Zdjęcie aktualności

Aktualności

Informacje o konkursach, stażach, wydarzeniach istotnych dla nauki i biznesu.

Aktualności RCIiTT

22.11.2019

POLNOR CCS 2019 – konkurs z zakresu wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w ramach funduszy norweskich i EOG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu „Badania stosowane” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 ogłosiło konkurs POLNOR CCS 2019.

Zakres tematyczny konkursu - wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, w tym: • Pełna analiza łańcucha wartości • Nauki społeczne związane z wdrażaniem CCS • Pilotażowe instalacje do magazynowania CO2 • Nowa wiedza, która ułatwi składowanie CO2 na dużą skalę • Rozwój rozwiązań wychwytywania CO2 zintegrowanych z procesami energetycznymi i przemysłowymi. Projekty muszą być składane przez konsorcja składające się z co najmniej jednego podmiotu polskiego i jednego norweskiego. Wniosek w imieniu konsorcjum składa Promotor projektu (Project Promoter), którym jest podmiot polski, formalnie odpowiedzialny za realizację projektu. Promotor projektu musi być odpowiednio upoważniony do reprezentowania wszystkich partnerów, w imieniu których składa wniosek....» Czytaj dalej
Programy Badawcze
22.11.2019

Szybka ścieżka – konkurs z zakresu urządzeń grzewczych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój - Szybka ścieżka. W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie projektów, które obejmują badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Projekty zgłaszane w ramach konkursu muszą wpisywać się w tematykę niskoemisyjnych technologii grzewczych.

O dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z maksymalnie 5 podmiotów, w tym minimum 1 przedsiębiorstwa i minimum 1 jednostki naukowej). Liderem projektu może być wyłącznie przedsiębiorstwo. Pula środków przeznaczona na realizację projektów wynosi 200 mln zł , w tym 20 mln zł na projekty realizowane w województwie mazowieckim oraz 180 mln zł na projekty realizowane w pozostałych województwach. Nabór wniosków będzie prowadzony za pośrednictwem systemu informatycznego i potrwa od 9 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. (do godziny 16:00). Szczegółowe informacje na temat konkursu...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
21.11.2019

Spotkanie informacyjne: Raz a dobrze - prace zlecone ZUT krok po kroku

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie zaprasza wszystkich pracowników ZUT w Szczecinie zainteresowanych tematyką prac zleconych na rzecz podmiotów zewnętrznych na każdym etapie ich realizacji, na spotkanie informacyjne pn.: Raz a dobrze - prace zlecone ZUT krok po kroku.

Spotkanie odbędzie się w dniu 11 grudnia 2019 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie w godz. 9:00 – 15:00. Jego celem będzie pogłębienie i uporządkowanie wiedzy na temat prowadzenia odpłatnej działalności badawczej w ZUT. Uczestnicy poznają zasady obsługi prac zleconych krok po kroku – od pomysłu poprzez przygotowanie, negocjacje i zawarcie umowy, na rozliczeniu i odbiorze pracy kończąc. W programie przewidziane są zarówno panele tematyczne o charakterze wykładowym, które poprowadzą pracownicy RCIiTT, jak i podsumowująca spotkanie sesja pytań i odpowiedzi do ekspertów z udziałem m.in. zastępców kwestora, radcy prawnego oraz rzecznika patentowego ZUT. Szczegółowych...» Czytaj dalej
Szkolenia
21.11.2019

Warsztaty: Podstawy kreatywnego myślenia

Serdecznie zapraszamy Studentów ZUT na warsztaty z generowania nowatorskich pomysłów i oryginalnych rozwiązań, które odbędą się w dniu 5 grudnia br.

Współczesny świat stawia przed nami wyzwania globalne, z którymi nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Będą mogli im sprostać tylko ludzie dobrze wyedukowani i twórczy, zdolni rozwiązywać problemy praktyczne i poznawcze, z jakimi mamy do czynienia w domu, uczelni, zakładzie pracy. Z tego też względu zapraszamy na trening kreatywności, których program obejmuje ćwiczenia indywidualne i grupowe mające pobudzić i rozwinąć zdolności generowania nowych i wartościowych pomysłów. Przygotowany przez nas zestaw zadań i ćwiczeń pomoże rozwinąć charakterystyczne cechy twórczego myślenia takie jak: płynność – rozumiana jako odwaga i łatwość w wytwarzaniu pomysłów, giętkość – gotowość do zmiany kierunku myślenia, oryginalność –...» Czytaj dalej
Szkolenia
20.11.2019

Spotkanie informacyjne: Fundusze Europejskie dla nauki i biznesu w 2020 roku

Centrum Zarządzania Projektami RCIiTT ZUT w Szczecinie zaprasza naukowców, pracowników naukowych oraz przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego na spotkanie informacyjne poświęcone finansowaniu projektów ze środków Funduszy Europejskich.

