https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/rss.xml pl 25. konkurs w ramach Inicjatywy CORNET https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/25-konkurs-w-ramach-inicjatywy-cornet <div data-history-node-id="5391" class="view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-node-title field--type-ds field--label-hidden field__item"><h2>25. konkurs w ramach Inicjatywy CORNET</h2></div> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>W ramach CORNET ogłaszane są regularnie konkursy na projekty realizowane we współpracy międzynarodowej. Badania na potrzeby danej branży są badaniami przeprowadzanymi na użytek <strong>szerokiej grupy przedsiębiorstw,</strong> w szczególności mikro, małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia firm i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz <strong>konkretnego sektora przemysłowego</strong>. Obejmują głównie prace rozwojowe.</p> <p>Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu <strong>NCBR </strong>przeznaczyło budżet w wysokości<strong> 750 000 EUR.</strong></p> <p><a href="http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inne-inicjatywy-wielostronne/inicjatywa-cornet/aktualnosci/art,5756,inicjatywa-cornet-otwarcie-naboru-wnioskow-w-25-konkursie.html.">Nabór wniosków</a> będzie trwał do <strong>28 marca 2018 r. </strong></p> <p>Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) składa do <strong>NCBR</strong> wniosek krajowy o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej<strong> </strong>do<strong> 28 marca 20187</strong> <strong>r.</strong> oraz w wersji papierowej do<strong> 4 kwietnia 2018 r. </strong></p> <p> </p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-node-link field--type-ds field--label-hidden field__item"><a href="/aktualnosci/25-konkurs-w-ramach-inicjatywy-cornet" hreflang="pl">Zobacz na stronie</a></div> </div> Fri, 23 Feb 2018 09:48:37 +0000 mczarnecka 5391 at https://innowacje.zut.edu.pl Oferta dla Naukowców Oferta dla Przedsiębiorców Programy Badawcze https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/25-konkurs-w-ramach-inicjatywy-cornet#comments ERA PerMed – konkurs z zakresu medycyny personalizowanej https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/era-permed-konkurs-z-zakresu-medycyny-personalizowanej <div data-history-node-id="5390" class="view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-node-title field--type-ds field--label-hidden field__item"><h2>ERA PerMed – konkurs z zakresu medycyny personalizowanej</h2></div> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Wnioski o dofinansowanie mogą składać <strong>konsorcja naukowe </strong>obejmujące, co najmniej trzech kwalifikujących się partnerów do finansowania pochodzącego z trzech różnych krajów, których fundatorzy uczestniczą w programie.</p> <p><strong>Zakres tematyczny:</strong></p> <p>The overall aim of the call is to fund projects showing clinical feasibility of PM in complex/multifactorial diseases as well as other diseases (such as monogenic, rare diseases and cancer). Feasibility is intended to mean the demonstration of significant and clinically relevant improvement of current diagnostics and/or therapeutics, based on improved understanding of underlying molecular mechanisms. Furthermore, applicants are expected to combine pre-clinical and/or clinical research with bio-informatics components to enable data quality on one side and the potential applicability for health care providers on the other side.