Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

10.07.2018

RCIiTT rekrutuje!

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT), jednostka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT), lokalny lider w dziedzinie świadczenia usług doradczych dla firm i naukowców, poszukuje do swojego zespołu: Konsultanta ds. programów badawczych UE.

Podstawowe obowiązki na stanowisku: informowanie o ogłoszonych konkursach dotyczących naboru wniosków o dofinansowanie projektów informowanie o procedurach pozyskiwania i rozliczania środków wsparcie Klientów RCIiTT w aplikowaniu o fundusze UE doradztwo w procesie realizacji projektów organizacja specjalistycznych szkoleń, warsztatów i konferencji obsługa bazy danych Klientów RCIiTT Wymagania: wyższe wykształcenie znajomość jęz. angielskiego w stopniu zaawansowanym zarówno w mowie, jak i piśmie (minimum poziom B2) umiejętność tworzenia i prowadzenia prezentacji publicznych zdolność do pisania artykułów informacyjno-promocyjnych dobra organizacja pracy umiejętność szybkiego uczenia się i analitycznego myślenia kreatywność i duże zaangażowanie bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Office przywiązywanie dużej wagi do szczegółów wysokie...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
13.07.2018

Oferty stypendialne dla młodych naukowców!

Jesteś absolwentem, doktorantem, naukowcem i poszukujesz ofert stypendialnych lub stażowych w innych krajach? To świetnie trafiłeś.

Wyszukiwanie ofert stypendialnych nigdy wcześniej nie było tak proste. Wybierz miejsce, w którym chcesz realizować stypendium, wskaż je na mapie i dowiedz się jakie możliwości stypendialne dostępne są w danym kraju. Prezentowana mapa ofert stypendialnych zawiera oferty krótko- i długoterminowe dla młodych i doświadczonych naukowców. Obok opisu wskazany jest link przekierowujący do szczegółowego opisu oferty. Daje to możliwości międzynarodowego rozwoju własnej kariery naukowej oraz poznania nowych miejsc i ludzi. W przypadku pytań lub zainteresowania wybraną ofertą zapraszamy do kontaktu w RCIiTT z p. Agatą Judzińską-Kłodawską: ajudzinska@zut.edu.pl lub 91 449 41 53.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
12.07.2018

Szkolenie pn. "Jak tworzyć wygrywające modele biznesowe"

Serdecznie zapraszamy firmy z województwa zachodniopomorskiego na szkolenie z tworzenia wygrywających modeli biznesowych, które odbędzie się już 31 lipca 2018 r. w Siedzibie RCIiTT.

Model biznesowy jest sposobem opisu, jak dana firma tworzy wartość i dostarcza ją do klientów, zapewniając sobie przy tym rentowność. Wprowadzanie nowych produktów lub usług jest kosztowne, wymaga nakładów finansowych i czasu. Do tego proces taki może zakończyć się niepowodzeniem. Stąd wśród przedsiębiorców na całym świecie coraz bardziej popularne staje się ulepszanie swojego modelu biznesowego, a nie produktu. W sytuacji, kiedy wiele firm oferuje w zasadzie taki sam produkt lub usługę, często o sukcesie tej, a nie innej firmy, decyduje wybrany model prowadzenia biznesu. Zapraszamy przedsiębiorców z woj. zachodniopomorskiego na szkolenie związane z tworzeniem modelu biznesowego, które odbędzie się w...» Czytaj dalej
Szkolenia
12.07.2018

Najnowsze wydanie Przewodnika po wybranych funduszach B+R!

Zapraszamy do zapoznania się z najświeższą wersją Przewodnika po wybranych funduszach na prace badawczo-rozwojowe, w której znajduje się zestawienie możliwości finansowania pomysłu na projekt poza programem Horyzont 2020.

