Przez technologie i innowacje do sukcesu

Łącząc biznes z nauką pomagamy w komercjalizacji i wprowadzaniu na rynek innowacyjnych technologii. Organizując szkolenia wspieramy w uzupełnianiu kompetencji i przygotowujemy do podejmowania nowych wyzwań. Ułatwiając dostęp do staży i stypendiów naukowych pomagamy w budowaniu kariery zawodowej.

Nasza oferta

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Audyty i opinie o innowacyjności,  pomoc w ochronie pomysłów i wspieranie współpracy z nauką. Poszukiwanie partnerów biznesowych, wsparcie ekspansji i opracowywanie analiz rynków. Wsparcie w poszukiwaniu finansowania innowacyjnych projektów w Horyzoncie Europa, m.in. EIC Accelerator. 

Nasza oferta

DLA NAUKOWCÓW

Pomoc w poszukiwaniu finansowania na prowadzenie badań, wsparcie uczestnictwa w programach badawczych, pomoc w komercjalizacji technologii
i nawiązywaniu współpracy z przemysłem

Nasza oferta

DLA STUDENTÓW / ABSOLWENTÓW

Analizy pomysłów na biznes i wsparcie tworzenia biznesplanów. Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej, udostępnianie powierzchni biurowych
i doradztwo w początkowej fazie prowadzenia firmy. Promocja najlepszych prac dyplomowych

Wsparcie biznesu wobec skutków COVID-19

Istnieje szeroki wachlarz instrumentów wsparcia przedsiębiorców wobec skutków COVID-19 dla funkcjonowania gospodarki 

Przekazujemy syntetyczne informacje na temat wsparcia dla firm ze środków Prezydenta Miasta Szczecin oraz Województwa Zachodniopomorskiego

Zapoznaj się z dostępnymi rozwiązaniami

Siedziba RCIITT
Siedziba RCIITT hol

Baza technologii

Udostępniamy Państwu bazę technologii pochodzących
z ZUT, gdzie znajdują się informacje na temat technologii
przygotowywanych do komercjalizacji oraz ekspertyz
z zakresu wybranych obszarów badawczych.

Baza Technologii

Form

Enterprise Europe Network

Oferujemy dostęp do największej na świecie bazy kontaktów handlowych
i technologicznych.

Rozwiń swoją firmę lub projekt na rynkach międzynarodowych korzystając z obecnej w ponad 60 krajach, największej
na świecie sieci współpracy, której jesteśmy oficjalnym przedstawicielem.

Poznaj naszą ofertę w zakresie EEN

Siedziba RCIITT
Ciąg logotypów: log EEN oraz flaga Unii Europejskiej
Publikacje RCIiTT

Publikacje RCIiTT

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami wydawanymi przez RCIiTT

Realizując bieżące działania, a także dzięki licznym szkoleniom i spotkaniom, pozyskujemy wiedzę i doświadczenia,
którymi chcemy się dzielić, stąd cyklicznie opracowujemy materiały dotyczące zagadnień związanych ze świadczonymi
dla Państwa usługami.

RCIiTT w PACTT

Jesteśmy członkiem-założycielem Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii

PACTT jest dobrowolnym zrzeszeniem przedstawicieli uczelnianych jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie i komercjalizację własności intelektualnej. Porozumienie ma charakter ogólnopolski,a uczelnie i jednostki naukowe reprezentowane w nim poprzez centra transferu technologii oferują dostęp do ponad 65 000 naukowców w Polsce i ponad 14 000 patentów i zgłoszeń patentowych.