</p> <p>This should be based on methods that are possible to use in and/or be further developed for clinical, general practice and public health settings. This may involve validation of known biomarkers, interoperable data solutions and software for decision support for healthcare providers. Integration of other sources of clinically relevant data in the clinical decision support, such as imaging or routine data, could also be considered to improve the diagnostic predictions. The projects could include exploratory clinical studies that demonstrate the feasibility of early diagnosis and/or stratification of patients for existing drugs. Larger clinical trials, for example for the identification of novel drugs, are beyond the scope of the call. Because understanding of molecular mechanisms in complex/multifactorial diseases but also other diseases (such as monogenic, rare diseases and cancer) involves multiple genes, gene products or regulators, it is likely that omics methods are required, as are in vitro or in vivo validation studies.</p> <p><a href="http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/era-permed/aktualnosci/art,5965,era-permed-uruchomienie-pierwszego-konkursu-2018-r-pt-research-projects-on-personalised-medicine-smart-combination-of-pre-clinic.html">Procedura aplikacyjna</a> jest <strong>dwuetapowa</strong>, nabór wniosków wstępnych zakończy się <strong>10 kwietnia 2018 r</strong>. Wnioski pełne będą przyjmowane do 5 lipca 2018 r.</p> <p>Polscy wnioskodawcy po otrzymaniu rekomendacji na finansowanie badań, dodatkowo muszą złożyć wniosek do NCBR, który przeznaczył na to działanie budżet w wysokości <strong>500 000 EUR</strong>, przy czym maksymalny budżet projektu nie może przekroczyć 250 000 EUR.</p> <p>Szczegółowe zasady oraz lista krajów mogących przystąpić do składania wniosków znajduje się na stronie <strong>NCBR</strong> oraz <a href="http://www.erapermed.eu/joint-calls/">programu</a>.</p> </div> <div class="field field--name-node-link field--type-ds field--label-hidden field__item"><a href="/aktualnosci/era-permed-konkurs-z-zakresu-medycyny-personalizowanej" hreflang="pl">Zobacz na stronie</a></div> </div> Thu, 22 Feb 2018 13:36:04 +0000 mczarnecka 5390 at https://innowacje.zut.edu.pl ERA HDHL – konkurs o tematyce Nutrition & the Epigenome https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/era-hdhl-konkurs-o-tematyce-nutrition-epigenome <div data-history-node-id="5389" class="view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-node-title field--type-ds field--label-hidden field__item"><h2>ERA HDHL – konkurs o tematyce Nutrition &amp; the Epigenome</h2></div> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>O przyznanie środków finansowych mogą ubiegać się <strong>konsorcja międzynarodowe</strong> składające się z 3-6 partnerów z co najmniej 3 różnych krajów, uczestniczących w programie. Nie więcej niż 2 uczestników może pochodzić z tego samego kraju.</p> <p><strong>Zakres tematyczny konkursu:</strong></p> <ul><li>Establishing cause-and-effect relationships between diet and epigenome and metabolic health including molecular and cellular mechanisms, the reversibility of epigenetic changes and their long-term effects where feasible;</li> <li>Identifying risk factors and early stage epigenetic changes involved in the development of metabolic diseases;</li> <li>Epigenetic effects across the lifespan and inter (and potentially trans) generational epigenetic effects;</li> <li>Investigation of modifiable factors (diet, the combined effect of diet and physical activity, microbiota, etc.) that could be involved in epigenetic regulation at critical stages of life;</li> <li>The effect of diet and nutritional status on the intra-uterine environment and its subsequent effect on the fetal epigenome and later health of the child.</li> </ul><p><a href="http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/era-hdhl/aktualnosci/art,5955,era-hdhl-otwarcie-naboru-wnioskow-w-2-konkursie.html">Procedura aplikacyjna</a> jest jednoetapowa, wnioski można składać do <strong>12 kwietnia 2018 r</strong>.</p> <p>Polscy wnioskodawcy po otrzymaniu <strong>zgody na finansowanie badań</strong>, dodatkowo muszą złożyć wniosek do NCBR, który przeznaczył na to działanie budżet w wysokości <strong>400 000 EUR.</strong></p> <p><strong>Szczegółowe zasady</strong> oraz lista krajów mogących przystąpić do składania wniosków znajdują się na stronie NCBR oraz <a href="http://www.healthydietforhealthylife.eu/">programu</a>.