W przygotowanym Przewodniku po wybranych funduszach na prace badawczo-rozwojowe zebraliśmy 34 programy, zarówno międzynarodowe jak i krajowe z różnych obszarów tematycznych. Znajdą tam Państwo najważniejsze informacje umożliwiające identyfikację programu, jak również warunki uczestnictwa. Zachęcamy do pozyskiwania środków na realizacje swojego pomysłu! Do lektury Przewodnika zapraszamy zarówno naukowców jak i przedsiębiorców ​» Czytaj dalej
Programy Badawcze
12.07.2018

Europejska Noc Naukowców 2018/2019

European Researchers’ Night jest projektem realizowanym ze środków europejskich w ramach programu ramowego HORYZONT 2020. Jest to impreza cykliczna, organizowana nieprzerwanie od 2006 roku w krajach członkowskich Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie nauki, ośrodków naukowych, a przede wszystkim zawodu naukowca. Biuro Promocji ZUT, pozyskało środki na realizację projektu pod nazwą Europejska Noc Naukowców 2018/2019.

Obecnie jako jeden z trzech podmiotów w Polsce , Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie otrzymał zielone światło na realizację Nocy Naukowców przez dwa lata z rzędu. Razem z ZUT, pozytywną ocenę otrzymały jedynie Politechnika Poznańska, i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie. We Create Science & History – pod takim akronimem kryje się projekt organizacji Nocy Naukowców w Szczecinie. Wydarzenie każdorazowo odbywa się w ostatnie piątki września. Postanowiliśmy pójść o krok dalej i zaplanowaliśmy atrakcje zarówno w piątek jak i w sobotę (odpowiednio 28-29.09.2018 r. oraz 27-28.09.2019 r.). Jest to ogromny sukces gdyż w tym roku do Komisji Europejskiej wpłynęła...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
12.07.2018

10 konkurs w ramach programu Eurostars-2

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż trwa nabór wniosków do 10 konkursu w ramach programu Eurostars-2 Cut-off 10. Konkurs adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy prowadzą prace B+R. W konkursie obowiązkowe jest nawiązanie współpracy międzynarodowej.

Program Eurostars-2 ma na celu wsparcie mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju, poprzez współfinansowanie ich prorynkowych projektów badawczych we wszelkich dziedzinach . W ramach Programu oferowane jest wsparcie finansowe ze środków krajowych i unijnych dla projektów realizowanych przez mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców we współpracy z partnerami międzynarodowymi (m.in. ośrodki badawcze, szkoły wyższe lub przedsiębiorstwa). W ramach konkursu nie ma ograniczeń dotyczących tematyki składanych wniosków . Składane wnioski powinny dotyczyć dowolnego sektora technologii, mieć cywilne zastosowanie oraz być nakierowane na rozwój nowego produktu, procesu lub usługi. Elementem niezbędnym do złożenia wniosku jest także plan...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
11.07.2018

Konkurs Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovatio

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków do konkursu Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation, którego celem jest realizacja wspólnych innowacyjnych projektów badawczych, wspieranie istniejących partnerstw i tworzenie nowych oraz wymiana wiedzy przez naukowców z Azji Południowo-Wschodniej (SEA) i Europy.

Konsorcjum międzynarodowe powinno być złożone z min. 3 podmiotów : 2 partnerów z Azji Południowo-Wschodniej i 1 europejskiego partnera lub 2 różnych europejskich partnerów i 1 partnera z Azji Południowo-Wschodniej. Ze strony polskiej uczestnikami mogą być jednostki naukowe oraz MŚP samodzielnie lub zrzeszone w konsorcjum utworzone przez MŚP oraz jednostki naukowe. Obszary tematyczne: Bioeconomy Infectious Diseases Przedmiot finansowania: Badania podstawowe, Badania przemysłowe, Prace rozwojowe. Nabór wniosków do konkursu jest jednoetapowy i kończy się 18 września 2018 r . Polscy wnioskodawcy po otrzymaniu rekomendacji na dofinansowanie, dodatkowo muszą złożyć wniosek do NCBR, który przeznaczył na to działanie budżet w wysokości 300...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
11.07.2018