Na spotkaniu omówione zostaną możliwości finansowania projektów uczelni i jednostek naukowo badawczych oraz możliwości wsparcia innowacyjnych inwestycji i prac badawczo-rozwojowych w ramach konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego zaplanowanych na rok 2020. Dodatkowo zaprezentowane zostaną inne mechanizmy finansowania - w ramach Programu Ramowego: Horyzont 2020 . Poprowadzą je specjaliści z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Szczecinie oraz Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE. Spotkanie odbędzie się w dniu 5 grudnia 2019 w godz. 10.00 - 14:30 w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie. Szczegółowych informacji udziela p. Martyna Bober , e-mail: mbober@zut.edu.pl , tel. 91 449 44 69....» Czytaj dalej
Szkolenia
20.11.2019

POLNOR 2019 – konkurs finansowany przy udziale funduszy norweskich w ramach Programu: Badania stosowane

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju ogłosiło konkurs na polsko-norweskie projekty badawcze w różnych obszarach tematycznych o charakterze aplikacyjnym. Program „Badania stosowane” wspiera też początkujących naukowców, którzy planują swoją karierę w nauce międzynarodowej.

Zakres tematyczny: • zdrowie i opieka społeczna, • przemysł i technologie informacyjne, • żywność i zasoby naturalne, • energia, transport i klimat, • rozwój społeczny i gospodarczy, • pojazdy bezzałogowe. Dla każdego obszaru tematycznego będzie osobna lista rankingowa. O dofinansowanie mogą biegać się: Po stronie polskiego partnera Po stronie norweskiego partnera organizacje badawcze organizacje badawcze przedsiębiorstwo przedsiębiorstwo Projekty muszą być składane przez konsorcja składające się z co najmniej jednego podmiotu polskiego i jednego norweskiego. Do kwalifikującego się konsorcjum musi należeć co najmniej jedno przedsiębiorstwo z siedzibą w Polsce lub Norwegii. Principal Investigator (PI) musi być polskim naukowcem, odpowiedzialnym za kierowanie...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
18.11.2019

Wydarzenie: PoliSSH perspective on Horizon Europe

W dniu 27 listopada 2019 w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Staszica w Warszawie odbędzie się wydarzenie pn. PoliSSH Perspective on Horizon Europe, organizowane przez Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli i Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

Konferencja skierowana jest do władz Polskiej Akademii Nauk, dyrekcji jej instytutów, przedstawicieli innych instytucji naukowych (w tym uniwersytetów), badaczy i kierowników projektów. Główne przemówienie wygłosi p. Harald Hartung, przewodniczący Działu: Sprawiedliwe społeczeństwa i dziedzictwo kulturowe w Komisji Europejskiej (DG ds. Badań Naukowych i Innowacji). Wydarzenie ma wesprzeć udział naukowców z dziedzin nauk społecznych i humanistycznych w programach ramowych UE, w szczególności Horyzont Europa – następcy Horyzont 2020. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a rejestracja trwa do 21 listopada 2019 . Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej oraz na FB .» Czytaj dalej
Szkolenia
18.11.2019

Warsztaty: Jak skutecznie zarządzać projektem badawczym? – techniki, narzędzia, kompetencje

Centrum Zarządzania Projektami RCIiTT ZUT w Szczecinie zaprasza naukowców z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego zainteresowanych tematem skutecznego zarządzania projektami badawczymi – na warsztaty: Jak skutecznie zarządzać projektem badawczym? – techniki, narzędzia, kompetencje.

Aby wziąć udział w wydarzeniu nie trzeba być kierownikiem projektu.