</p> </div> <div class="field field--name-node-link field--type-ds field--label-hidden field__item"><a href="/aktualnosci/era-hdhl-konkurs-o-tematyce-nutrition-epigenome" hreflang="pl">Zobacz na stronie</a></div> </div> Thu, 22 Feb 2018 13:17:57 +0000 mczarnecka 5389 at https://innowacje.zut.edu.pl AAL – program wspierający osoby z demencją https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/aal-program-wspierajacy-osoby-z-demencja-0 <div data-history-node-id="5388" class="view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-node-title field--type-ds field--label-hidden field__item"><h2>AAL – program wspierający osoby z demencją</h2></div> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Konkurs dotyczy wsparcia innowacyjnych, transnarodowych i multidyscyplinarnych wspólnych projektów rozwijających rozwiązania oparte na<strong> technologiach informacyjno-komunikacyjnych </strong>poprzez ukierunkowanie na dowolny obszar aplikacji w obrębie domeny AAL. Po raz pierwszy zasady konkursu pozwalają na większą elastyczność w zakresie wielkości i czasu trwania złożonych projektów poprzez włączenie nowego typu instrumentu, a mianowicie <strong>"small collaborative project"</strong>.</p> <p><strong>Konsorcjum</strong> musi składać się z co najmniej 3 niezależnych organizacji z przynajmniej 3 różnych krajów biorących udział w konkursie, w tym co najmniej jednego partnera biznesowego.</p> <p>Polscy wnioskodawcy po otrzymaniu zgody na finansowanie badań, dodatkowo muszą <strong>złożyć wniosek do NCBR</strong>, który przeznaczył na to działanie <strong>budżet w wysokości 500 000 euro.</strong></p> <p>Szczegółowe zasady oraz lista krajów mogących przystąpić do programu znajduje się na stronie internetowej <a href="http://www.aal-europe.eu/">programu</a>.</p> <p><a href="http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inne-inicjatywy-wielostronne/aal/aktualnosci/art,5967,otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-aal-2018-call-programu-aal.html">Nabór wniosków </a>trwa do <strong>28 maja 2018 r.</strong></p> </div> <div class="field field--name-node-link field--type-ds field--label-hidden field__item"><a href="/aktualnosci/aal-program-wspierajacy-osoby-z-demencja-0" hreflang="pl">Zobacz na stronie</a></div> </div> Tue, 20 Feb 2018 14:27:16 +0000 mczarnecka 5388 at https://innowacje.zut.edu.pl Konkurs na zwiększenie potencjału naukowo – badawczego https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/konkurs-na-zwiekszenie-potencjalu-naukowo-badawczego <div data-history-node-id="5386" class="view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-node-title field--type-ds field--label-hidden field__item"><h2>Konkurs na zwiększenie potencjału naukowo – badawczego</h2></div> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla projektów realizowanych poza województwem mazowieckim i skierowany jest do<strong> konsorcjum</strong>, w skład którego wchodzi co najmniej:</p> <ul><li>jedna jednostka naukowa (lider konsorcjum),<br /> oraz</li> <li>jedno przedsiębiorstwo. </li> </ul><p>W skład konsorcjum może wejść <strong>maksymalnie 5 podmiotów</strong>.</p> <p><strong>Poziom dofinansowania: </strong></p> <p>1) dla przedsiębiorstw: </p> <ul><li>na badania przemysłowe i prace rozwojowe od 25 do 80% kosztów kwalifikowanych.</li> <li>na prace przedwdrożeniowe:<br /> a) de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac,<br /> b) usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.</li> </ul><p>2) dla jednostek naukowych do 100% kosztów kwalifikowalnych. </p> <p>Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln PLN.<br /> Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln PLN.</p> <p><strong>Łączny budżet konkursu 200 mln PLN.</strong><br /><br /><a href="https://innowacje.zut.edu.pl/sites/default/files/uploads/ogloszenie_o_konkursie_ranb_4.1.2.pdf">Nabór wniosków</a> trwa <strong>od</strong> <strong>15 marca do 15 maja 2018 r.