Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

08.03.2019

Otwarte konkursy Inicjatywy Leków Innowacyjnych

Już po raz 17 został ogłoszony nabór wniosków w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych (Innovative Medicines Initiative, IMI). Koncepcja jest wynikiem partnerstwa zawartego pomiędzy Komisją Europejską a przemysłem farmaceutycznym reprezentowanym przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA).

Przedsięwzięcie skupione jest na opracowaniu innowacyjnych i bezpiecznych leków wysokiej jakości szczególnie w tych obszarach, w których potrzeby pacjentów nie są w pełni zaspokajane. W związku z powyższym zapraszamy do składania wniosków projektowych w następujących tematach: IMI2-2019-17-01 Optimising future obesity treatment, IMI2-2019-17-02 Open access chemogenomics library and chemical probes for the druggable genome, IMI2-2019-17-03 Intelligent prediction and identification of environmental risks posed by human medicinal products. Zachęcamy interesariuszy do przygotowywania wniosku do naboru konkursowego. Po przeprowadzeniu w pierwszym etapie oceny wniosków w każdej kategorii nastąpi wybór konsorcjum, które będzie kontynuować prace nad projektem. Na drugim etapie składania wniosku do pierwotnego...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
08.03.2019

Hiszpańska Fundacja poszukuje partnerów do konsorcjum

Fundacja Descubre wspólnie z Uniwersytetem w Granadzie, poszukują partnerów z obszaru nauki obywatelskiej. Inicjatywa łączy w sobie zagadnienia związane z turystyką i dziedzictwem kulturowym, sztuką, matematyką oraz sztuczną inteligencją.

Członkowie fundacji poszukują potencjalnych partnerów z doświadczeniem w dziedzinie nauki obywatelskiej lub turystyki w celu przygotowania konkurencyjnego wniosku projektowego w ramach programu Horyzont 2020 z obszaru SWAFS (Science with and for socjety) lub SC6 ( Societal Challenges – Europa w zmieniającym się świecie). Do tej pory opracowano działania pilotażowe w ramach Europejskiej Nocy Naukowców w Andaluzji. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami i nawiązania współpracy. MONUMAI MonuMAI Citizen Science Project idea description Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Agnieszką Aloksa , e-mial: aaloksa@zut.edu.pl , tel. 91 44 45 49.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
07.03.2019

Madonna, iPad i Światowa Federacja Wrestlingu, czyli o międzynarodowych systemach rozstrzygania sporów o domeny internetowe

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Madonna, iPad i Światowa Federacja Wrestlingu, czyli o międzynarodowych systemach rozstrzygania sporów o domeny internetowe”.

Czym jest domena internetowa? Czy domena jest naszą własnością? Co zrobić gdy ktoś używa domeny z nazwą naszej firmy i gdzie rozstrzygać spory w tej kwestii? Czy znak towarowy gwarantuje prawo do używania domeny? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi udzielą eksperci w branży: Gabriela Schittek z ICANN - instytucji odpowiedzialnej za przyznawanie nazw domen internetowych na całym świecie, Ireneusz Matusiak - przewodniczący Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych, mec. Iwona Jarosz z NASK - organizacji odpowiedzialnej w Polsce m.in. za domeny z rozszerzeniem .pl. Szkolenie odbędzie się 21 marca 2019 i skierowane jest do przedsiębiorców z woj. zachodniopomorskiego. O...» Czytaj dalej
Szkolenia
06.03.2019

III Sympozjum ECSEL JU w Bukareszcie

Zapraszamy do udziału w sympozjum ECSEL Joint Undertaking w dziedzinie komponentów i systemów elektronicznych (Electronic Components and Systems - ECS), które odbędzie się w Pałacu Parlamentu w Bukareszcie.

Przedstawiciele z obszaru przemysłu, badań i biznesu, a także europejscy, krajowi i regionalni decydenci oraz partnerzy międzynarodowi, spotkają się w dniach 17-18 czerwca 2019 by omówić i ocenić progres w sektorze ECS w Europie. Inicjatywa stworzy przestrzeń do zapoznania uczestników z dotychczasowymi osiągnięciami, wynikami oraz postępami naukowymi i technologicznymi ECSEL JU. Ponadto wydarzenie umożliwi nawiązanie kontaktów z uczestnikami projektu. Szczegóły programu oraz rejestracja dostępne są na stronie . Zachęcamy do spróbowania swoich sił i złożenia wniosków projektowych w ramach aktualnych zaproszeń programu ECSEL JU, nad którymi z pewnością warto się zastanowić pod kątem poszukiwania źródeł finansowania swoich pomysłów projektowych: ECSEL-2019-1-IA...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
06.03.2019

Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór wniosków w programie Promesa MKiDN. Celem programu jest zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju kultury poprzez zapewnienie środków na dofinansowanie wkładu własnego dla projektów, które ubiegają się o współfinansowanie w ramach programów europejskich.