Szkolenie ma na celu: • Omówienie techniki oraz konkretnego narzędzia dotyczące zarządzania zespołem projektowym (szkolenie – pokazuje, jak w praktyce stosować konkretne rozwiązania. Zadania skierowane do uczestników uzupełnione są bogatym materiałem „teoretycznym”). • Wyrobić miękkie kompetencje komunikacyjne, jakimi powinien się cechować dobry kierownik projektu. • Zaprezentować najważniejsze oprogramowanie, którym można się posłużyć do zarządzania zespołem. • Pokazać przykładowe rozwiązania w sferze dokumentacji projektowej. • Pomóc w opracowywaniu harmonogramów projektów, planowaniu zasobów, definiowaniu ryzyka oraz ocenianiu dokonań projektowych. • Podpowiedzieć, jak skutecznie pisać wnioski grantowe. • Wskazać, jakie rozwiązania można przenieść do badań ze sfery biznesowej – szkoleniowiec pokazuje, że techniki...» Czytaj dalej
Szkolenia
14.11.2019

Preselekcja do II konkursu w ramach polsko-chińskiej współpracy bilateralnej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Ministerstwem Nauki i Technologii Chińskiej Republiki Ludowej (MOST) uruchomiło preselekcję do II polsko-chińskiego konkursu na wspólne projekty badawcze. Celem preselekcji jest wyłonienie przez NCBR wniosków, które w największym stopniu spełniają wymagania konkursu. Wnioski, które pozytywnie ukończą polską i chińską preselekcję zostaną dopuszczone do złożenia pełnej aplikacji w II polsko-chińskim konkursie bilateralnym.

Wnioski mogą składać publiczne i/lub prywatne podmioty, tj.: instytucje badawcze, instytucje szkolnictwa wyższego oraz małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność B + R. Wymogiem niezbędnym do uczestnictwa w preselekcji jest posiadanie co najmniej jednego partnera po stronie chińskiej, którego dane (nazwa i dane kontaktowe) należy wykazać we wniosku. Obszary tematyczne: • Technologie informacyjno-komunikacyjne; • Technologie energetyczne, w tym rozwój nowych źródeł energii, czyste technologie węglowe, zrównoważone wykorzystanie energii; • Technologie środowiskowe, inżynieria środowiskowa, zarządzanie zasobami wodnymi, technologie proekologiczne i zapobiegające wylesianiu; • Inżynieria materiałowa, biomateriały, nanomateriały, nieorganiczne materiały niemetalowe. Zgłaszane projekty powinny obejmować okres realizacji maksymalnie 36 miesięcy i maksymalną...» Czytaj dalej
Programy Badawcze
14.11.2019

Granty i stypendia Euraxess dla naukowców na różnych etapach kariery!

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami na temat grantów i stypendiów EURAXESS, do których można aplikować już od listopada 2019 roku.

EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową mobilność i karierę naukowców w Europie. Sieć EURAXESS w Polsce bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych z możliwościami i rozwojem kariery naukowej, oraz przyznawaniem grantów i stypendiów zagranicznych. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami na listopad 2019, umieszczonymi w języku polskim oraz angielskim . Naukowców zainteresowanych rozwojem swojej kariery naukowej w oparciu o doświadczenie międzynarodowe zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym PR UE z p. Agnieszką Aloksa , e-mail: Agnieszka.Aloksa@zut.edu.pl , tel. 91 44 41 53.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
14.11.2019

Webinarium: Artificial intelligence for manufacturing

Komisja Europejska zaprasza do wzięcia udziału w webinarium dotyczącym otwartego naboru wniosków do tematu „Sztuczna inteligencja w produkcji” (ICT-38-2020).

Sesja rozpocznie się 18 listopada 2019 o godzinie 11:00 poprzez Webex. Poświęcona ona będzie głównie projektom badawczo – innowacyjnym (RIA), które mogą być realizowane w ramach tego tematu. Budżet tego konkursu wynosi 47 mln euro , a termin składania wniosków upływa 16 stycznia 2020. Więcej informacji na temat samego konkursu, potencjalnych wnioskodawców i szczegóły dotyczące aplikowania znajdą Państwo na portalu Funding & tender opportunities.» Czytaj dalej
Programy Badawcze
13.11.2019

Brexit a udział Wielkiej Brytanii w PR Horyzont 2020

Po przedłużeniu procedury na podstawie Art. 50 TFUE okres wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej odroczono do dnia 31 stycznia 2020. W związku z tym brytyjskie biuro ds. badań i innowacji w Brukseli (UKRO – UK Research Office) udostępniło zaktualizowany arkusz informacyjny o udziale Wielkiej Brytanii w europejskich programach badawczych, innowacyjnych i szkolnictwa wyższego. Zawiera on zapisy dotyczące wniosków organizacji brytyjskich, złożonych w programie Horyzont 2020, które mogą być na etapie ich oceny w chwili opuszczenia UE przez Wlk. Brytanię.» Czytaj dalej
Programy Badawcze