Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

25.03.2019

M-ERA.NET 2 - konkurs z zakresu technologii materiałowych

Został uruchomiony kolejny naboru wniosków wstępnych do kolejnego konkursu w ramach programu M-ERA.NET 2 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące technologii materiałowych. Program ma na celu koordynację badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w krajach członkowskich, co przyczyni się do zbudowania silnego środowiska naukowego i wzmocnienia europejskiej gospodarki dzięki wykorzystaniu innowacyjnych materiałów i technologii materiałowych.

Zakres tematyczny konkursu: Modeling for materials engineering and processing, Innovative surfaces, coatings and interfaces, High performance composites, Functional materials, New strategies for advanced material-based technologies in health applications, Materials for additive manufacturing. Do sieci M-ERA należy zarówno Narodowe Centrum Nauki, jak i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych (TRL 1-4). Udział partnera przemysłowego z Polski nie jest wymagany. Do NCBR mogą być składane wnioski, które zaczynają się od TRL 3-6, a kończą na TRL 5-8. Wymagane jest uczestnictwo polskiego partnera przemysłowego. Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie konsorcja składające...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
21.03.2019

Konkursy: OPUS i PRELUDIUM

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na projekty badawcze w ramach badań podstawowych OPUS 17 i PRELUDIUM 17 w nowej odsłonie, co oznacza że warunki konkursowe zostały dostosowane do Ustawy 2.0. Łączna pula dofinansowania to 330 mln zł.

Konkurs OPUS Dla kogo? Konkurs OPUS skierowany jest do wszystkich naukowców, niezależnie od etapu kariery naukowej i posiadanego stopnia, tytułu naukowego. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada przynajmniej jedną pracę (opublikowaną lub przyjętą do druku), bądź jedno dokonanie artystyczne czy artystyczno-naukowe. Możliwości finansowania. W ramach konkursu OPUS możliwe jest sfinansowanie wynagrodzenia dla zespołu naukowców pracujących nad badanym zagadnieniem oraz zakupienie bądź wytworzenie aparatury naukowo-badawczej. Można również otrzymać środki na pokrycie innych kosztów związanych z realizacją projektu badawczego, a także na przyznanie stypendiów dla młodych badaczy. Okres realizacji. Projekty w konkursie OPUS 17 mogą trwać 12,...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
20.03.2019

Dofinansowanie wyjazdu na ICT PROPOSERS DAY 2019 w Helsinkach!

W dniach 19-20 września 2019 Komisja Europejska organizuje w Helsinkach ICT Proposers Day 2019, czyli największe spotkanie informacyjno-brokerskie dla obszaru Information and Communication Technologies w ramach programu Horyzont 2020.

Celem wydarzenia będzie zapoznanie uczestników z tematami konkursowymi programu przewidzianymi na rok 2020 w ramach których można składać wnioski projektowe. Spotkanie będzie również niepowtarzalną okazją do nawiązania kontaktów i prezentacji swoich własnych pomysłów projektowych. Komisja oferuje pokrycie (wyłącznie) kosztów transportu dla naukowców i przedsiębiorców z tzw. nowych krajów członkowskich (EU13). Dofinansowanie maksymalnie obejmie 11 osób z Polski. Z każdej organizacji dofinansowanie może uzyskać tylko jedna osoba. W przypadku dużych organizacji (np. uczelni) będzie brane pod uwagę pochodzenie z danej jednostki organizacyjnej (np. z wydziału, katedry czy zakładu). Pierwszeństwo będą miały osoby i organizacje, które w poprzednich latach nie uzyskały wsparcia....» Czytaj dalej
Programy Badawcze
20.03.2019

Konkurs: Zgłoś swoje miasto do konkursu European Capital of Innovation 2019!

Komisarz Unii Europejskiej ds. badań, nauki i innowacji ogłosił otwarcie konkursu na Europejską Stolicę Innowacji 2019.

