl Oferta dla Naukowców Oferta dla Przedsiębiorców Programy Badawcze https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/konkurs-22017-w-ramach-inicjatywy-eureka#comments PBSE – konkurs skierowany do firm z sektora elektroenergetycznego https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/pbse-konkurs-skierowany-do-firm-z-sektora-elektroenergetycznego <div data-history-node-id="4766" class="view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-node-title field--type-ds field--label-hidden field__item"><h2>PBSE – konkurs skierowany do firm z sektora elektroenergetycznego</h2></div> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Celem programu PBSE jest wsparcie wysiłków przedsiębiorców tworzących technologie i rozwiązania <strong>zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz efektywność sektora energetycznego</strong>. Duży nacisk został położony na innowacje proekologiczne: zwiększenie udziału energii pozyskiwanej odnawialnych źródeł energii (OZE) i ograniczenie emisji zanieczyszczeń.</p> <p>W programie sektorowym PBSE wsparcie otrzymają realizowane przez przedsiębiorstwa różnej wielkości projekty B+R w obszarach takich jak energetyka konwencjonalna, energetyka odnawialna, sieci elektroenergetyczne oraz nowe produkty i usługi. Wnioski mogą składać zarówno pojedyncze przedsiębiorstwa jak i zrzeszone w konsorcja. </p> <p>Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w <strong><a href="http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/pbse_2017/3_zakres_tematyczny_pbse.pdf">Zakresie tematycznym konkursu</a></strong>:<br /> Obszar badawczy A: Energetyka konwencjonalna;<br /> Obszar badawczy B: Energetyka odnawialna;<br /> Obszar badawczy C: Sieci elektroenergetyczne;<br /> Obszar badawczy D: Nowe produkty i usługi.</p> <p align="left">Minimalna kwota o jaką można wnioskować to 2 mln PLN, a maksymalna poziom dofinansowania na realizację grantu to 40 mln PLN. Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie dla Programu sektorowego PBSE wynosi 120 mln PLN.</p> <p align="left">Wnioski będą przyjmowane od <strong> 2 października do 1 grudnia 2017 r</strong>.</p> <p>Szczegółowe zasady aplikowania oraz <strong><a href="http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/pbse_2017/3_zakres_tematyczny_pbse.pdf">zakres merytoryczny konkursu</a></strong> znajduje się na stronie <strong><a href="http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs6122017pbse/">NCBR</a></strong>.</p> </div> <div class="field field--name-node-link field--type-ds field--label-hidden field__item"><a href="/aktualnosci/pbse-konkurs-skierowany-do-firm-z-sektora-elektroenergetycznego" hreflang="pl">Zobacz na stronie</a></div> </div> Mon, 07 Aug 2017 08:16:57 +0000 askrobek 4766 at https://innowacje.zut.edu.pl Oferta dla Przedsiębiorców Programy Badawcze https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/pbse-konkurs-skierowany-do-firm-z-sektora-elektroenergetycznego#comments RCIiTT ZUT rekrutuje - Enterprise Europe Network consultant / Commercialisation Specialist https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/rciitt-zut-rekrutuje-enterprise-europe-network-consultant-commercialisation-specialist <div data-history-node-id="4765" class="view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-node-title field--type-ds field--label-hidden field__item"><h2>RCIiTT ZUT rekrutuje - Enterprise Europe Network consultant / Commercialisation Specialist</h2></div> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Poszukujemy do swojego zespołu nowej osoby, zainteresowanej zatrudnieniem <strong>na pełny etat od października 2017 r.</strong></p> <p>Opis stanowiska, wymagania i wszelkie inne informacje<b> dostępne w ogłoszeniu poniżej, oraz <a href="https://innowacje.zut.edu.pl/sites/default/files/EENC%2BCS%20Job%20Offer_0.pdf">w załączniku</a> (PDF)</b></p> <p>Wszystkim nadsyłającym dokumenty aplikacyjne dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, zastrzegamy sobie jednocześnie możliwość odpowiedzi jedynie na wybrane aplikacje.</p> <p><img alt="een_job.jpg" height="2594" src="/sites/default/files/uploads/een_job.jpg" width="1110" /></p> <div class="ckeditor-dialog-loading"><span class="ckeditor-dialog-loading-link" style="top: -40px;">Wczytuję...</span></div> </div> <div class="field field--name-node-link field--type-ds field--label-hidden field__item"><a href="/aktualnosci/rciitt-zut-rekrutuje-enterprise-europe-network-consultant-commercialisation-specialist" hreflang="pl">Zobacz na stronie</a></div> </div> Fri, 04 Aug 2017 09:26:13 +0000 Paweł Żebrowski 4765 at https://innowacje.zut.edu.pl Oferta dla Naukowców Oferta dla Studentów i Absolwentów Oferta dla Przedsiębiorców Transfer Technologii https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/rciitt-zut-rekrutuje-enterprise-europe-network-consultant-commercialisation-specialist#comments