</strong> (do godziny 16:00)  </p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-node-link field--type-ds field--label-hidden field__item"><a href="/aktualnosci/konkurs-na-zwiekszenie-potencjalu-naukowo-badawczego" hreflang="pl">Zobacz na stronie</a></div> </div> Mon, 19 Feb 2018 10:28:27 +0000 mczarnecka 5386 at https://innowacje.zut.edu.pl Granty na granty – promocja jakości II https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/granty-na-granty-promocja-jakosci-ii <div data-history-node-id="5385" class="view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-node-title field--type-ds field--label-hidden field__item"><h2>Granty na granty – promocja jakości II</h2></div> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się <strong>jednostki naukowe i uczelnie publiczne i niepubliczne</strong>. Wsparcie jest skierowane do podmiotów, które we wniosku projektowym złożonym na wezwanie konkursowe:</p> <ol><li><strong>Komisji Europejskiej</strong> - występowały w roli koordynatora projektu, samodzielnego wnioskodawcy, koordynatora pakietu albo pakietów lub ubiegającego się o status beneficjenta projektu typu „Maria Skłodowska-Curie COFUND”</li> <li><strong>Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych</strong> - występowały w roli ubiegającego się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC.</li> </ol><p>Wniosek należy złożyć nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania oceny merytorycznej KE; Wniosek składany w 2018 r. może dotyczyć wyłącznie wniosku projektowego, który uzyskał ww. ocenę w roku 2017.</p> <p><strong>Przyznane dofinansowanie może być przeznaczone na:</strong></p> <ol><li>pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku projektowego, który: <ol style="list-style-type:lower-alpha;"><li><strong>w ocenie merytorycznej uzyskał liczbę punktów co najmniej na poziomie progu (Threshold)</strong> wyznaczonego przez KE albo inny upoważniony przez nią podmiot, w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego,</li> <li><strong>osiągnął poziom progu (Threshold)</strong> w każdym z kryteriów oceny – w przypadku gdy zasady oceny ustanowione przez KE określają taki poziom dla poszczególnych kryteriów oceny,</li> <li><strong>przeszedł do drugiego etapu konkursu</strong> – w przypadku wniosków o grant ERC;</li> </ol></li> <li>pokrycie kosztów uzupełnienia lub poprawienia złożonego na kolejne wezwanie konkursowe KE wniosku projektowego, na którego przygotowanie albo refundację kosztów przygotowania otrzymał finansowanie w ramach jednego z wcześniejszych programów z cyklu „Granty na granty” – w przypadku spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1 lit. a albo b, i uzyskania wyższej od poprzedniej oceny KE;</li> <li>przyznanie premii uznaniowej dla pracowników wnioskodawcy, którzy byli zaangażowani w proces przygotowania albo uzupełnienia lub poprawienia wniosku projektowego.</li> </ol><p>Wnioskodawca może otrzymać refundację kosztów poniesionych w okresie <strong>12 miesięcy przed złożeniem wniosku na wezwanie konkursowe KE albo ERC</strong>, albo kosztów, dla których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe, z wyłączeniem:</p> <ul><li>kosztów pośrednich;</li> <li>kosztów zakupu środków trwałych;</li> <li>podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli może on zostać odzyskany na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62 i 86);</li> <li>kosztów wynagrodzeń pracowników wnioskodawcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.</li> </ul><p><a href="http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/granty-na-granty-promocja-jakosci-ii.html">Nabór wniosków</a><strong> </strong>w ramach ustanawianego programu planowany jest <strong>od 1 marca 2018 r. do 31 października 2018 r. </strong>i będzie uruchomiony ogłoszeniem Ministra.</p> <p>Na program w projekcie budżetu na 2018 r. zaplanowano kwotę 2 mln zł.