Do wygrania jest główna nagroda w wysokości miliona euro oraz pięć nagród po 100 tys. euro. Zgłoszenia należy składać do 6 czerwca 2019. Inicjatywa jest skierowana do miast (państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych z H2020), które mają minimum 100 000 mieszkańców. Konkurs został ogłoszony w Atenach – mieście, które zdobyło nagrodę w 2018 roku. Finansowana w ramach programu Horyzont 2020 , coroczna nagroda (znana również jako iCapital) przyznawana jest europejskim miastom o najbardziej globalnych i dynamicznych systemach innowacji oraz takim, które łączą działania obywateli, sektora publicznego, środowisk akademickich i przedsiębiorstw dając korzyści społeczne mieszkańcom. Złożone z niezależnych ekspertów jury...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
20.03.2019

Znakowanie żywności oraz bezpieczeństwo materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością – aktualne problemy

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego – SCP serdecznie zaprasza przedsiębiorców do udziału w bezpłatnym szkoleniu.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia dotyczące: Odpowiedzialności prawnej za produkt spożywczy wdrożony do sprzedaży Przepisów dotyczących znakowania żywności Rzetelnego informowania konsumenta W części warsztatowej szkolenia będzie okazja do zaprojektowania własnej etykiety Szkolenie skierowane jest do technologów, kierowników jakości, działów marketingu, osób odpowiedzialnych za znakowanie środków spożywczych Szkolenie poprowadzi Pani Katarzyna Szatkowska – technolog żywności i specjalista ds. prawa żywnościowego w Centrum Znakowania Żywności (www.CentrmZZ.pl). Absolwentka technologii żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz biotechnologii Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu, która część swoich studiów odbywała na zagranicznych projektach naukowych, m.in. na Harvard Medical School w USA, University College Cork w Irlandii oraz Norwegian...» Czytaj dalej
Szkolenia
14.03.2019

WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ I ZOSTAŃ EKSPERTEM KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach komputerowych pt. „Wykorzystaj swoją szansę i zostań Ekspertem Komisji Europejskiej”.

Jeżeli posiadasz wiedzę i umiejętności w konkretnej dziedzinie lub doświadczenie, oraz w stopniu komunikatywnym posługujesz się językiem angielskim TO WŁAŚNIE CIEBIE POSZUKUJE KOMISJA EUROPEJSKA! Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE ma ogromną przyjemność zaprosić Państwa na warsztaty komputerowe pt. „Wykorzystaj swoją szansę i zostań Ekspertem Komisji Europejskiej” , które odbędą się 28 marca 2019 , w godz . 9.00-13.00 w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie, sala Overlock nr 219, II piętro. Komisja Europejska cały czas potrzebuje ekspertów do oceny wniosków w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020 , w związku z tym, spotkanie będzie miało formę warsztatów...» Czytaj dalej
Szkolenia
12.03.2019

Seminarium pn. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – aktualne zasady legalizacji pobytu i pracy

Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie POMERANIA serdecznie zaprasza na wydarzenie organizowane jest przez Gminę Miasto Szczecin w ramach projektu „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg V A” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Seminarium pn. „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – aktualne zasady legalizacji pobytu i pracy“ odbędzie się w dniu 27 marca 2019 o godz. 9.00 w siedzibie RCIiTT. Poprowadzi je specjalista w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców, wieloletni pracownik instytucji kontrolnych - Borys Badowski . Celem seminarium jest przedstawienie słuchaczom prawnych aspektów zatrudniania cudzoziemców w Polsce w świetle obowiązujących przepisów. Podczas spotkania zostaną poruszone kwestie zasad legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców: obywateli Unii Europejskiej i EOG, kwestie świadczeń socjalnych i emerytalno-rentowych przysługujących cudzoziemcom przebywającym w Polsce, a także skutki nielegalnego zatrudniania cudzoziemców. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się się z Programem Seminarium . Osoby...» Czytaj dalej
Szkolenia
12.03.2019

Granty i stypendia EURAXESS dla młodych naukowców!

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami na temat grantów i stypendiów EURAXESS, o które można aplikować już w marcu 2019.

EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami : Austria (Institute of Science and Technology) – osoby po doktoracie Termin: 15 marca 2019 Kraje Grupy Wyszehradzkiej, Partnerstwa Wschodniego, Bałkany – stypendia dla doktorantów i osób po doktoracie Termin: 15 marca 2019 Włochy (Rzym) – stypendia dla doktorantów (kultura rzymska) Termin: 15 marca 2019 Granty NCN – Uwertura 3, Etiuda 7 Termin: 15 marca 2019 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – program Lider dla osób do 35 r. ż. Termin: 18 marca 2019 Wielka Brytania, Newton International Fellowship...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
08.03.2019

Otwarte konkursy Inicjatywy Leków Innowacyjnych

Już po raz 17 został ogłoszony nabór wniosków w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych (Innovative Medicines Initiative, IMI). Koncepcja jest wynikiem partnerstwa zawartego pomiędzy Komisją Europejską a przemysłem farmaceutycznym reprezentowanym przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA).