Wsparcie dotyczy projektów realizujących wyznaczone przez MKiDN zadania w obszarach, w tym również projektów składanych do programu Kreatywna Europa : • ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego; • rozbudowy, przebudowy, remontu infrastruktury kultury oraz infrastruktury szkolnictwa artystycznego; • realizacji międzynarodowych przedsięwzięć kulturalnych; • rozwoju społeczeństwa informacyjnego w dziedzinie kultury; • rozwoju zasobów ludzkich oraz podnoszenia poziomu wykształcenia społeczeństwa.. Ponadto, wsparcie dotyczy projektów, na które nie zawarto jeszcze wiążącej umowy o dofinansowaniu projektu ze środków europejskich . O wsparcie dla wkładu własnego mogą ubiegać się polscy wnioskodawcy oraz partnerzy w projektach programu Kreatywna Europa: • państwowe instytucje kultury; • samorządowe instytucje kultury;...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
06.03.2019

Webinarium pn. Ethics Compliance under GDPR in Horizon 2020 Projects

Zapraszamy do udziału w webinarium zorganizowanym przez HEALTH NCP-Net 2.0 pn. „Ethics Compliance under GDPR in Horizon 2020 Projects”.

Celem inicjatywy jest uzyskanie przez uczestników przydatnych informacji na temat wytycznych, mających na celu zapewnienie właściwego przestrzegania zasad etyki w składanych wnioskach projektowych z zakresu zdrowia w programie Horyzont 2020 . Podczas wydarzenia omówione zostaną: - podstawowe założenia dotyczące RODO, - zasady i wymogi odnoszące się do przetwarzania danych osobowych, - najczęstsze problemy etyczne w składanych wnioskach projektowych w dziedzinie zdrowia. Druga część spotkania zostanie poświęcona sesji pytań i odpowiedzi (Q&A session). Prelegentem będzie Albena Kuyumdzhieva - Dyrektor Generalny ds. Badań i Innowacji Komisji Europejskiej. Webinarium odbędzie się w dniu 20 marca 2019 w godz. 10.30 – 11.45, udział w...» Czytaj dalej
Szkolenia
06.03.2019

Wsparcie dla kobiet w Horyzoncie 2020 – EMPOWA

EMPOWA (Enhancing More Participation of Women Entrepreneurs‘ Activities) działa na rzecz zachęcania i wspierania kobiet-przedsiębiorców do wzięcia udziału w programie SME Instrument (Instrumencie dla MŚP) będącym częścią Horyzontu 2020, dedykowaną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Pomimo starań Komisji Europejskiej, uczestnictwo kobiet w programie Horyzont 2020 było do tej pory znacznie niższe niż mężczyzn. EMPOWA łączy przedsiębiorcze kobiety, pomaga im dzielić się doświadczeniami i sukcesami, tak aby edukować i zachęcać inne kobiety do działania i wpływu na rynek europejski i globalny. Celem EMPOWA jest znalezienie i wspieranie jak największej ilości przedsiębiorczych kobiet oraz tych, które mają pomysł na innowacyjny produkt lub usługę. Panie mogą skorzystać z różnego rodzaju działań wspierających, które w znacznym stopniu ułatwiają uczestnictwo w programie Horyzont 2020 . Dostępne usługi to: - szkolenia, - mentoring, - doradztwo. Więcej informacji o projekcie EMPOWA można...» Czytaj dalej
Szkolenia
06.03.2019

Konferencja FISA2019 i EURADWASTE’19 w obszarze Euratom

Zapraszamy do udziału w konferencji FISA2019 i EURADWASTE’19 w zakresie bezpieczeństwa systemów reaktorów i gospodarki odpadami radioaktywnymi, organizowanej przez Komisję Europejską i Ministerstwo Badań i Innowacji oraz Instytut Badań Jądrowych z Rumunii (w ramach prezydencji rumuńskiej w Radzie UE w 2019).