</p> <p>Szczegółowe informacje w <strong>Regionalnym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych</strong> <strong>UE </strong>w siedzibie RCIiTT: rtd@zut.edu.pl</p> </div> <div class="field field--name-node-link field--type-ds field--label-hidden field__item"><a href="/aktualnosci/granty-na-granty-promocja-jakosci-ii" hreflang="pl">Zobacz na stronie</a></div> </div> Fri, 16 Feb 2018 12:36:05 +0000 mczarnecka 5385 at https://innowacje.zut.edu.pl Szkolenie dla studentów i doktorantów ZUT pn. „Podstawy Design Thinking - tworzenie innowacyjnych produktów i usług”. https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/szkolenie-dla-studentow-i-doktorantow-zut-pn-podstawy-design-thinking-tworzenie-innowacyjnych-produktow-i-uslug <div data-history-node-id="5367" class="view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-node-title field--type-ds field--label-hidden field__item"><h2>Szkolenie dla studentów i doktorantów ZUT pn. „Podstawy Design Thinking - tworzenie innowacyjnych produktów i usług”.</h2></div> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Design Thinking to <strong>metoda tworzenia innowacyjnych produktów i usług</strong> w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników.</p> <p>Celem szkolenia jest przekazanie podstaw metodyki kreowania i wdrażania nowatorskich rozwiązań m.in. w postaci nowych produktów czy usług.</p> <p>Na szkoleniu dowiesz się jak dobrze rozpoznać potrzeby potencjalnych klientów, jak dobrze zdefiniować problem oraz wygenerować jego rozwiązanie a następnie przetestować go na grupie docelowej. </p> <p><a href="https://innowacje.zut.edu.pl/wydarzenia/podstawy-design-thinking-tworzenie-innowacyjnych-produktow-i-uslug">Rejestracja</a> trwa do <strong>6 marca 2018 r.</strong></p> </div> <div class="field field--name-node-link field--type-ds field--label-hidden field__item"><a href="/aktualnosci/szkolenie-dla-studentow-i-doktorantow-zut-pn-podstawy-design-thinking-tworzenie-innowacyjnych-produktow-i-uslug" hreflang="pl">Zobacz na stronie</a></div> </div> Tue, 13 Feb 2018 09:03:51 +0000 mostrowska 5367 at https://innowacje.zut.edu.pl Benchmarking innowacyjności  https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/benchmarking-innowacyjnosci <div data-history-node-id="5362" class="view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-node-title field--type-ds field--label-hidden field__item"><h2>Benchmarking innowacyjności </h2></div> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Oferowana usługa pozwala:</strong></p> <ul><li>ocenić kondycję przedsiębiorstwa w obszarze innowacyjności,</li> <li>zidentyfikować przewagi konkurencyjne oraz obszary warte zwrócenia uwagi,</li> <li>zaproponować plan działania i pomóc w jego finalnym wdrożeniu.</li> </ul><p><strong>Przygotowane narzędzie pełni trzy role: </strong></p> <ul><li>Uczestnikom spotkania pozwala ocenić kondycję firmy w poszczególnych obszarach w formie samooceny (self-assessment) ze wsparciem moderatora.</li> <li>Porównuje się wyniki firmy z wynikami innych europejskich przedsiębiorstw, które poddały się badaniu (wyniki są w pełni zanonimizowane).</li> <li>Raport z audytu może być załącznikiem do regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych wniosków o dofinansowanie, potwierdzającym innowacyjność firmy i chęć rozwoju m.in. przez inwestycje w innowacje. Jest dokumentem, który wydatnie zwiększa szanse na pozyskanie dofinansowania.  </li> </ul><p><strong>Jak wygląda proces audytu?</strong></p> <ul><li>Realizacja audytu jest najbardziej efektywna przy zaangażowaniu kilku pracowników różnego szczebla i z różnych działów – od najwyższego kierownictwa po pracowników szeregowych.</li> <li>Optymalna liczba uczestników wywiadu to 3-7 osób. Podczas spotkania zadawane są pytania podzielone na 6 grup, na które członkowie firmy wspólnie odpowiadają poprzez nadanie oceny od 1 do 5. Tym samym, w oparciu o prezentowane dla każdego pytania podpowiedzi, uczestnicy spotkania dokonują samooceny swojej firmy. Czas trwania wywiadu to ok. 3 godziny. </li> <li>Po audycie przygotowywany jest raport przedstawiający zidentyfikowane przewagi konkurencyjne oraz obszary warte zwrócenia uwagi. W odpowiedzi na te ostatnie opracowywany jest plan działania.  </li> </ul><p><strong>Warto wiedzieć:</strong></p> <ul><li>Dotychczasowi klienci audytu jako największą wartość wskazują sam proces przeprowadzania wywiadu, w czasie którego otrzymali wiele informacji zwrotnych od swoich pracowników.</li> <li>Raport z audytu wskazuje obszary do doskonalenia, natomiast zaproponowany plan działania i towarzyszące mu bezpłatne usługi RCIiTT oraz finansowanie ze źródeł zewnętrznych mają na celu wsparcie w zamianie słabości na przyszłe szanse.</li> <li>Raport w formie benchmarku obrazuje, jakie rezultaty w poszczególnych obszarach osiąga firma w porównaniu do innych podmiotów z europejskiej bazy danych.</li> <li>Narzędzie jest zgodne ze standardem technicznym CEN TS 16555 Innovation Management, tzn. przygotowane pytania pokrywają obszary, które ww. standardzie wskazywane są jako mające wpływ na innowacyjność przedsiębiorstwa (kultura innowacyjności, zrozumienie klienta, strategia, struktura, potencjał i zasoby, procesy).</li> <li>Skuteczność audytu opiera się na otwartości uczestników spotkania. Jest to samoocena, a nie zewnętrzny audyt w powszechnym znaczeniu tego słowa. </li> </ul><p><strong>Plan działania</strong> obejmuje horyzont czasowy <strong>min. 6 miesięcy</strong> i może dotyczyć różnorodnych usług w zależności od potrzeb firmy.</p> <p><strong>Kontakt w RCIiTT </strong>Angelika Łysiak</p> <p>tel.: +48 91 449 43 54,<br /> e-mail: alysiak@zut.edu.pl </p> </div> <div class="field field--name-node-link field--type-ds field--label-hidden field__item"><a href="/aktualnosci/benchmarking-innowacyjnosci" hreflang="pl">Zobacz na stronie</a></div> </div> Fri, 09 Feb 2018 12:44:55 +0000 mczarnecka 5362 at https://innowacje.zut.edu.pl "ZUT 2.0 – Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet" projekt w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na drugim miejscu listy rankingowej NCBR https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/zut-20-nowoczesny-zintegrowany-uniwersytet-projekt-w-ramach-dzialania-35-kompleksowe-programy-szkol-wyzszych-na-drugim-miejscu-listy-rankingowej-ncbr <div data-history-node-id="5360" class="view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-node-title field--type-ds field--label-hidden field__item"><h2>&quot;ZUT 2.0 – Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet&quot; projekt w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na drugim miejscu listy rankingowej NCBR</h2></div> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Celem projektu</strong> jest podniesienie do 2022 r. konkurencyjności ZUT w nauce i edukacji na arenie krajowej i międzynarodowej. Zostanie on osiągnięty poprzez zintegrowanie działań <strong>modernizacyjnych wszystkich aktywności ZUT</strong> (dydaktyki, badań naukowych, administracji, kadry zarządzającej, naukowej i dydaktycznej).</p> <p><strong>Główne działania:</strong></p> <ul><li>Unowocześnienie programów nauczania na I i II stopniu studiów (np. modernizacja kierunku Informatyka S1, utworzenie nowego kierunku Inżynieria chemiczna S1 w j. angielskim, modernizacja kierunków: biotechnologia, automatyka i robotyka, architektura i urbanistyka, biotechnologia, budownictwo), w tym prowadzenie zajęć przez przedstawicieli firm i wykładowców z zagranicy, a także wzmocnienie umiędzynarodowienia poprzez realizację programów w jęz. angielskim.</li> <li>Podniesienie kluczowych kompetencji studentów poprzez warsztaty, zadania praktyczne realizowane w formie projektowej i zajęcia z pracodawcami.</li> <li>Zintegrowanie programu studiów doktoranckich na poziomie uczelni z nowymi zmienionymi programami kształcenia, w tym utworzenie szkoły doktorskiej (studia doktoranckie na miarę XXI wieku).</li> <li>Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej poprzez szkolenia z zakresu nowoczesnych metod nauczania.</li> <li>Działania restrukturyzacyjne w obszarze zarządzania uczelnią.</li> <li>Unowocześnienie zarządzania uczelnią oraz tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych (w tym zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego do zarządzania Uczelnią Wyższą (ERP).