Przedsięwzięcie skupione jest na opracowaniu innowacyjnych i bezpiecznych leków wysokiej jakości szczególnie w tych obszarach, w których potrzeby pacjentów nie są w pełni zaspokajane. W związku z powyższym zapraszamy do składania wniosków projektowych w następujących tematach: IMI2-2019-17-01 Optimising future obesity treatment, IMI2-2019-17-02 Open access chemogenomics library and chemical probes for the druggable genome, IMI2-2019-17-03 Intelligent prediction and identification of environmental risks posed by human medicinal products. Zachęcamy interesariuszy do przygotowywania wniosku do naboru konkursowego. Po przeprowadzeniu w pierwszym etapie oceny wniosków w każdej kategorii nastąpi wybór konsorcjum, które będzie kontynuować prace nad projektem. Na drugim etapie składania wniosku do pierwotnego...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
08.03.2019

Hiszpańska Fundacja poszukuje partnerów do konsorcjum

Fundacja Descubre wspólnie z Uniwersytetem w Granadzie, poszukują partnerów z obszaru nauki obywatelskiej. Inicjatywa łączy w sobie zagadnienia związane z turystyką i dziedzictwem kulturowym, sztuką, matematyką oraz sztuczną inteligencją.

Członkowie fundacji poszukują potencjalnych partnerów z doświadczeniem w dziedzinie nauki obywatelskiej lub turystyki w celu przygotowania konkurencyjnego wniosku projektowego w ramach programu Horyzont 2020 z obszaru SWAFS (Science with and for socjety) lub SC6 ( Societal Challenges – Europa w zmieniającym się świecie). Do tej pory opracowano działania pilotażowe w ramach Europejskiej Nocy Naukowców w Andaluzji. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami i nawiązania współpracy. MONUMAI MonuMAI Citizen Science Project idea description Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Agnieszką Aloksa , e-mial: aaloksa@zut.edu.pl , tel. 91 44 45 49.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
07.03.2019

Madonna, iPad i Światowa Federacja Wrestlingu, czyli o międzynarodowych systemach rozstrzygania sporów o domeny internetowe

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Madonna, iPad i Światowa Federacja Wrestlingu, czyli o międzynarodowych systemach rozstrzygania sporów o domeny internetowe”.

Czym jest domena internetowa? Czy domena jest naszą własnością? Co zrobić gdy ktoś używa domeny z nazwą naszej firmy i gdzie rozstrzygać spory w tej kwestii? Czy znak towarowy gwarantuje prawo do używania domeny? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi udzielą eksperci w branży: Gabriela Schittek z ICANN - instytucji odpowiedzialnej za przyznawanie nazw domen internetowych na całym świecie, Ireneusz Matusiak - przewodniczący Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych, mec. Iwona Jarosz z NASK - organizacji odpowiedzialnej w Polsce m.in. za domeny z rozszerzeniem .pl. Szkolenie odbędzie się 21 marca 2019 i skierowane jest do przedsiębiorców z woj. zachodniopomorskiego. O...» Czytaj dalej
Szkolenia
06.03.2019

III Sympozjum ECSEL JU w Bukareszcie

Zapraszamy do udziału w sympozjum ECSEL Joint Undertaking w dziedzinie komponentów i systemów elektronicznych (Electronic Components and Systems - ECS), które odbędzie się w Pałacu Parlamentu w Bukareszcie.

Przedstawiciele z obszaru przemysłu, badań i biznesu, a także europejscy, krajowi i regionalni decydenci oraz partnerzy międzynarodowi, spotkają się w dniach 17-18 czerwca 2019 by omówić i ocenić progres w sektorze ECS w Europie. Inicjatywa stworzy przestrzeń do zapoznania uczestników z dotychczasowymi osiągnięciami, wynikami oraz postępami naukowymi i technologicznymi ECSEL JU. Ponadto wydarzenie umożliwi nawiązanie kontaktów z uczestnikami projektu. Szczegóły programu oraz rejestracja dostępne są na stronie . Zachęcamy do spróbowania swoich sił i złożenia wniosków projektowych w ramach aktualnych zaproszeń programu ECSEL JU, nad którymi z pewnością warto się zastanowić pod kątem poszukiwania źródeł finansowania swoich pomysłów projektowych: ECSEL-2019-1-IA...» Czytaj dalej
Programy Badawcze