„Szkoła Orłów” projekt w ramach programu POWER

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Szkoła Orłów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest wsparcie stworzenia ścieżki kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów (laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów) poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu. Uczelnia może otrzymać środki finansowe na dofinansowanie stypendiów i dodatkowych kosztów studentów m.in. pomoce dydaktyczne dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu, przeprowadzonych w ramach normalnego toku studiów. Zajęcia będą obejmować studia I stopnia lub 7 semestrów jednolitych studiów magisterskich (około 27 miesięcy). Okres realizacji zadań w projekcie nie może...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
11.07.2018

Rozwój kariery międzynarodowej w oparciu o stypendium MSCA IF

Głównym mechanizmem finansowania stypendiów międzynarodowych w ramach programu Horyzont 2020 są działania Marii Skłodowskiej –Curie (MSCA). Powstały one w celu rozwoju międzynarodowej kariery naukowej oraz promocji i doskonalenia badań naukowych na całym świecie.

Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe kierowane są do naukowców posiadających stopień naukowy doktora lub co najmniej 4-letnie doświadczenie badawcze (w pełnym wymiarze czasu pracy). Mają one na celu rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału doświadczonych naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym w sektorze akademickim lub pozaakademickim w Europie i/lub poza jej granicami. Stypendium pokrywa również udział w konferencjach oraz różnego rodzaju szkoleniach, w tym rozwijających umiejętności i poszerzających wiedzę np. z zakresu transferu technologii, zarządzania zespołami i projektami badawczymi czy przedsiębiorczości. W ramach stypendiów indywidualnych wyróżnia się stypendia: European Fellowships (EF) , które realizowane są w Europie, okres finansowania to 1-2 lata....» Czytaj dalej
Programy Badawcze
10.07.2018

Granty i stypendia EURAXESS dla młodych naukowców

Zapraszamy do zapoznania się z nową porcją grantów i stypendiów EURAXESS na miesiąc lipiec 2018 r.

Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z: zatrudnianiem i pobytem zagranicznych naukowców w Polsce, możliwości rozwoju kariery naukowej, przyznawaniem grantów i stypendiów zagranicznych. EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie . Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami na lipiec 2018 r. Naukowców zainteresowanych rozwojem swojej kariery naukowej w oparciu o doświadczenie międzynarodowe zapraszamy do kontaktu z RCIiTT z p. Agatą Judzińską-Kłodawską: ajudzinska@zut.edu.pl lub 91 449 41 53.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
05.07.2018

MNiSW wznawia nabór wniosków do programu pt. „Regionalna Inicjatywa Doskonałości"

W związku z dużym zainteresowaniem uczelni, a także chcąc zwiększyć szanse udziału w programie uczelniom ze wszystkich regionów kraju, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o wznowieniu naboru wniosków.

„Regionalna Inicjatywa Doskonałości” to konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego przedmiotem jest finansowanie projektów zawierających strategię rozwoju badań naukowych, prac rozwojowych lub twórczości artystycznej obejmującej cele programu, których realizacja ma służyć intensywnemu rozwojowi wyróżniających się w regionie uczelni w wybranych dyscyplinach. Konkurs skierowany jest do regionalnych uczelni akademickich prowadzących działalność naukową. Na realizację projektu można otrzymać środki finansowe w maksymalnej wysokości 3 mln zł rocznie , nawet przez 4 lata, do 31 grudnia 2022 r. Wnioski do programu, dot. wskazanych przez MNiSW dla danego regionu grup dyscyplin, można składać do 23 lipca br. Więcej informacji na stronie MNiSW .» Czytaj dalej
Programy Badawcze
04.07.2018

26. konkurs w ramach Inicjatywy CORNET

Trwa nabór wniosków do 26. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking). Głównym celem tej Inicjatywy jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania, ze źródeł publicznych badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

W ramach CORNET ogłaszane są regularnie konkursy na projekty realizowane we współpracy międzynarodowej. Badania na potrzeby danej branży są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia firm i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego . Obejmują głównie prace rozwojowe. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 750 000 EUR. Nabór wniosków będzie trwał do 26 września 2018 r. Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) składa do NCBR...» Czytaj dalej
Programy Badawcze