Udział w konferencji będzie niepowtarzalną okazją do odbycia wizyt technicznych w: - reaktorze badawczym TRIGA, - obiektach Hot Cells (w Instytucie Badań Jądrowych w Pitesti), - Zakładach Paliw Jądrowych (Pitesti), - ELI – Infrastruktura Ekstremalnego Światła (w Bukareszcie-Magurele), - elektrowniach Cernavoda i zakładach gospodarki odpadami (Cernavoda -Constanta). Konferencja odbędzie się W dniach 4-7 czerwca 2019 . Rejestracja na wydarzenie jest już otwarta! Szczegóły dotyczące tematów, struktury programu i wytycznych uczestnictwa można znaleźć w pierwszych zapowiedziach FISA 2019 i EURADWASTE ’19 .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
06.03.2019

Oferty współpracy w ramach programu Horyzont 2020 – luty

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi propozycjami współpracy w ramach projektów w Programie Ramowym UE Horyzont 2020.

W lutym 2019 ukazały się 4 oferty. Poszukiwani są partnerzy z różnych sektorów (w tym ze świata naukowego i przemysłowego). Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami: Włoska firma poszukuje dwóch partnerów technologicznych do stworzenia innowacyjnych napędów dla pojazdów pływających. Projekt firmy został już odznaczony Seal of Excellence, szczegóły . Propozycja od tworzącego się konsorcjum (jest już sześciu partnerów) dla jednej lub dwóch firm zajmujących się recyklingiem baterii. Konsorcjum planuje projekt opracowania i wyprodukowania wysoko wydajnych baterii, szczegóły . Firma z Francji poszukuje partnerów z dziedzin mikrobiologii, rolnictwa i agronomii do pracy nad innowacyjną toaletą wermikompostującą, szczegóły ....» Czytaj dalej
Programy Badawcze
05.03.2019

Szkolenie: Jak tworzyć modele biznesowe

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza studentów i doktorantów na bezpłatne szkolenie poświęcone modelom biznesowym.

Założenie działalności gospodarczej wiąże się z dużym ryzykiem. Żeby firma odniosła sukces, była konkurencyjna na rynku i przynosiła zyski niezbędne jest przygotowanie odpowiedniego modelu biznesowego. Wychodząc naprzeciw studentom i doktorantom planującym zmierzyć się z tym wyzwaniem proponujemy szkolenie w oparciu o narzędzie Business Model Canvas . Całość szkolenia prowadzona będzie w formie warsztatów. Szkolenie w dniu 20 marca 2019 poprowadzi Kierownik działu AIP - Magdalena Ostrowska. Zapraszamy do rejestracji .» Czytaj dalej
Szkolenia
01.03.2019

Spotkanie informacyjne w Szczecinie: Fundusze Europejskie na ekspansję zagraniczną firm

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie na ekspansję zagraniczną firm”.

Spotkanie odbędzie się 18 marca 2019 w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Szczecinie, ul. Kuśnierska 12b, 70-536 Szczecin w godz. 9.00- 12.30. Skierowane jest ono do przedstawicieli przedsiębiorstw, którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych na ekspansję zagraniczną. Podczas spotkania przedstawione zostaną największe programy, w tym Horyzont 2020 oraz Enterprise Europe Network , o których opowiedzą konsultanci RCIiTT - Paweł Żebrowski oraz Michał Grudziński . Przewidziany jest również czas na indywidualne konsultacje. Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne są na stronie Głównego Punktu Informacyjnego .» Czytaj dalej
Szkolenia
28.02.2019

DIALOG – konkurs na wsparcie działań między nauką a gospodarką

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło otwarcie naboru wniosków w ramach programu Dialog. Wnioski można składać w trybie ciągłym do 31 grudnia 2019. Na wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej przeznaczonych zostanie 20 mln zł.

Program obejmuje dofinansowanie projektów w trzech obszarach: Doskonałość naukowa umiędzynarodowienie polskiej nauki i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć, kształtowanie i wdrażanie mechanizmów ewaluacyjnych inicjujących proces zmian projakościowych, wypracowanie i wdrażanie koncepcji rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, kształtowanie odbioru społecznego polskiej nauki, podnoszenie jakości i przełomowości badań naukowych (frontier research), w szczególności poprzez identyfikację nowych, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego problemów badawczych oraz podjęcie pionierskich prac badawczych w tym zakresie, identyfikowanie bodźców i mierników rozwoju polskiej nauki; Nauka dla innowacyjności poprawa efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, wspieranie procesów innowacyjności i komercjalizacji wyników badań naukowych, w tym promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji, upowszechnianie wiedzy...» Czytaj dalej
Programy Badawcze