</li> </ul><p>Całkowita wartość dofinansowania: <strong>9 085 273,78 zł</strong></p> <p><strong>Okres realizacji</strong>: od 01.09.2018 r. <strong>do 31.08.2022 r.</strong></p> <p><a href="http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,5930,informacja-o-wynikach-oceny-formalno-merytorycznej-w-konkursie-nr-powr-03-05-00-ip-08-00-pz217.html">Ogłoszenie o wynikach</a><b> </b>znajduje się na stronie <strong>NCBR.</strong></p> <p> </p> <p> </p> </div> <div class="field field--name-node-link field--type-ds field--label-hidden field__item"><a href="/aktualnosci/zut-20-nowoczesny-zintegrowany-uniwersytet-projekt-w-ramach-dzialania-35-kompleksowe-programy-szkol-wyzszych-na-drugim-miejscu-listy-rankingowej-ncbr" hreflang="pl">Zobacz na stronie</a></div> </div> Wed, 07 Feb 2018 11:06:15 +0000 mczarnecka 5360 at https://innowacje.zut.edu.pl CERIC-ERIC: nabór wniosków o dostęp do ośrodków badawczych https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/ceric-eric-nabor-wnioskow-o-dostep-do-osrodkow-badawczych <div data-history-node-id="5357" class="view-mode-rss ds-1col clearfix"> <div class="field field--name-node-title field--type-ds field--label-hidden field__item"><h2>CERIC-ERIC: nabór wniosków o dostęp do ośrodków badawczych</h2></div> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej (<em>Central European Research Infrastructure Consortium</em>) <strong>CERIC-ERIC</strong> skupia wyspecjalizowane laboratoria i ośrodki badawcze z Europy Środkowej. Polskę reprezentuje w nim Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS z Krakowa. Konsorcjum działa pod auspicjami Komisji Europejskiej. Członkami organizacji są Austria, Chorwacja, Czechy, Polska, Rumunia, Serbia, Słowenia, Węgry i Włochy. Siedziba CERIC-ERIC znajduje się w Trieście (Włochy).</p> <p>W ramach naboru można ubiegać się o dostęp do następujących ośrodków:</p> <ul><li>Włochy: <strong>Synchrotron Elettra</strong></li> <li>Węgry: <strong>Budapesztańskie Centrum Neutronowe</strong></li> <li>Chorwacja: <strong>Akceleratory Jonów – Instytut Ruđera Boškovicia</strong></li> <li>Austria: <strong>Uniwersytet Techniczny w Grazu, Instytut Chemii Nieorganicznej</strong></li> <li>Czechy: <strong>Laboratorium Fizyki Powierzchni, Uniwersytet Karola</strong></li> <li>Rumunia: <strong>Laboratorium Struktur Atomowych i Wad Materiałów Zaawansowanych,</strong> Narodowy Instytut Fizyki Materiałów</li> <li>Słowenia: <strong>Słoweńskie Centrum Magnetycznego Rezonansu Jądrowego,</strong> <strong>Narodowy Instytut Chemii</strong>.</li> <li>Polska: <strong>Synchrotron SOLARIS</strong> (dostęp do infrastruktury badawczej od października 2018 r.).</li> </ul><p><strong>CERIC-ERIC pokrywa </strong>również<strong> koszty: podróży i zakwaterowania </strong>dwóch naukowców przeprowadzających eksperyment oraz<strong> publikacji </strong>wyników wybranych badań. Ośrodki badawcze Konsorcjum zapewniają <strong>wsparcie merytoryczne i techniczne</strong> w czasie pomiarów. Planowane badania powinny obejmować pomiary z wykorzystaniem co najmniej dwóch komplementarnych technik badawczych.</p> <p>Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków o dostęp do aparatury znajdują się w <a href="www.ceric-eric-eu.">serwisie internetowym</a> konsorcjum.</p> <p><strong>Wnioski należy składać </strong>do <strong>1 marca </strong>(możliwa ocena wstępna i poprawa wniosku) oraz <strong>30 marca 2018 r. </strong>(dla doświadczonych użytkowników infrastruktury badawczej konsorcjum).</p> <p>Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres <a href="mailto:useroffice@ceric-eric.eu">useroffice@ceric-eric.eu</a>.</p> <p><strong>Zapraszamy</strong> do skorzystania z możliwości, jakie stwarza naukowcom CERIC-ERIC. </p> </div> <div class="field field--name-node-link field--type-ds field--label-hidden field__item"><a href="/aktualnosci/ceric-eric-nabor-wnioskow-o-dostep-do-osrodkow-badawczych" hreflang="pl">Zobacz na stronie</a></div> </div> Mon, 05 Feb 2018 14:23:11 +0000 mczarnecka 5357 at https://innowacje.zut.edu.pl